Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (unit 9) có đáp án

Unit 9. English in the world – Getting Started Unit 9 trang 30-31 SGK tiếng Anh lớp 9 new. Tổng đúng theo bài tập Getting Started Unit 9, gồm lời giải với giải mã cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 (unit 9) có đáp án


GETTING STARTED

1. Listen and read.

 ( Nghe cùng đọc)

Cliông chồng trên trên đây nhằm nghe:

Teacher: Welcome khổng lồ English Club. Today, I’m going khổng lồ vì chưng a quick quiz lớn kiểm tra your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

( Giáo viên: Chào mừng những em mang đến cùng với câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh. Hôm nay, thầy cho các em nghịch trò đố vui nhằm khám nghiệm kiến thức của các em về giờ đồng hồ Anh. Câu 1: Có yêu cầu tiếng Anh được nói nlỗi ngôn ngữ thứ nhất vì chưng phần nhiều hầu như fan bên trên nạm giới)

Duong: Of course, it is.

(Dương: Chắc chắc chắn rồi ạ)

Teacher: Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have sầu the largest vocabulary?

( Không đúng. Đó là tiếng Trung Hoa. Câu 2: Tiếng Anh gồm vốn từ vựng rộng tốt nhất đùng không?)

Vy: Yes, with approximately 500,000 words & 300,000 technical terms.

(Vâng ạ, với khoảng 500,000 tự với 300,000 thuật ngữ kỹ thuật)

Teacher: Yes, spot on! This is due lớn the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.

(Chính xác. Đó là bởi vì bài toán mở rộng của giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Anh sẽ mượn từ vựng từ rất nhiều nước khác)

Duong: Yeah, if there weren’t so many words, it would be easier for us lớn master it!

(Vâng, nếu như không có rất nhiều từ bỏ vẫn thuận tiện hơn mang lại họ thành thạo nó)

Teacher: Ha ha… But the simplithành phố of form makes English easy to lớn learn. Many English words have sầu been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, và an adjective?

(Haha…tuy nhiên sự đơn giản và dễ dàng về kết cấu từ bỏ vẫn tạo nên tiếng Anh dễ dàng học tập. hầu hết trường đoản cú tiếng Anh đã có dễ dàng hóa những thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em làm sao nói theo cách khác cho thầy biết một tự tiếng Anh rất có thể là danh từ, cồn trường đoản cú với tính từ?

Mai: I think the word subject can operate as a noun, a verb, & an adjective.

(Em nghĩ về trường đoản cú ” subject” có thể vào vai trò như một danh từ, hễ trường đoản cú cùng tính trường đoản cú ạ)

Teacher: Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That’s due to lớn its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?

(Xuất sắc. Trong giờ đồng hồ Anh, cùng 1 từ có thể đóng góp những mục đích khác biệt. Đó là vì sự linc hoạt của nó. Câu 4: Từ nào dài nhất trong giờ Anh mà lại chỉ có 1 nguyên ổn âm?)

Duong: Is it length?

(Là từ bỏ length hả thầy?)

Vy: No, I think it’s strengths.

(Không tớ nghĩ rằng strengths)

Teacher: That’s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?

(Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em làm sao rất có thể đề cập mang đến thầy tối thiểu 3 sự phong phú và đa dạng của giờ đồng hồ Anh?)

Mai: American English, Australian English, and… er, yes, Indian English.

( Anh Mỹ, Anh Úc, và à…Anh Ấn ạ)

1.a Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple & flexible.

 ( Đọc đoạn hội thoại đợt tiếp nhữa cùng tra cứu danh từ của tính từ bỏ ” đơn giản” cùng “linch động” ).

Đáp án:

simpliđô thị flexibility

( Sự dễ dàng và đơn giản, sự linc hoạt)

1.b Convert these adjectives inlớn nouns. You may use a dictionary.

( Chuyển những tính từ bỏ nên danh tự. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng trường đoản cú điển.)

*

Đáp án:

Adjective sầu (tính từ) – Noun (danh từ)

Sad (buồn) – Sadness (nỗi buồn)

dark (tối) – darkness (trơn tối)

stupid (Ngu ngốc) – Stupidity (Sự dại ngốc)

popular (phổ biến) – popularity (Sự phổ biến)

happy (hạnh phúc) – happiness (niềm hạn phúc)

punctual (đúng giờ) – punctuality (sự đúng giờ)

1.c Read the conversation again & choose the correct answers.Quảng cáo

( Đọc đoạn đối thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng)

1. Which language is most spoken as a first language in the world?

(Ngôn ngữ nào là giờ mẹ đẻ của khá nhiều nước bên trên thế giới?)

A. English B. Chinese C. Vietnamese

2. English has about_______ words và technical terms.

A. 500,000 B. 300,000 C. 800,000

3. The_____ of khung makes English easy lớn learn.

A simplithành phố B. flexibility C. openness

4. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has _____ .

Xem thêm: Phim Sex Cuc Viet Nam Cuc Manh Porn Video, Phim Xet Việt Nam Cực Mạnh Xnxx

A. a lot of words B.many varieties C.borrowed many words

5. Some English verbs are____their nouns or adjectives.

A. very different B.the same as C. from changed according to

Đáp án:

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B.

( Nối trường đoản cú, cụm từ trong cột A với định nghĩa vào cột B.)

*

Đáp án:

1.c

ngôn ngữ đầu giờ đồng hồ = ngôn từ nhưng mà bạn làm việc nói từ dịp hình thành.

2.e

ngôn ngữ sản phẩm nhì = ngôn từ bạn học nói thành thạo, các bạn sử dụng trong các bước hoặc sinh hoạt ngôi trường, không hẳn học tập đầu tiên ngơi nghỉ quê nhà.

3.b

Ngôn ngữ đồng ý = ngôn từ được sử dụng rộng thoải mái trong hệ thống cơ quan chính phủ, cơ sở luật pháp với giáo dục.

4.a

hóa học giọng = cách phát âm của các từ ngữ cơ mà thông qua đó đều người biết các bạn tới từ đất nước cùng vùng miền như thế nào.

5.d

 tự địa phương thơm = ngôn từ đặc thù của một vùng miền với tự ngữ và ngữ pháp hơi không giống đối với ngôn từ chuẩn chỉnh.

3. Match the beginning of each sentence (1-6) lớn its ending (a-f).

( Nối phần bắt đầu của từng câu (1-6) cùng với xong xuôi của nó (a-f)

*

Đáp án:

1.f

Tiếng Anh được thực hiện như giờ mẹ nhằm trên tối thiểu 75 nước nhà trên nhân loại.

2.c

Hội đồng Anh dự tính rắng có khoảng 375 triệu con người nói giờ đồng hồ Anh như ngữ điệu sản phẩm hai.

3.a

Hiện tại hơn 1 tỷ tín đồ vẫn học tập giờ Anh bên trên mọi nhân loại.

4.b

Sự thiên di, technology bắt đầu, văn hóa tầm thường cùng thậm chí còn là chiến tranh đang góp sức vào sự trở nên tân tiến của giờ Anh.

5.e

Ngày ni có không ít biến hóa thể của giờ Anh trên mọi trái đất ví dụ như Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn,..

6.d

Có nhiều sự khác biệt chất lượng giọng với ngôn ngữ địa phương thân những biến thể giờ Anh tuy vậy toàn bộ đa số được gọi không nhiều tuyệt những bởi fan nói của những trở thành thể.

4. Work in pairs. Ask và answer questions about the English language using the information from 3.

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi cùng vấn đáp những câu hỏi về: Ngôn ngữ Tiếng Anh áp dụng biết tin trường đoản cú câu 3.)