Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ 11

Phần 1: bài tập gồmChuim đề 1 : Đại cương cứng hoá hữu cơ,Chulặng đề 2 : Hiđrocacbon no,Chuyên ổn đề 3 : Hiđrocacbon không no,Chuim đề 4 : Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên,Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogene - Phenol - Ancol,Chulặng đề 6 : Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic,Phần 2 : Đáp án.
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ 11

*

Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minch Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chulặng Hùng Vương NGUYỄN MINH TUẤN Giáo viên ngôi trường THPT Chuyên Hùng Vương BÀI TẬP. TRẮC NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ 11 1Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuim Hùng Vương MỤC LỤC TrangPhần 1: các bài luyện tập 2 - 62Chuim đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ 2Chuyên ổn đề 2 : Hiđrocacbon no 10Chulặng đề 3 : Hiđrocacbon ko no 16Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon 29 thiên nhiênChuim đề 5 : Dẫn xuất halogen - Phenol - Ancol 35Chulặng đề 6 : Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic 49Phần 2 : Đáp án 63- 652Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chulặng Hùng Vương Phần 1: Bài tậpCHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠCâu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ A. tuyệt nhất thiết đề xuất tất cả cacbon, thông thường có H, tốt chạm mặt O, N kế tiếp mang đến halogen, S, Phường... B. bao gồm tất cả C, H với những nguim tố khác. C. bao gồm toàn bộ các nguyên ổn tố vào bảng tuần hoàn. D. thông thường có C, H hay gặp mặt O, N, tiếp nối cho halogen, S, Phường.Câu 2: Đặc điểm chung của những phân tử thích hợp chất cơ học là một trong những. yếu tắc ngulặng tố hầu hết là C với H. 2. hoàn toàn có thể cất nguyên ổn tố khác ví như Cl, N, P.., O. 3. link chất hóa học đa số là link cùng hoá trị. 4. liên kết hoá học hầu hết là links ion. 5. dễ dàng cất cánh tương đối, cực nhọc cháy. 6. phản bội ứng hoá học tập xảy ra nhanh khô. Nhóm những ý đúng là: A. 4, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 6.Câu 3: Cấu tạo thành hoá học là A. con số link giữa những nguim tử vào phân tử. B. những một số loại link giữa các nguyên ổn tử trong phân tử. C. máy từ bỏ link giữa các nguyên ổn tử trong phân tử. D. bản chất liên kết thân các nguim tử vào phân tử.Câu 4: Phát biểu như thế nào sau được dùng làm có mang cách làm dễ dàng và đơn giản nhất của hòa hợp chất hữucơ ? A. Công thức đơn giản dễ dàng duy nhất là bí quyết bộc lộ số nguim tử của mỗi nguim tố vào phântử. B. Công thức đơn giản dễ dàng tuyệt nhất là cách làm biểu lộ tỉ trọng buổi tối giản về số nguyên ổn tử của cácnguim tố vào phân tử. C. Công thức đơn giản và dễ dàng tốt nhất là cách làm biểu lộ tỉ trọng xác suất số mol của từng nguyêntốtrong phân tử. D. Công thức đơn giản dễ dàng độc nhất là công thức bộc lộ tỉ lệ số nguyên ổn tử C cùng H bao gồm trong phântử.Câu 5: Cho hóa học axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), nên chọn nhấn xét đúng trong các nhận xét sau: A. Hai chất kia như thể nhau về phương pháp phân tử cùng khác nhau về bí quyết dễ dàng nhất. B. Hai hóa học kia khác nhau về công thức phân tử và kiểu như nhau về cách làm đơn giản và dễ dàng tuyệt nhất. C. Hai chất đó không giống nhau về công thức phân tử và không giống nhau về cách làm đơn giản và dễ dàng độc nhất. D. Hai hóa học kia có cùng bí quyết phân tử cùng thuộc bí quyết đơn giản dễ dàng tuyệt nhất.Câu 6: Điểm sáng chung của các cacbocation với cacbanion là: A. kém nhẹm bền với có chức năng phản nghịch ứng vô cùng kem. ́ B. chúng phần nhiều rất bền bỉ vững cùng có tác dụng phản bội ứng cao. C. rất có thể dễ ợt bóc được ra khỏi các thành phần hỗn hợp bội phản ứng. D. kém nhẹm bền cùng có tác dụng bội phản ứng cao.Câu 7: Phản ứng hóa học của các phù hợp chất cơ học bao gồm đặc điểm là: A. thường xuyên xảy ra siêu nkhô giòn và cho một sản phẩm độc nhất vô nhị. B. thường xẩy ra chậm trễ, ko trọn vẹn, không theo một phía nhất quyết. C. hay xảy ra rất nkhô giòn, ko trọn vẹn, không theo 1 hướng cố định. D. thường xuyên xẩy ra rất chậm rãi, nhưng lại hoàn toàn, không theo một phía khẳng định.Câu 8: Phát biểu nào sau đó là sai ? 3Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuim Hùng Vương A. Liên kết chất hóa học đa phần trong vừa lòng hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị. B. Các hóa học gồm kết cấu cùng đặc thù giống như nhau nhưng mà về nhân tố phân tử khác nhaumột tuyệt các đội -CH2- là đồng đẳng của nhau. C. Các hóa học gồm cùng cân nặng phân tử là đồng phân của nhau. D. Liên kết cha bao gồm nhì links π và một links σ .Câu 9: tóm lại như thế nào sau đó là đúng ? A. Các nguyên tử vào phân tử phù hợp hóa học cơ học links cùng nhau không áp theo một sản phẩm trường đoản cú nhấtđịnh. B. Các hóa học gồm nguyên tố phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH 2-, cho nên tínhchất hóa học không giống nhau là những chất đồng đẳng. C. Các chất bao gồm cùng phương pháp phân tử tuy vậy không giống nhau về công thức cấu tạo được gọi làcác hóa học đồng đẳng của nhau. D. Các chất khác biệt gồm thuộc phương pháp phân tử được call là những hóa học đồng phân của nhau.Câu 10: Hiện tượng các hóa học gồm cấu trúc cùng tính chất hoá học tương tự như nhau, bọn chúng chỉ rộng kémnhau một hay những team metylen (-CH2-) được Call là hiện tượng A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng kân hận.Câu 11: Hợp hóa học đựng một links π vào phân tử nằm trong loại hòa hợp chất B. mạch hở. C. thơm. D. no hoặc ko no. A. không no.Câu 12: Hợp chất hữu cơ được phân loại nlỗi sau: A. Hiđrocacbon với thích hợp hóa học hữu cơ bao gồm đội chức. B. Hiđrocacbon cùng dẫn xuất của hiđrocacbon. C. Hiđrocacbon no, ko no, thơm với dẫn xuất của hiđrocacbon. D. Tất cả rất nhiều đúng.Câu 13: Phát biểu ko đúng chuẩn là: A. Tính hóa học của các chất phụ thuộc vào yếu tắc phân tử với cấu tạo chất hóa học. B. Các chất gồm cùng trọng lượng phân tử là đồng phân của nhau. C. Các chất là đồng phân của nhau thì tất cả thuộc bí quyết phân tử. D. Sự xen tủ trục chế tạo thành liên kết σ , sự xen lấp mặt chế tác thành liên kết π .Câu 14: Nung một vừa lòng hóa học hữu cơ X với lượng dư hóa học oxi hóa CuO fan ta thấy bay ra khíCO2, khá H2O cùng khí N2. Chọn tóm lại đúng đắn tuyệt nhất trong số Tóm lại sau : A. X chắc chắn đựng C, H, N cùng hoàn toàn có thể tất cả hoặc không có oxi. B. X là vừa lòng hóa học của 3 nguyên tố C, H, N. C. Chất X chắc hẳn rằng gồm cất C, H, rất có thể tất cả N. D. X là hợp hóa học của 4 nguyên ổn tố C, H, N, O.Câu 15: Cho các thành phần hỗn hợp những ankan sau : penchảy (sôi sinh sống 36oC), heptung (sôi nghỉ ngơi 98oC), octan (sôi ở126oC), nonan (sôi làm việc 151oC). Có thể bóc riêng rẽ những hóa học kia bằng cách như thế nào sau đây ? A. Kết tinc. B. Chưng đựng D. Chiết. C. Thăng hoa.Câu 16: Các hóa học vào nhóm chất như thế nào dưới đây mọi là dẫn xuất của hiđrocacbon ? A. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br. B. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH. C. CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3. D. HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br.Câu 17: Cho những hóa học : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T).Các chất đồng đẳng của nhau là: A. Y, T. B. X, Z, T. C. X, Z. D. Y, Z.Câu 18: Trong đều hàng hóa học dưới đây, dãy nào bao gồm các chất là đồng phân của nhau ? A. C2H5OH, CH3OCH3. B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH. D. C4H10, C6H6.Câu 19: Các chất hữu cơ đối kháng chức Z1, Z2, Z3 có CTPT khớp ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2.Chúng thuộc các hàng đồng đẳng không giống nhau. Công thức kết cấu của Z3 là A. CH3COOCH3. B. HOCH2CHO. C. CH3COOH. D. CH3OCHO.Câu 20: Những hóa học nào sau đấy là đồng phân hình học của nhau ?4Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuim Hùng Vương A. (I), (II). B. (I), (III). C. (II), (III). D. (I), (II), (III).Câu 21: Cho các chất sau : CH2=CHC≡CH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ;CH3CH=CHCH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH=CHBr (6). Chất nao tiếp sau đây có đông ̀ ̀ ̀ ̣phân hinh hoc? A. 2, 4, 5, 6. B. 4, 6. C. 2, 4, 6. D. 1, 3, 4.Câu 22: Hợp hóa học cơ học làm sao sau đây không có đồng phân cis-trans ? A. 1,2-đicloeten. B. 2-metyl pent-2-en. C. but-2-en. D. pent-2-en.Câu 23: Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr tất cả danh pháp IUPAC là A. 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-đien. B. 3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien-1-brom. C. 2,4,4-trimetylhexa-2,5-đien-6-brom. D. 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien.Câu 24: Hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 có danh pháp IUPAC là: A. 2,2,4- trimetylpent-3-en. B. 2,4-trimetylpent-2-en. C. 2,4,4-trimetylpent-2-en. D. 2,4-trimetylpent-3-en.Câu 25: Hợp hóa học CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 bao gồm danh pháp IUPAC là: A. 1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol. B. 3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol. C. 4,4-đimetylhex-5-en-2-ol. D. 3,3-đimetylhex-1-en-5-ol.Câu 26: Cho cách làm kết cấu sau : CH3CH(OH)CH=C(Cl)CHO. Số thoái hóa của các nguyên ổn tửcacbon tính từ phái lịch sự trái có giá trị lần lượt là: A. +1 ; +1 ; -1 ; 0 ; -3. B. +1 ; -1 ; -1 ; 0 ; -3. C. +1 ; +1 ; 0 ; -1 ; +3. D. +1 ; -1 ; 0 ; -1 ; +3.Câu 27: Trong cách làm CxHyOzNt tổng thể link π và vòng là: A. (2x-y + t+2)/2. B. (2x-y + t+2). C. (2x-y - t+2)/2. D. (2x-y + z + t+2)/2.Câu 28: a. Vitamin A phương pháp phân tử C 20H30O, có đựng 1 vong 6 canh và ko có cất liên ̀ ̣kêt cha. Số liên kêt song vào phân tử vitamin A là ́ ́ A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.b. Licopen, phương pháp phân tử C40H56 là chât mau đỏ trong quả cà chua, chỉ đựng liên kêt song và liên ́ ̀ ́kêt đơn vào phân tử. Hiđro hoa hoan toan licopen được hiđrocacbon C40H82. Vây licopen có ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ A. 1 vong; 12 nôi đôi. B. 1 vong; 5 nôi song. ̀ ́ D. mach hở; 13 nôi song. ̣ ́ C. 4 vong; 5 nôi song.Câu 29: Metol C10H20O và menton C10H18O phổ biến đêu có vào tinc dâu bac ha. Biêt phân tử metol ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ko có nôi đôi, bé phân tử menton có 1 nôi song. Vây kêt luân nao tiếp sau đây là đung ? ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ A. Metol và menton đêu có câu tao vong. ̀ ̣́ ̀ B. Metol có câu tao vong, menton có câu tao mach hnghỉ ngơi. ̣́ ̀ ̣́ ̣ C. Metol và menton đêu có câu tao mach hsinh sống. ̀ ̣́ ̣ D. Metol có câu tao mach hở, menton có câu tao vong. ̣́ ̣ ̣́ ̀Câu 30: Trong hòa hợp hóa học CxHyOz thì y luôn luôn chẵn cùng y ≤ 2x+2 là do: A. a ≥ 0 (a là tổng thể link π và vòng trong phân tử). B. z ≥ 0 (từng ngulặng tử oxi tạo được 2 liên kết). C. mỗi nguyên tử cacbon chỉ tạo ra 4 liên kết. D. cacbon cùng oxi đều sở hữu hóa trị là hầu hết số chẵn.Câu 31: Tổng số link π cùng vòng ứng cùng với bí quyết C5H9O2Cl là: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 32: Tổng số links π cùng vòng ứng với cách làm C5H12O2 là: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 33: Công thức bao quát của dẫn xuất điclo mạch hsinh hoạt bao gồm chứa một links bố trong phân tửlà 5Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chulặng Hùng Vương A. CnH2n-2Cl2. B. CnH2n-4Cl2. C. CnH2nCl2. D. CnH2n-6Cl2.Câu 34: Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hsinh hoạt đựng a liên kết π là A. CnH2n+2-2aBr2. B. CnH2n-2aBr2. C. CnH2n-2-2aBr2. D. CnH2n+2+2aBr2.Câu 35: Hợp hóa học cơ học gồm bí quyết tổng quát CnH2n+2O2 nằm trong các loại A. ancol hoặc ete no, mạch hsống, nhì chức. B. anđehit hoặc xeton no, mạch hngơi nghỉ, haichức. C. axit hoặc este no, đơn chức, mạch hsinh hoạt. D. hiđroxicacbonyl no, mạch hnghỉ ngơi.Câu 36: Ancol no mạch hngơi nghỉ tất cả bí quyết tổng quát đúng chuẩn tuyệt nhất là A. R(OH)m. B. CnH2n+2Om. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n+2-m(OH)m.Câu 37: Công thức tổng thể của anđehit solo chức mạch hở có một link song C=C là: A. CnH2n+1CHO. B. CnH2nCHO. C. CnH2n-1CHO. D. CnH2n-3CHO.Câu 38: Anđehit mạch hngơi nghỉ gồm phương pháp tổng thể CnH2n-2O nằm trong loại A. anđehit đối chọi chức no. B. anđehit đối chọi chức chứa một liên kết song vào nơi bắt đầu hiđrocacbon. C. anđehit đối chọi chức cất nhị liên kết π vào cội hiđrocacbon. D. anđehit đơn chức đựng tía links π trong nơi bắt đầu hiđrocacbon.Câu 39: Công thức bao quát của ancol solo chức mạch hsinh sống gồm 2 nối song vào gốc hiđrocacbon là A. CnH2n-4O. B. CnH2n-2O. C. CnH2nO. D. CnH2n+2O.Câu 40: Anđehit mạch hlàm việc CnH2n – 4O2 tất cả con số liên kết π trong cội hiđrocacbon là: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 41: Công thức phân tử bao quát của axit hai chức mạch hsống cất một links song vào gốchiđrocacbon là: A. CnH2n-4O4. B. CnH2n-2O4. C. CnH2n-6O4. D. CnH2nO4.Câu 42: Axit mạch hlàm việc CnH2n – 4O2 bao gồm con số link π trong nơi bắt đầu hiđrocacbon là: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 43: Tổng số link π với vòng trong phân tử axit benzoic là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 44: Số lượng đồng phân ứng cùng với công thức phân tử C6H14 A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.Câu 45: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với phương pháp phân tử C5H10 là: A. 2. B. 3. C. 6. D. 5.Câu 46: Số lượng đồng phân kết cấu ứng cùng với bí quyết phân tử C5H10 là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.Câu 47: Số lượng đồng phân mạch hsống ứng cùng với bí quyết phân tử C5H8 là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.Câu 48: Số lượng đồng phân cất vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H12 là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.Câu 49: Số lượng đồng phân cất vòng benzen ứng cùng với cách làm phân tử C9H10 là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 6.Câu 50: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Br3 là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 51: Số lượng đồng phân ứng cùng với bí quyết phân tử C3H5Cl là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 52: Hợp chất C4H10O bao gồm số đồng phân ancol và tổng thể đồng phân là: A. 7 cùng 4. B. 4 cùng 7. C. 8 với 8. D. 10 và 10.Câu 53: Số lượng đồng phân mạch hsinh hoạt ứng với bí quyết phân tử C3H6O là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 54: Số lượng đồng phân mạch hsinh hoạt ứng cùng với phương pháp phân tử C4H6O2 tác dụng được vớiNaHCO3 là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 55: Số lượng đồng phân ứng với phương pháp phân tử C4H11N là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.6Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng VươngCâu 56: Một hợp hóa học cơ học X bao gồm cân nặng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO 2 vàH2O. CTPT của X là: A. C2H6. B. C2H4. C. C2H2. D. CH2O.Câu 57: Một đúng theo chất hữu cơ A tất cả M = 74. Đốt cháy A bằng oxi nhận được khí CO2 với H2O. Cóbao nhiêu cách làm phân tử phù hợp với A? A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1.Câu 58: Một hòa hợp hóa học hữu cơ A có tỉ khối so với không gian bằng bằng 2. Đốt cháy trọn vẹn Abằng khí O2 nhận được CO2 và H2O. Có từng nào công thức phân tử phù hợp với A ? A. 2. B. A. 1. C. 3. D. 4.Câu 59: Hợp hóa học X gồm thành phần % về khối lượng : C (85,8%) với H (14,2%). Hợp hóa học X là D. công dụng khác. A. C3H8. B. C4H10. C. C4H8.Câu 60: Hợp chất X bao gồm %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn sót lại là oxi. Khối hận lượng phân tử của Xbằng 88. CTPT của X là: A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.Câu 61: Phân tích hợp hóa học hữu cơ X thấy cứ 3 phần trọng lượng cacbon lại có 1 phần khốilượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần diêm sinh. Trong CTPT của X chỉ có một nguyên tửS, vậy CTPT của X là A. CH4NS. B. C2H2N2S. C. C2H6NS. D. CH4N2S.Câu 62: a. Hợp hóa học X tất cả CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng cùng với X ? A. C3H9O3. B. C2H6O2. C. C2H6O. D. CH3O.b. Công thức thực nghiệm của hóa học hữu cơ gồm dạng (CH3Cl)n thì cách làm phân tử của đúng theo chấtlà A. CH3Cl. B. C2H6Cl2. C. C2H5Cl. D. C3H9Cl3.Câu 63: Một đúng theo chất cơ học tất cả C, H, O ; trong các số ấy cacbon chỉ chiếm 61,22% về trọng lượng.Công thức phân tử của hợp chất là: A. C3H6O2. B. C2H2O3. C. C5H6O2. D. C4H10O.Câu 64: Chất cơ học X bao gồm M = 123 với khối lượng C, H, O và N vào phân tử theo đồ vật từ tỉ lệvới72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là: A. C6H14O2N. B. C6H6ON2. C. C6H12ON. D. C6H5O2N.Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam phù hợp hóa học cơ học X rồi mang đến thành phầm cháy qua bình đựnghỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy gồm 2 gam kết tủa với khối lượng bình tăng lên 1,24 gam. Tỉ kăn năn củaX so với H2 bởi 15. CTPT của X là: A. C2H6O. B. CH2O. C. C2H4O. D. CH2O2.Câu 66: lúc đốt 1 lkhông nhiều khí X bắt buộc 6 lkhông nhiều O2 nhận được 4 lkhông nhiều CO2 và 5 lít khá H2O (những thể tích khí đo ởthuộc điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là: A. C4H10O. B. C4H8O2. C. C4H10O2. D. C3H8O.Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hòa hợp hóa học hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O.Biết tỉ khối của X đối với He (MHe = 4) là 7,5. CTPT của X là: A. CH2O2. B. C2H6. C. C2H4O. D. CH2O.Câu 68: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon cùng với nhân thể tích bầu không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thuđược sau thời điểm hơi H2O dừng tụ rất có thể tích là 18,5 lkhông nhiều, đến qua hỗn hợp KOH dư còn 16,5 lít, chocác thành phần hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn sót lại 16 lkhông nhiều. Xác định CTPT của phù hợp chất trên biếtnhững thể tích khí đo sống thuộc ĐK nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 01/05 bầu không khí, còn sót lại là N2. A. C2H6. B. C2H4. C. C3H8. D. C2H2.Câu 69: Đốt 0,15 mol một vừa lòng hóa học cơ học nhận được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặtkhác đốt 1 thể tích hơi hóa học kia bắt buộc 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo sinh hoạt cùng điều kiện ánh nắng mặt trời, ápsuất. CTPT của hòa hợp hóa học kia là: A. C2H6O2. B. C2H6O. C. C2H4O2. D. C2H4O.Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ X (C, H, N) bởi lượng không gian vừa đủ(gồm 1 tháng 5 thể tích O2, sót lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn thể sản phẩm cháy qua 7Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuim Hùng Vươngbình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy tất cả 39,4 gam kết tủa, trọng lượng hỗn hợp giảm sút 24,3gam. Khí thoát thoát khỏi bình hoàn toàn có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết d X O 2 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng VươngCâu 82: Đốt cháy hoàn toàn 0,4524 gam hợp hóa học A sinh ra 0,3318 gam CO2 với 0,2714 gam H2O.Đun rét 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút nhằm đưa tất cả nitơ trong A thành amoniac, rồidẫn khí NH3 vào trăng tròn ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hoà axit còn dư sau thời điểm tác dụng vớiNH3 bắt buộc sử dụng 7,7 ml hỗn hợp NaOH 1M. Biết MA= 60. Công thức phân tử của A là: A. CH4ON2. B. C2H7N. C. C3H9N. D. CH4ON.Câu 83*: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol hóa học hữu cơ X cần trọn vẹn 0,616 lkhông nhiều O2. Sau thí nghiệmchiếm được tất cả hổn hợp sản phẩm Y bao gồm : CO2, N2 và hơi H2O. Làm giá buốt nhằm ngưng tụ hơi H2O chỉcòn 0,56 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (bao gồm tỉ kân hận tương đối với H2 là 20,4). Biết thể tích các khí những đo ngơi nghỉ đktc.Công thức phân tử X là: D. A hoặc C. A. C2H5ON. B. C2H5O2N. C. C2H7O2N.Câu 84: X là môt ancol no, mach hsinh hoạt. Để đôt cgiỏi 0,05 mol X cân 4 gam oxi. X có công thức là: ̣ ̣ ́ ́ ̀ A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C4H8(OH)2.Câu 85: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, chiếm được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lkhông nhiều N2(những thể tích đo ngơi nghỉ đktc) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là: A. C4H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C3H9N. Câu 86: Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bởi lượng bầu không khí toàn diện nhận được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ có N2 cùng O2 trong các số ấy oxi chỉ chiếm 20% thể tích không gian. X có công thức là: A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.Câu 87: Trong môt binch kin chứa hơi este no đơn chức hlàm việc A và môt lượng O 2 gâp song lượng O2 ̣̀ ́ ̣ ́cân thiêt để đôt ctuyệt hêt A ở nhiêt độ 140 C và ap suât 0,8 atm. Đôt ctuyệt hoan toan A rôi chuyển về ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ onhiêt độ ban đâu, ap suât vào binh luc nay là 0,95 atm. A có công thức phân tử la: ̣ ̀́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2.Câu 88: Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol hóa học cơ học X mạch hsinh hoạt bắt buộc cần sử dụng 10,08 lkhông nhiều khí O 2 (đktc).Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) qua bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thấytrọng lượng bình tăng 23,4 gam cùng có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát thoát khỏi bình rất có thể tích 1,344lkhông nhiều (đktc). Công thức phân tử của X là: A. C2H5O2N. B. C3H5O2N. C. C3H7O2N. D. C2H7O2N.Câu 89: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hóa học X đề nghị 6,16 lkhông nhiều khí O2 (đktc), nhận được 13,44 lkhông nhiều (đktc)tất cả hổn hợp CO2, N2 cùng hơi nước. Sau Khi dừng tụ hết tương đối nước, còn lại 5,6 lkhông nhiều khí (đktc) tất cả tỉ khốiđối với hiđro là đôi mươi,4. Công thức phân tử của X là: A. C2H7O2N. B. C3H7O2N. C. C3H9O2N. D. C4H9N.Câu 90: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol mạch hở bố lần cất một links ba vào gốchiđrocacbon nhận được 0,6 mol CO2. Công thức phân tử của ancol đó là: A. C6H14O3. B. C6H12O3. C. C6H10O3. D. C6H8O3.Câu 91: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất Y (CxHyN) bởi một lượng không khí trọn vẹn. Dẫntổng thể các thành phần hỗn hợp khí sau phản ứng vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 6 gam kết tủavới tất cả 9,632 lít khí (đktc) độc nhất vô nhị thoát thoát khỏi bình. Biết không gian chứa 20% oxi với 80% nitơvề thể tích. Công thức phân tử của Y là: A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C4H9N.Câu 92: Phân tích 1,47 gam chất hữu cơ Y (C, H, O) bởi CuO thì thu được 2,156 gam CO2 vàlượng CuO giảm 1,568 gam. CTĐGN của Y là: A. CH3O. B. CH2O. C. C2H3O. D. C2H3O2.Câu 93: Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy chỉ gồmCO2 và H2O với xác suất khối lượng khớp ứng là 44 : 27. Công thức phân tử của X là: A. C2H6. B. C2H6O. C. C2H6O2. D. C2H4O.Câu 94: Một thích hợp chất cơ học Y Lúc đốt cháy thu được CO2 với H2O có số mol bằng nhau vàlượng oxi yêu cầu sử dụng bởi 4 lần số mol của Y. Công thức phân tử của Y là: A. C2H6O. B. C4H8O. C. C3H6O. D. C3H6O2.Câu 95: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một axit cacboxylic no gấp đôi thu được 1,2 mol CO 2. Côngthức phân tử của axit kia là: A. C6H14O4. B. C6H12O4. C. C6H10O4. D. C6H8O4. 9Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minch Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuim Hùng VươngCâu 96: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một vừa lòng hóa học cơ học đối kháng chức X yêu cầu 8,96 lkhông nhiều khí O 2 (đktc),chiếm được CO2 cùng H2O có số mol đều bằng nhau. CTĐGN của X là: A. C2H4O. B. C3H6O. C. C4H8O. D. C5H10O.Câu 97: Đôt chay hoan toan 0,2 mol hiđrocacbon X. Hâp thụ toan bộ san phâm cxuất xắc vao nước vôi ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀trong được 20 gam kêt tua. Loc bỏ kêt tua rôi đun nống phân nước loc lai có 10 gam kêt tua nữa. ́̉ ̣ ́̉ ̀ ́ ̀ ̣̣ ́̉Vây X không thể la: ̣ ̀ A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C2H2.Câu 98: Hỗn hòa hợp X gồm một vài hiđrocacbon là đồng đẳng tiếp nối. Tổng trọng lượng phân tửcủa những hiđrocacbon vào A là 252, trong số ấy trọng lượng phân tử của hiđrocacbon nặng nề nhấtbằng gấp đôi trọng lượng phân tử của hiđrocacbon vơi nhất. Công thức phân tử của hiđrocacbonvơi độc nhất cùng số lượng hiđrocacbon vào X là: A. C3H6 và 4. B. C2H4 với 5. C. C3H8 với 4. D. C2H6 cùng 5.Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn 5,80 gam hóa học X thu được 2,65 gam Na2CO3 ; 2,26 gam H2O cùng 12,10gam CO2. Công thức phân tử của X là: A. C6H5O2Na. B. C6H5ONa. C. C7H7O2Na. D. C7H7ONa.Câu 100: Đốt cháy trọn vẹn 1,88 gam hòa hợp chất hữu cơ Z (chứa C, H, O) nên 1,904 lít khí O2(đktc), chiếm được CO2 và H2O với Xác Suất mol tương ứng là 4 : 3. Công thức phân tử của Z là: A. C4H6O2. B. C8H12O4. C. C4H6O3. D. C8H12O5.10Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng VươngCHUYÊN ĐỀ 2 : HIĐROCACBON NOCâu 1: Hợp hóa học cơ học X có tên Call là: 2 - clo - 3 - metylpenchảy. Công thức cấu trúc của X là: A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2. B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3. C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl. D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân kết cấu tất cả bí quyết phân tử C5H12 ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phânCâu 3: Có bao nhiêu đồng phân kết cấu gồm phương pháp phân tử C6H14 ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phânCâu 4: Có bao nhiêu đồng phân kết cấu có phương pháp phân tử C4H9Cl ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân.Câu 5: Có từng nào đồng phân cấu tạo có bí quyết phân tử C5H11Cl ? A. 6 đồng phân. B. 7 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 8 đồng phân.Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon vào phân tử ankan Y bởi 83,33%. Công thức phân tửcủa Y là: A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.Câu 7: Công thức dễ dàng và đơn giản độc nhất vô nhị của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M trực thuộc hàng đồng đẳng làm sao ? B. không đủ dữ kiện nhằm xác minh. A. ankan. C. ankan hoặc xicloankan. D. xicloankan.Câu 8: a. 2,2,3,3-tetrametylburã có bao nhiêu nguyên tử C với H trong phân tử ? A. 8C,16H. B. 8C,14H. C. 6C, 12H. D. 8C,18H. b. Cho ankan bao gồm CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên call của ankan là: A. 2,2,4-trimetylpentan. B. 2,4-trimetylperã. C. 2,4,4-trimetylpenchảy. D. 2-đimetyl-4-metylpenrã.Câu 9: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là A. Phản ứng bóc. B. Phản ứng cố. C. Phản ứng cùng. D. Cả A, B cùng C.Câu 10: Cho iso-pentung công dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo buổi tối nhiều thuđược là: A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.Câu 11: Iso-hexan tac dung cùng với clo (có chiêu sang) có thể tao tôi nhiều bao nhiêu dân xuât monoclo ? ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̃ ́ A. 3. B. 4. C. 5. D. 6Câu 12: khi cho 2-metylbutung công dụng cùng với Cl2 theo xác suất mol 1:1 thì tạo nên sản phẩm thiết yếu là: A. 1-clo-2-metylbuchảy. B. 2-clo-2-metylbutan. C. 2-clo-3-metylbuchảy. D. 1-clo-3-metylbutan.Câu 13: Lúc clo hóa C5H12 với phần trăm mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thay monoclo. Danh phápIUPAC của ankan đó là: A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylburã. C. pentan. D. 2-đimetylpropan.Câu 14: Lúc clo hóa merã nhận được một sản phẩm chũm cất 89,12% clo về cân nặng. Côngthức của thành phầm là: A. CH3Cl. B. CH2Cl2. C. CHCl3. D. CCl4. 11Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chulặng Hùng VươngCâu 15: Cho 4 chất: merã, echảy, propan và n-butan. Số lượng hóa học tạo ra một thành phầm thếmonoclo tuyệt nhất là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 16: lúc clo hóa một ankan tất cả công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩmchũm monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là: A. 2,2-đimetylbutung. B. 2-metylpentan. C. n-hexan. D. 2,3-đimetylbutung.Câu 17: Khi clo hóa tất cả hổn hợp 2 ankan, fan ta chỉ nhận được 3 thành phầm nỗ lực monoclo. Tên gọicủa 2 ankan kia là: A. etung cùng propan. B. propan với iso-burã. C. iso-butan cùng n-pentan. D. neo-pentan cùng echảy.Câu 18: khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom tuyệt nhất gồm tỉ kân hận hơiđối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là: A. 3,3-đimetylhecxan. C. isopenrã. B. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentanCâu 19: khi mang lại ankan X (vào phân tử tất cả xác suất cân nặng cacbon bởi 83,72%) tác dụngcùng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (vào điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồngphân của nhau. Tên của X là: A. 3-metylpenrã. B. 2,3-đimetylbuchảy. C. 2-metylpropan. D. burã.Câu 20: Hiđrocacbon mạch hnghỉ ngơi X vào phân tử chỉ đựng link σ cùng tất cả nhị ngulặng tử cacbonbậc bố vào một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X hình thành 6 thể tích CO 2 (nghỉ ngơi cùng điềukiện ánh sáng, áp suất). Khi mang lại X tính năng với Cl 2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclovề tối đa có mặt là: A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.Câu 21: khi tiến hành bội phản ứng nạm thân ankan X cùng với khí clo có thắp sáng bạn ta thu đượchỗn hợp Y chỉ chứa nhì chất sản phẩm. Tỉ khối khá của Y đối với hiđro là 35,75. Tên của X là A.

Xem thêm: May Cay Che Co 102 - Congressional Serial SetXem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Lấy Địa Chỉ Email Từ Facebook Đơn Giản, Nhanh Chóng

2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. pentung. D. echảy.Câu 22: Ankan làm sao tiếp sau đây chỉ mang lại một mặt hàng cố gắng duy nhất khi công dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệmol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3(e) A. (a), (e), (d). B. (b), (c), (d). C. (c), (d), (e). D. (a), (b), (c), (e), (d)Câu 23: lúc rứa monoclo một ankan A người ta luôn luôn thu được một sản phẩm độc nhất. Vậy Alà: A. merã. B. echảy D. Cả A, B, C phần lớn đúng. C. neo-pentanCâu 24: Sản phđộ ẩm của bội nghịch ứng cố gắng clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A. (1); (2). B. (2); (3). C. (2). D. (1)Câu 25: Có từng nào ankan là chất khí ngơi nghỉ điều kiện hay khi phản bội ứng cùng với clo (gồm tia nắng, tỉlệ mol 1:1) tạo thành 2 dẫn xuất monoclo ? A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.Câu 26: Ankan Y bội phản ứng cùng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom gồm tỷ kăn năn khá so với H2 bằng61,5. Tên của Y là: A. burã. B. propan. C. Iso-butan. D. 2-metylburã.Câu 27: Đốt cháy một tất cả hổn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một hàng đồng đẳng nếu tachiếm được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT tầm thường của dãy là: B. CnH2n+2, n ≥1 (những quý giá n các nguyên). A. CnHn, n ≥ 2. D. Tất cả các sai. C. CnH2n-2, n≥ 2.Câu 28: Đôt cgiỏi cac hiđrocacbon cua day đông đăng nao sau đây thì tỉ lệ mol H 2O : mol CO2 ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ̀giam lúc số cacbon tăng. ̉ A. ankan. B. anken. C. ankin. D. arenCâu 29: lúc đốt cháy ankan thu được H2O với CO2 cùng với phần trăm khớp ứng biến hóa như sau:12Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minch Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương A. tăng từ bỏ 2 cho + ∞ . B. bớt từ 2 mang đến 1. C. tăng từ là 1 cho 2. D. giảm từ một mang lại 0.Câu 30: Không thể pha chế CH4 bằng bội nghịch ứng làm sao ? A. Nung muối hạt natri malonat với vôi tôi xút. B. Canxicacbua tính năng cùng với nước. C. Nung natri axetat với vôi tôi xút ít. D. Điện phân dung dịch natri axetat.Câu 31: Trong phòng phân tách có thể pha trộn metan bằng cách nào tiếp sau đây ? A. Nhiệt phân natri axetat cùng với vôi tôi xút. B. Crackinh butung C. Từ phản nghịch ứng của nhôm cacbua cùng với nước. D. A, C.Câu 32: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là: A. merã. B. etung. C. propan. D. n-butung.Câu 33: Xicloankan (chỉ gồm một vòng) A tất cả tỉ khối đối với nitơ bởi 3. A tác dụng cùng với clo cóthắp sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo nhất, xác định cách làm cấu tạo của A ? CH3 CH3 CH3 C. H3C D. H3C CH3 A. . B. . . .Câu 34: Hai xicloankan M và N đều phải có tỉ kăn năn tương đối so với metan bằng 5,25. lúc tđắm say gia phảnứng vậy clo (as, tỉ lệ mol 1:1) M cho 4 thành phầm cố kỉnh còn N mang lại 1 sản phẩm chũm. Tên Điện thoại tư vấn của cácxicloankan N và M là: A. metyl xiclopentan cùng đimetyl xiclobutan. B. Xiclohexan và metyl xiclopenrã. D. Cả A, B, C hầu như đúng. C. Xiclohexan cùng n-propyl xiclopropan.Câu 35: (A) là chất làm sao trong bội nghịch ứng tiếp sau đây ? A + Br2 → Br-CH2-CH2-CH2-Br D. A và B các đúng. A. propan. B. 1-brompropan. C. xiclopopan.Câu 36: Dẫn hỗn hợp khí A có propan cùng xiclopropan lấn sân vào hỗn hợp brom đã quan liêu gần kề đượchiện tượng như thế nào tiếp sau đây : A. Màu của dung dịch nphân tử dần, không tồn tại khí bay ra. B. Màu của hỗn hợp nphân tử dần dần, với gồm khí thoát ra. C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra. D. Màu của hỗn hợp không đổi.Câu 37: Cho hỗn hợp 2 ankan A với B sống thể khí, bao gồm tỉ lệ số mol vào láo lếu hợp: nA : nB = 1 : 4.Khối lượng phân tử vừa phải là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A cùng B thứu tự là: A. C2H6 và C4H10. B. C5H12 với C6H14. C. C2H6 và C3H8. D. C4H10 và C3H8Câu 38: Lúc triển khai craking 22,4 lkhông nhiều khí C4H10 (đktc) chiếm được hỗn hợp A bao gồm CH4, C2H6,C2H4, C3H6, C4H8, H2 với C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 cùng y gam H2O. Giátrị của x với y khớp ứng là: A. 176 và 180. B. 44 và 18. C. 44 cùng 72. D. 176 với 90.Câu 39: Craking n-butan thu được 35 mol các thành phần hỗn hợp A có H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 vàmột phần buchảy không bị craking. Giả sử chỉ có những phản bội ứng tạo thành các thành phầm bên trên. Cho Aqua bình nước brom dư thấy sót lại trăng tròn mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì chiếm được x molCO2. a. Hiệu suất phản ứng tạo ra các thành phần hỗn hợp A là: A. 57,14%. B. 75,00%. C. 42,86%. D. 25,00%. b. Giá trị của x là: A. 140. B. 70. C. 80. D. 40.Câu 40: lúc cracgớm trọn vẹn luôn thể tích ankan X nhận được cha thể tích hỗn hợp Y (các thểtích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện ánh sáng và áp suất); tỉ khối hận của Y so với H2 bởi 12. Công thứcphân tử của X là: A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.Câu 41: Lúc crackinh hoàn toàn một ankan X nhận được tất cả hổn hợp Y (những thể tích khí đo sinh hoạt cùng 13Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minch Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chulặng Hùng VươngĐK ánh nắng mặt trời với áp suất); tỉ khối hận của Y so với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X là: A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12Câu 42: Craking 8,8 gam propan nhận được tất cả hổn hợp A bao gồm H 2, CH4, C2H4, C3H6 với một phầnpropan chưa bị craking. Biết công suất phản nghịch ứng là 90%. Khối hận lượng phân tử vừa đủ của Alà: A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.Câu 43: Craking 40 lit n-butung thu được 56 lit tất cả hổn hợp A bao gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 với ́ ́một trong những phần n-burã không bị craking (các thể tích khí đo sống cùng ĐK ánh sáng cùng áp suất). Giảsử chỉ gồm các phản nghịch ứng tạo nên các sản phẩm bên trên. Hiệu suất làm phản ứng chế tạo ra hỗn hợp A là: A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%.Câu 44: Craking m gam n-buchảy chiếm được hợp A có H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và mộtphần buchảy chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trịcủa m là A. 5,8. B. 11,6. C. 2,6. D. 23,2.Câu 45: Đốt cháy trọn vẹn nhân tiện tích khí vạn vật thiên nhiên tất cả merã, erã, propan bằng oxi khôngkhí (trong không khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO 2 (sinh hoạt đktc) cùng 9,9 gamnước. Thể tích bầu không khí (nghỉ ngơi đktc) bé dại tuyệt nhất yêu cầu dùng làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí thiênnhiên bên trên là A. 70,0 lkhông nhiều. B. 78,4 lít. C. 84,0 lkhông nhiều. D. 56,0 lít.Câu 46: Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta chiếm được 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O thìthể tích O2 sẽ tham gia làm phản ứng cháy (đktc) là: A. 5,6 lkhông nhiều. B. 2,8 lkhông nhiều. C. 4,48 lkhông nhiều. D. 3,92 lkhông nhiều.Câu 47: Hỗn vừa lòng khí A có echảy với propan. Đốt cháy tất cả hổn hợp A chiếm được khí CO2 với hơi H2Otheo tỉ trọng thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của tất cả hổn hợp là: A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%.Câu 48: Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Lúc Xtác dụng cùng với khí clo chiếm được 4 thành phầm monoclo. Tên gọi của X là: A. 2-metylbutan. B. etung. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylpropan.Câu 49: Một tất cả hổn hợp 2 ankan thường xuyên vào dãy đồng đẳng bao gồm tỉ khối hận tương đối cùng với H2 là 24,8. a. Công thức phân tử của 2 ankan là: D. Kết trái không giống A. C2H6 cùng C3H8. B. C4H10 và C5H12. C. C3H8 với C4H10. b. Thành phần xác suất về thể tích của 2 ankan là: A. 30% với 70%. B. 35% với 65%. C. 60% với 40%. D. 1/2 cùng 50%Câu 50: Ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh có 1 hỗn hợp khí tất cả 2 hiđrocacbon no A cùng B, tỉ kăn năn tương đối củatất cả hổn hợp so với H2 là 12. a. Khối lượng CO2 cùng hơi H2O hình thành Khi đốt cháy 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp (ngơi nghỉ đktc). A. 24,2 gam và 16,2 gam. B. 48,4 gam cùng 32,4 gam. D. Kết trái khác. C. 40 gam và 30 gam. b. Công thức phân tử của A cùng B là: D. Cả A, B cùng C. A. CH4 và C2H6. B. CH4 cùng C3H8. C. CH4 và C4H10.Câu 51: Đốt 10 cm một hiđrocacbon bằng 80 cm oxi (đem dư). Sản phđộ ẩm nhận được sau khoản thời gian mang lại 3 3khá nước dừng tụ còn 65 cm3 trong những số ấy bao gồm 25 cm3 oxi dư. Các thể tích kia trong cùng điều kiện.CTPT của hiđrocacbon là: A. C4H10. B. C4H6. C. C5H10. D. C3H8Câu 52: Đôt ctuyệt hoan toan hôn hợp X gôm nhị ankan kế tiêp trong day đông đăng được 24,2 gam ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̃ ̀ ̉CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan la: ̀ A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12Câu 53: X là hôn vừa lòng 2 ankan. Để đôt ctốt hêt 10,2 gam X cân 25,76 lit O 2 (đktc). Hâp thụ toan bộ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀san phâm chay vao nước vôi trong dư được m gam kêt tua. ̉ ̉ ́ ̀ ́̉ a. Giá trị m là:14Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương A. 30,8 gam. B. 70 gam. C. 55 gam. D. 15 gam b. Công thức phân tử của A với B là: D. Cả A, B và C. A. CH4 với C4H10. B. C2H6 cùng C4H10. C. C3H8 cùng C4H10.Câu 54: Hiđrocacbon X cxuất xắc cho thể tich hơi nước gâp 1,2 lạm thể tich CO2 (đo cung đk). lúc tac ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́dung cùng với clo tao môt dân xuât monoclo duy nhât. X có thương hiệu la: ̣ ̣ ̣̃ ́ ́ ̀ A. isobuchảy. B. propan. C. echảy. D. 2,2- đimetylpropan.Câu 55: Đôt cgiỏi hoan toan hôn hòa hợp X gôm 2 hiđrocacbon là đông đăng liên tiêp, sau làm phản ứng ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ ́thu được VCO2:VH2O =1:1,6 (đo cung đk). X gôm: ̀ ̀ A. CH4 và C2H6. B. C2H4 và C3H6. C. C2H2 và C3H6. D. C3H8 và C4H10.Câu 56: Đôt cxuất xắc hoan toan 0,2 mol hiđrocacbon X. Hâp thụ toan bộ san phâm cxuất xắc vao nước vôi ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀trong được 20 gam kêt tua. Loc bỏ kêt tua rôi đun nống phân nước loc lai có 10 gam kêt tua nữa. ́̉ ̣ ́̉ ̀ ́ ̀ ̣̣ ́̉Vây X ko thể la: ̣ ̀ A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C2H2Câu 57: Để đối chọi gian ta coi xăng là hôn thích hợp cac đông phân cua hexan và ko khí gôm 80% N 2 ̉ ̃ ́ ̀ ̉ ̀và 20% O2 (theo thể tich). Tỉ lệ thể tich xăng (hơi) và ko khí cân lây là từng nào để xăng được ́ ́ ̀́cxuất xắc hoan toan vào cac đông cơ đôt trong ? ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ A. 1: 9,5. B. 1: 47,5. C. 1:48. D. 1:50Câu 58: Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp nhì hiđrocacbon đồng đẳng tất cả trọng lượng phân tử hơn kémnhau 28 đvC, ta chiếm được 4,48 l CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của 2 hiđrocacbon trên là: A. C2H4 cùng C4H8. B. C2H2 và C4H6. C. C3H4 với C5H8. D. CH4 và C3H8.Câu 59: Cho 224,00 lít mechảy (đktc) qua hồ quang được V lít các thành phần hỗn hợp A (đktc) cất 12% C2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 bội phản ứng: 2CH4 → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2)Giá trị của V là: A. 407,27. B. 448,00. C. 5đôi mươi,18. D. 472,64.Câu 60: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) bao gồm CH4, C2H6 cùng C3H8 thu được V lkhông nhiều khíCO2 (đktc) với 7,2 gam H2O. Giá trị của V là: A. 5,60. B. 6,72. C. 4,48. D. 2,24.Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp A (đktc) tất cả CH4, C2H6, C3H8, C2H4 với C3H6, thuđược 1nửa lít khí CO2 (đktc) với 12,6 gam H2O. Tổng thể tích của C2H4 cùng C3H6 (đktc) vào hỗnvừa lòng A là: A. 5,60. B. 3,36. C. 4,48. D. 2,24.Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 thu được x mol CO2 với 18xgam H2O. Phần trăm thể tích của CH4 vào A là: A. 30%. B. 40%. C. 1/2. D. 60%.Câu 63: Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp khí X bao gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng tiếp nối thuđược 96,8 gam CO2 với 57,6 gam H2O. Công thức phân tử của A với B là: A. CH4 và C2H6. B. C2H6 với C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12Câu 64: Hỗn hòa hợp khí X tất cả 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng tiếp đến. Đốt cháy X với 64 gamO2 (dư) rồi dẫn thành phầm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư nhận được 100 gam kết tủa. Khí rakhỏi bình có thể tích 11,2 lít sinh hoạt 0oC cùng 0,4 atm. Công thức phân tử của A và B là: A. CH4 cùng C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 với C4H10. D. C4H10 với C5H12Câu 65: Khi đốt cháy trọn vẹn V lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) nhận được 44 gamCO2 với 28,8 gam H2O. Giá trị của V là: A. 8,96. B. 11,đôi mươi. C. 13,44. D. 15,68.Câu 66: lúc đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí có CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) chiếm được 16,8 lítkhí CO2 (đktc) với x gam H2O. Giá trị của x là: A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.Câu 67: lúc đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng tiếp đến nhận được 7,84 lkhông nhiều khí CO 2(đktc) với 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là: A. CH4 cùng C2H6. B. C2H6 cùng C3H8. C. C3H8 cùng C4H10. D. C4H10 cùng C5H12. 15Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng VươngCâu 68: Nạp một hỗn hợp khí bao gồm 20% thể tích ankan A và 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiênkế. Sau Lúc mang lại nổ rồi đến tương đối nước dừng tụ sinh sống ánh sáng ban sơ thì áp suất vào khí nhiên kếgiảm sút gấp đôi. Thiết lập bí quyết phân tử của ankan A. A. CH4. B. C2H6. C. C3H8 . D.C4H10.Câu 69: Đốt cháy một trong những mol hệt nhau cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta chiếm được lượng CO 2 nhưnhau và tỉ lệ số mol nước và CO2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5 : 1 : 1,5. Xác địnhCT K, L, M (viết theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tương ứng): A. C2H4 , C2H6 , C3H4. B. C3H8 , C3H4 , C2H4. C. C3H4 , C3H6 , C3H8. D. C2H2 , C2H4 , C2H6Câu 70: Nung m gam tất cả hổn hợp X có 3 muối hạt natri của 3 axit no 1-1 chức cùng với NaOH dư thu đượcchất rắn D với các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 3 ankan. Tỷ kăn năn của Y so với H2 là 11,5. Cho D chức năng cùng với H2SO4dư nhận được 17,92 lkhông nhiều CO2 (đktc). a. Giá trị của m là: A. 42,0. B. 84,8. C. 42,4. D. 71,2. b. Tên call của 1 trong các 3 ankan thu được là: A. merã. B. erã. C. propan. D. butung.16Biên biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minc Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuim Hùng VươngCHUYÊN ĐỀ 3 : HIĐROCACBON KHÔNG NO BÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X gồm phương pháp cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.Câu 3: Hợp chất C5H10 mạch hở gồm từng nào đồng phân cấu trúc ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.Câu 5: Hợp chất C5H10 tất cả từng nào đồng phân kết cấu ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng tiếp đến, cân nặng phân tử của Z bằng gấp đôi khốilượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z ở trong dãy đồng đẳng A. ankin. B. ankan. C. ankađien. D. anken.Câu 7: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử tất cả 8 links xích ma. CTPT của X là A. C2H4. B. C4H8. C. C3H6. D. C5H10.Câu 8: Vitamin A công thức phân tử C 20H30O, có đựng 1 vong 6 canh và không có chứa liên kêt ̀ ̣ ́bố. Số liên kêt đôi trong phân tử Vi-Ta-Min A là ́ A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 9: Licopen, bí quyết phân tử C40H56 là chât mau đỏ trong quả cà chua, chỉ đựng liên kêt đôi ́ ̀ ́và liên kêt đối kháng trong phân tử. Hiđro hoa hoan toan licopen được hiđrocacbon C40H82. Vây licopen ́ ́ ̀ ̀ ̣có ̀ ́ ̀ ́ A. 1 vong; 12 nôi đôi. B. 1 vong; 5 nôi song. ̀ ́ D. mach hở; 13 nôi đôi. ̣ ́ C. 4 vong; 5 nôi song.Câu 10: Cho các hóa học sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);3-metylpent-2-en (4); Những hóa học làm sao là đồng phân của nhau ? A. (3) với (4). B. (1), (2) cùng (3). C. (1) cùng (2). D. (2), (3) với (4).Câu 11: Hợp hóa học như thế nào sau đây có đồng phân hình học tập ? A. 2-metylbut-2-en. B. 2-clo-but-1-en. C. 2,3- điclobut-2-en. D. 2,3- đimetylpent-2-en.Câu 12: Những thích hợp hóa học như thế nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV);C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V). A. (I), (IV), (V). B. (II), (IV), (V). C. (III), (IV). D. (II), III, (IV), (V).Câu 13: Cho những chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; 17Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuyên ổn Hùng VươngCH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3;CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.Số hóa học bao gồm đồng phân hình học là: A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.Câu 14: Áp dụng nguyên tắc Maccopnhicop vào ngôi trường vừa lòng làm sao sau đây ? A. Phản ứng cùng của Br2 với anken đối xứng. C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng. B. Phản ứng trùng hòa hợp của anken. D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.Câu 15: Khi mang lại but-1-en chức năng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Maccopnhicop thành phầm nàosau đó là thành phầm thiết yếu ? A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH3. B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.Câu 16: Anken C4H8 bao gồm bao nhiêu đồng phân Khi công dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sảnphđộ ẩm cơ học độc nhất ? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.Câu 17: Cho những chất: xiclobuchảy, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãybao gồm các chất sau thời điểm bội nghịch ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), đến cùng một sản phẩm là: A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en. C. xicloburã, 2-metylbut-2-en với but-1-en. D. 2-metylpropen, cis -but-2-en với xicloburã.Câu 18: Cho tất cả hổn hợp tất cả các đồng phân mạch hsinh sống của C4H8 chức năng với H2O (H+,to) thu đượcvề tối đa bao nhiêu thành phầm cùng ? A. 2. B. 4. C. 6. D. 5Câu 19: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà lại Khi cho từng anken kia công dụng cùng với hỗn hợp HClchỉ cho 1 sản phẩm cơ học tốt nhất ? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.Câu 20: Hiđrat hóa 2 anken chỉ chế tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken sẽ là A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. propen và but-2-en (hoặc buten-2). C. eten và but-2-en (hoặc buten-2). D. eten với but-1-en (hoặc buten-1).Câu 21: Anken phù hợp nhằm pha trộn ancol tiếp sau đây (CH3 CH2)3C-OH là A. 3-etylpent-2-en. B. 3-etylpent-3-en. C. 3-etylpent-1-en. D. 3,3- đimetylpent-1-en.Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X tất cả 2 anken thu được chỉ nhận được 2 ancol. X gồm A. CH2=CH2 với CH2=CHCH3. B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. C. B hoặc D. D. CH3CH=CHCH3 với CH2=CHCH2CH3.Câu 23: Số cặp đồng phân cấu tạo anken nghỉ ngơi thể khí (đkt) tán thành điều kiện: Khi hiđrat hoá tạothành hỗn hợp tất cả tía ancol là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.Câu 24: Số cặp đồng phân anken sống thể khí (đkt) hợp ý điều kiện: lúc hiđrat hoá sinh sản thànhtất cả hổn hợp có ba ancol là: A. 6. B. 7. C. 5. D. 8.Câu 25: Hợp chất X tất cả CTPT C3H6, X tác dụng cùng với dung dịch HBr thu được một thành phầm hữucơ duy nhất. Vậy X là: A. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan.Câu 26: Hai chất X, Y bao gồm CTPT C3H6 với C4H8 với đều công dụng được với nước brom. X, Y là A. Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh. C. Hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạnh. B. Hai anken hoặc nhì ankan. D. Hai anken đồng đẳng của nhau.Câu 27: Có hai ống thử, mỗi ống cất 1 ml hỗn hợp brom trong nước tất cả màu vàng nhạt.Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan với ống lắp thêm nhị 1 ml hex-1-en. Lắc phần nhiều cả hai ống nghiệm,sau đó nhằm yên hai ống nghiệm vào vài phút ít. Hiện tượng quan giáp được là: A. Có sự tách bóc lớp những chất lỏng ở hai ống thử. B. Màu vàng nphân tử vẫn không đổi nghỉ ngơi ống nghiệm lắp thêm nhất18Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minch Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chulặng Hùng Vương C. Ở ống nghiệm thiết bị nhị cả nhị lớp hóa học lỏng phần đa ko màu sắc. D. A, B, C đều đúng.Câu 28: Trùng hợp eten, thành phầm thu được có cấu trúc là: A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n . C. (-CH=CH-)n. D. (-CH3-CH3-)n .Câu 29: Oxi hoá etilen bởi dung dịch KMnO4 chiếm được sản phẩm là: A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH. C. K2CO3, H2O, MnO2. B. C2H5OH, MnO2, KOH. D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.Câu 30: X là hôn hợ p gôm 2 hiđrocacbon. Đôt cgiỏi X đượ c nCO2 = nH2O. X có thể gôm ̃ ̀ ́ ́ ̀ A. 1xicloankan + anken. B. 1ankan + 1ankin. D. A hoặc B hoặc C. C. 2 anken.Câu 31: Điều chế etilen vào phòng thể nghiệm trường đoản cú C2H5OH, (H2SO4 quánh, 170oC) hay lẫn cácoxit nlỗi SO2, CO2. Chất cần sử dụng để triển khai sạch sẽ etilen là: A. dd brom dư. B. dd NaOH dư. C. dd Na2CO3 dư. D. dd KMnO4 loãng dư.Câu 32: Sản phđộ ẩm thiết yếu của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất như thế nào ? A. 3-Metylbut-1-en. B. 2-Metylbut-1en. C. 3-Metylbut-2-en. D. 2-Metylbut-2-en.Câu 33: Lúc bóc nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (giỏi 3-metylbutan-1-ol), sản phẩm chínhthu được là: A. 2-metylbuten-3 (xuất xắc 2-metylbut-3-en). B. 3-metylbuten-2 (tốt 3-metylbut-2-en). C. 3-metylbuten-1 (giỏi 3-metylbut-1-en). D. 2-metylbuten-2 (xuất xắc 2-metylbut-2-en).Câu 34: Hợp hóa học 2-metylbut-2-en là thành phầm chính của làm phản ứng bóc tự chất làm sao ? A. 2-brom-2-metylburã. B. 2-metylbutung -2- ol. D. Tất cả các đúng. C. 3-metylbutan-2- ol.Câu 35: Kăn năn lượng etilen nhận được khi đun nóng 230 gam rượu etylic cùng với H2SO4 đậm sệt, hiệusuất làm phản ứng đạt 40% là: A. 56 gam. B. 84 gam. C. 196 gam. D. 350 gam.Câu 36: Cho 3,36 lít hỗn hợp etung và etilen (đktc) đi chậm rì rì qua qua dung dịch brom dư. Sau phảnứng trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etung và etilen trong hỗn hợp theo lần lượt là: A. 0,05 và 0,1. B. 0,1 và 0,05. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 cùng 0,12.Câu 37: 2,8 gam anken A lam mât mau vừa đủ dung dich đựng 8 gam Br 2. Hiđrat hoa A chỉ thu ̀ ́ ̀ ̣ ́được môt ancol duy nhât. A có thương hiệu la: ̣ ́ ̀ A. etilen. B. but - 2-en. C. hex- 2-en. D. 2,3-dimetylbut-2-en.Câu 38: 0,05 mol hiđrocacbon X lam mât mau vừa đủ dung dich đựng 8 gam brom cho ra san ̀ ́ ̀ ̣ ̉phâm có đê mê lượng brom đat 69,56%. Công thức phân tử cua X la: ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8.Câu 39: Dẫn thong dong 8,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm but-1-en cùng but-2-en lội chậm qua bình đựng dungdịch Br2, khi chấm dứt làm phản ứng thấy có m gam brom làm phản ứng. m có mức giá trị là: A. 12 gam. B. 24 gam. C. 36 gam. D. 48 gam.Câu 40: Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước bromdư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là: A. 25% cùng 75%. B. 33,33% cùng 66,67%. C. 40% với 60%. D. 35% với 65%.Câu 41: Hỗn đúng theo X tất cả 2 anken là đồng đẳng thường xuyên rất có thể tích 4,48 lít (sinh hoạt đktc). Nếu chohỗn hợp X trải qua chai nước brom dư, trọng lượng bình tăng thêm 9,8 gam. % thể tích của1 trong những 2 anken là: A. một nửa. B. 40%. C. 70%. D. 80%.Câu 42: Dẫn 3,36 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước bromdư, thấy trọng lượng bình tạo thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là: A. C2H4 với C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 cùng C6H12. 19Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng VươngCâu 43: Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X có 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khimang lại X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác định CTPT với số mol mỗianken vào hỗn hợp X. A. 0,2 mol C2H4 cùng 0,3 mol C3H6. B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8. C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6. D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6.Câu 44: Một tất cả hổn hợp X tất cả ankan A cùng anken B, A có nhiều rộng B một nguim tử cacbon, Acùng B phần nhiều nghỉ ngơi thể khí (nghỉ ngơi đktc). lúc đến 6,72 lkhông nhiều khí X (đktc) trải qua nước brom dư, khối lượng bìnhbrom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban đầu. CTPT củaA, B với khối lượng của các thành phần hỗn hợp X là: A. C4H10, C3H6 ; 5,8 gam. B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam. C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam. D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.Câu 45: Một tất cả hổn hợp X bao gồm ankan A cùng một anken B gồm thuộc số nguim tử C với những làm việc thể khíngơi nghỉ đktc. Cho hỗn hợp X trải qua nước Br 2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, cònkhối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. CTPT A, B cùng yếu tắc % theo thể tích của hỗn hợpX là A. 40% C2H6 và 60% C2H4. B. một nửa C3H8với 50% C3H6 C. 50% C4H10 với 50% C4H8. D. một nửa C2H6 với 1/2 C2H4Câu 46 : Hỗn vừa lòng X gồm metung cùng 1 olefin. Cho 10,8 lít tất cả hổn hợp X qua dung dịch brom dư thấycó một hóa học khí bay ra, đốt cháy trọn vẹn khí này nhận được 5,544 gam CO 2. Thành phần % về thểtích merã cùng olefin vào hỗn hợp X là: A. 26,13% cùng 73,87%. B. 36,5% với 63,5%. C. 20% cùng 80%. D. 73,9% cùng 26,1%.Câu 47: Cho 8960 ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau bội nghịch ứng thấy cân nặng bìnhbrom tăng 22,4 gam. Biết X bao gồm đồng phân hình học. CTCT của X là: A. CH2=CHCH2CH3. B. CH3CH=CHCH3. C. CH3CH=CHCH2CH3. D. (CH3)2C=CH2.Câu 48: a. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu đượchóa học cơ học Y (cất 74,08% Br về khối hận lượng). Khi X phản nghịch ứng với HBr thì chiếm được nhị sảnphẩm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là: A. but-1-en. B. but-2-en. C. Propilen. D. Xiclopropan. b. Hiđrocacbon X công HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tao san phâm có say đắm lượng clo là 55,04%. X có ̣ ̣ ̉ ̉ ̀công thức phân tử là: A. C4H8. B. C2H4. C. C5H10. D. C3H6.Câu 49: Hỗn thích hợp X có merã với anken, mang đến 5,6 lkhông nhiều X qua dung dịch brom dư thấy kăn năn lượngbình brom tăng 7,28 gam với có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là: A. C4H8. B. C5H10. C. C3H6. D. C2H4Câu 50: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm 2 anken là vào bình nước brom dư, thấy khối lượngbình tạo thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là: D. A hoặc B. A. C2H4 cùng C4H8. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10.Câu 51: Cho 10 lít tất cả hổn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) có 2 olefin lội qua bình hỗn hợp brom dưthấy trọng lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken khôngquá thừa 5) D. A hoặc B. A. C2H4 với C5H10. B. C3H6 và C5H10. C. C4H8 với C5H10.Câu 52: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ trọng mol 1:1 chế tác sản phẩm gồm thành phầncân nặng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là: A. C3H6. B. C4H8. C. C2H4. D. C5H10.Câu 53: Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả etilen và H2 bao gồm tỉ kăn năn so với H2 bởi 4,25. Dẫn X qua bột nikennung nóng (hiệu suất phản bội ứng 75%) nhận được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2 (những thể tíchđo ở thuộc điều kiện) là: A. 5,23. B. 3,25. C. 5,35. D. 10,46.20

Chuyên mục: Blogs