Agony là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Agony là gì

*
*
*

agony
*

agony /"ægəni/ danh từ sự đau khổ, sự khổ cực, sự thống khổ; sự quằn quại; sự đau buồn rất đô (về thể xác)khổng lồ suffer agonies: chịu đựng nỗi thống khổ sự lo lắng tương khắc khoải cơn hấp hốiagony of death; death agony: cơn hấp hối sự thiết bị lộn sự vui say mê mang lại cực độkhổng lồ be in an agony of joy: vui niềm phần khởi cho rất độagony column (thông tục) mục rao Việc riêng (trên báo)agony in red(nghịch cợt) bộ áo xống đỏ choé
Lĩnh vực: xây dựngthống khổagony clotcục tụ máu lúc hấp ân hận
*

Xem thêm: Hình Ảnh Bán Hàng Đa Cấp - Nhận Diện Kinh Doanh Đa Cấp Bất Hợp Pháp

*

*

agony

Từ điển Collocation

agony noun

ADJ. extreme, intense | absolute, pure, sheer | exquisite | mental, physical | death The little creature squirmed in its death agonies.

VERB + AGONY endure, go through, suffer He endured agonies of loneliness và misery. They went through agony in the tìm kiếm for their missing relatives. | cause, inflict She was causing David a great giảm giá of agony. | prolong Don"t prolong the agony?just tell me the result! | groan in, scream in | be contorted in, writhe in His face was contorted in agony as he tried to lớn lift himself out of the chair.

PREP.. in ~ The soldier died in agony. | in an ~ of She mumbled an apology in an agony of embarrassment.

PHRASES a groan/scream of agony

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

agoniessyn.: anguish dibao tay grief heartađậy pain suffering torment torture woeant.: comfort consolation relief solace

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu