Bài 23 sinh học 10

Các giáo án được chọn lọc có nội dung trình bày về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật dành cho các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài 23 sinh học 10

Từ những giáo án này, học sinh sẽ nắm được từng đặc điểm cũng như sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật và quá trình phân giải các chất. Từ đó, hiểu được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải. Đây là hai quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào. Chúc các em có một tiết học thành công.


*

Bài giảngBài 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT Sinh học 10 CB Độc lập đọc SGK trang 92+93 phần I, II và thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập sau: Phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Quá trình tổng hợp Quá trình phân giải ProteinCácchất Polisacarithữucơ Lipit Axit Nucleic I. Phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật Quá trình tổng hợp Quá trình phân giải Proteaza VSV Protein aa NL Protein aa chuỗi Polipeptit Protein Amilaza Polisacarit Glucozơ Polisacarit XenlulazaCác Xenlulozơ Chất mùnchấthữu Glixerol + axit béo Lipit Lipitcơ Axit Nucleic Sự khác biệt cơ bản giữa quátrình tổng hợp và phân giải ở Vi sinh vật là gì?I.Phân biệt quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 1.

Xem thêm: Cách Tính Irr ) Là Gì? Cách Tính & Ý Nghĩa Công Thức Tính Irr Và Phân Tích Ưu

Quá trình tổng hợp: 2. Quá trình phân giải:Đặc điểm của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ởVSV có gì khác so với các sinh vật khác?- Tốc độ chuyển hóa vật chất và năng lượng nhanh Chất chuyển hóa sơ cấp (axit amin, Axit Nucleic,…)I. Quá trình tổng hợp Chất chuyển hóa thứ cấp (Axit Xitric, Axit axetic,…) Phân giải ngoài (VSV tiết các Enzim ngoại bào phân giải cácII. Quá trình phân giải chất trong môi trường) Phân giải trong (hô hấp hay lên men) Vì sao chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào diễn ra với tốc độ nhanh?Vi sinh vật có thời gian phân chia tế bào rấtnhanh... II. Ứng dụng của quá trình tổng hợp và phân giải: 1. Ứng dụng của quá trình tổng hợp:Quá trình tổng hợp các chất ở VSV được ứng dụngtrong thực tiễn như thế nào?- Sản xuất các Prôtêin đơn bào (các VSV đơn bào giàu Prôtêin) Vi khuẩn lam hình xoắn - Sản xuất thức ăn chăn nuôi nhờ nấm men Nấm men SacaromycesVD: + 1 con bò 500kg  0,5kg Prôtêin/ngày + 500kg nấm men  50 tấn Prôtêin/ngày- Sản xuất kháng sinh penicillin2.Ứng dụng của quá trình phân giải: Quá trình phân giải các chất ở VSV được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? Trong làm tương và làm nước mắm, người ta có sử dụng cùng một loại vi sinh vật không? Đạm trong nước mắm từ đâu ra?+ Sản xuất nước tương nhờ nấm mốc hoa cau Nấm mốc hoa cauLàm sữa chua, muối dưa là ứng dụng của quá trình phân giải nào? - Quá trình lên men Lactic: Vi khuẩn Lactic đồng hình + Glucozơ Axit Lactic+ Glucozơ Vi khuẩn Lactic dị hình Axit Lactic + CO2 + Etanol + Axit Axetic- Lên men Etylic (lên men rượu): Nấm (đường hóa) Nấm men rượuTinh bột Glucozơ Etanol + CO2- Một số quá trình ôxi hóa không hoàn toàn các chất hữu cơ:+ Làm giấm: Oxi hóa rượu nhờ Vi khuẩn sinh ra Axit Axetic VK Axetic Rượu Etylic + O2 Axit Axetic + H2O + Năng lượng (Acetobacter) Vi Khuẩn Acetobacter+ Sản xuất Axit Xitric bằng Oxi hóa đường Glucozơ ở Nấm cúc:Glucozơ Axit Piruvic Axetyl CoA Oxaloaxetic Axit Xitric Nấm cúc+ Sản xuất mì chính (bột ngọt) bằng Oxi hóa Glucozơ do vi khuẩnCorynebacterium: Glucozơ Axit Piruvic CT Crep Xetoglutarat Axit Glutamic Trung hòa bằng NaOH MonoNatriGlutamat (Lọc, sấy khô) Vi Khuẩn Corynebacterium Mì chính ? Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâungày, khi mở nắp có mùi giống nhau không? Vì sao? - Bình nước đường: có vị chua do VSV thiếu N, thừa C  lên men tạo Axit. - Bình nước thịt: có mùi thối, khai do thừa N, thiếu C  khử amin tạo ra NH3  Quá trình phân giải không phải lúc nào cũng có lợi.Bánh mì để lâu ngày