Adapt To Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Adapt to là gì

*
*
*

adapt
*

adapt /ə"dæpt/ nước ngoài động từ tra vào, lắp vàokhổng lồ adapt one thing to lớn another: tra vật dụng này vào đồ dùng kia rộp theo, sửa lại mang lại hợpdifficult books are often adapted for use in schools: các sách khó khăn thường được sửa lại đến phù hợp với ngôi trường họca play adapted from a novel: một vlàm việc kịch bỏng theo một cuốn tiểu thuyếta novel adapted for the stage: một cuốn tiểu tngày tiết được sửa lại để đưa lên sảnh khấu làm say mê nghi, làm cho yêu thích ứnglớn adapt onself lớn circumstances: ưa thích nghi cùng với trả cảnh nội rượu cồn từ thích hợp nghi (với môi trường...)
lắpgắn vàoLĩnh vực: xây dựngtiếp thích hợp vàotramê say hợpphù hợp nghi
*

*

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Làm Giò Xào Bằng Khuôn Thơm Ngon Đậm Đà Ngày Tết

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

adapt

Từ điển Collocation

adapt verb

1 change your behaviour

ADV. successfully, well The children have adapted well to lớn the heat. | quickly | easily, readily The company can easily adapt lớn changing dem&. | accordingly We need to assess the new situation & adapt accordingly.

VERB + ADAPT be able/unable to, can/cannot | have sầu khổng lồ, must | need to

PREPhường. khổng lồ

PHRASES the ability to lớn adapt Some animals have a remarkable ability to lớn adapt lớn changing environments. | find it difficult/hard lớn adapt A lot of companies have found it hard to adapt to the new system.

2 change a thing

PREP.. for lớn adapt a book for television. | from The radio play had been adapted from a novel.

PHRASES specially adapted The classroom has been specially adapted lớn take wheelchairs.

Từ điển WordNet


v.


English Synonym và Antonym Dictionary

adapts|adapted|adaptingsyn.: adjust alter change modify varyant.: unfit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu