Ajax jquery là gì

AJAX là gì?

AJAX là chữ viết tắt của nhiều từ Asynchronous Javascript and XML. AJAX là phương thức Bàn bạc dữ liệu cùng với sever với cập nhật một giỏi phần nhiều của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn cục trang.

Bạn đang xem: Ajax jquery là gì

Ajax được viết bằng Javascript chạy xe trên client, có nghĩa là mỗi browser đang chạy tự do hoàn toàn ko tác động cho nhau. Về khía cạnh chuyên môn, nó đề cập đến Việc thực hiện những đối tượng người dùng XmlHttpRequest để thúc đẩy với một máy chủ web trải qua Javascript.

Tại sao lại thực hiện AJAX?

AJAX là một trong những trong số những hiện tượng góp họ đem lại cho người dùng những hiểu biết giỏi rộng. lúc buộc phải một biến đổi nhỏ tuổi thì sẽ không đề nghị load lại cả website, làm website bắt buộc thiết lập lại những sản phẩm công nghệ không quan trọng.


*
*
*

Từ trình phê duyệt của client, ta bao gồm một sự khiếu nại nhằm Hotline ajax. lúc kia javascript vẫn tạo nên một đối tượng người tiêu dùng XMLHttpRequest. Và đối tượng người sử dụng này sẽ được gửi một request mang đến serverví dụ: Khi người dùng cliông chồng vào ô input đầu vào với lựa chọn skill tìm việc làm của người dùng. Khi kia ta đã rước đọc tin đó và gửi mang lại server cùng phải trả về các Việc làm cho tương xứng cân xứng cùng với người dùng.Sau Lúc nhận được một response từ bỏ hệ thống, Javascript đang giải pháp xử lý cùng update vào trang web cho họ.

Xem thêm: Cách Làm Cá Hú Kho Tộ Và Kho Thơm (Dứa) Hấp Dẫn, Đậm Đà Đưa Cơm

lấy một ví dụ một vận dụng đơn giản dễ dàng sử dụng ajax bằng jQuery

Có thể chúng ta quan tâm:

Jquery cung cấp một vài method nhằm tiến hành ajax. Chúng ta có thể thử khám phá các dữ liệu, HTML, XML với JSON trường đoản cú VPS áp dụng giao thức HTTPhường là GET và POST.

load()

Phương thức load() rước tài liệu trường đoản cú VPS và trả dữ liệu cho phần tử được chọn.

Cú pháp:

$(selector).load(URL,data,callback);URL: mà lại bạn muốn lấy tài liệu.Data: cặp key/value gửi đi cùng với thưởng thức.Callback: thương hiệu của hàm sẽ tiến hành thực hiện sau khi thủ tục load hoàn thành.lấy ví dụ như : Ta gồm file kiểm tra.html

channeljc.com is Awesome!

This is some text in a paragraph.

Load văn bản của file “kiểm tra.html” vào trong một div với id = div-1

Cú pháp:

$(selector).post(URL,data,function(data,status,xhr),dataType)url: required , đường dẫn mang lại file nên rước thông tindata: ko đề nghị ,là một trong những đối tượng người tiêu dùng object bao gồm những key : value đang gửi lên serverfunction(data, status , xhr): là function đang cách xử lý Khi tiến hành thành công cùng với những parameters:data : bao gồm những dữ liệu trả về tự requeststatus : bao gồm tinh thần request (“success” , “notmodified” , “error” , “timeout” , or “parsererror”)xhr : gồm các đối tượng XMLHttpRequestdataType: là dạng dữ liệu trả về. (text, json, script, xml,html,jsonp )

Get trong Jquery

Là cách thức rước dữ liệu tự server bằng cách tiến hành HTTP GET