BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG 2016

Bảng giá cả nhà đất đất TP Đà Nẵng - cập nhật thông tin tiên tiến nhất về bảng giá đất nền tỉnh giấc TP.. Đà Nẵng từ năm năm ngoái cho 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Bảng giá đất đà nẵng 2016

Bản thứ hành Chính Đà Nẵng

*

Bảng tỷ giá của đất nền Tp. Đà Nẵng Cập Nhật

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc—————

Số:22/2017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày28tháng6năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứLuật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương thơm ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ đọng Nghị định số44/2014/NĐ-CPngày 15 mon 5 năm năm trước của nhà nước phương pháp về giá chỉ đất;

Căn uống cứ đọng Nghị định số104/2014/NĐ-CP.. ngày 14 tháng 1một năm 2014 của Chính phủ lao lý về size giá bán đất;

Căn uống cứ đọng Nghị định số01/2017/NĐ-CPngày thứ 6 mon 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một vài Nghị định cách thức cụ thể thi hành Luật đất đai;

Căn cđọng Thông bốn số36/2014/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm năm trước của Sở Tài ngulặng môi trường thiên nhiên lao lý cụ thể cách thức định giáđất; thiết kế, điều chỉnh giá đất; định tỷ giá của đất nền cụ thể với bốn vấn xác định giá đất;

Trên cửa hàng ý kiến thống duy nhất của Thường trực Hội đồng quần chúng thành thị Đà Nẵng trên Công văn uống số 327/HĐND-KTNS ngày 16 mon 6 năm 2017 về bài toán sửa thay đổi, bổ sung một vài câu chữ trên Bảng giá chỉ những các loại khu đất,

Theo đề xuất của Ssinh sống Tài nguim với Môi trường trên Tờ trình số 753/TTr-TNMT ngày 27 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa thay đổi, bổ sung một vài câu chữ trên Bảng giá đất nền trên địa phận thị trấn ban hành đương nhiên Quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày đôi mươi tháng 1hai năm năm nhâm thìn của UBND thị thành TP Đà Nẵng, rõ ràng nlỗi sau:

1. Sửa thay đổi Khoản 1 Điều 6 của Quy định giá các loại khu đất bên trên địa phận đô thị (phát hành cố nhiên Quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày đôi mươi mon 1hai năm năm nhâm thìn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thành Đà Nẵng), nhỏng sau:

“1. Giá đất thương mại các dịch vụ cùng giá đất nền sản xuất, marketing phi nông nghiệp không phải là đất thương mại các dịch vụ trên đô thị với nông xóm được giải pháp nlỗi sau:

a) Giá đất tmùi hương mại dịch vụ: Giá đất thương thơm mại dịch vụ tất cả thời hạn sử dụng 70 năm bởi 90% tỷ giá của đất nền ở cùng vị trí; trường vừa lòng tỷ giá của đất nền thương mại các dịch vụ thấp rộng giá đất buổi tối tđọc vào form giá đất nền được phương pháp tại Nghị định số104/2014/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm năm trước của Chính phủ thì áp dụng nhỏng sau:

– Đối với khu đất thương thơm mại hình thức tại city thấp rộng 3đôi mươi.000 đồng/m2thìvận dụng giá đất nền 3đôi mươi.000 đồng/m2.

– Đối cùng với đất thương mại hình thức trên nông thôn:

+ Trường hòa hợp tỷ giá của đất nền tmùi hương mại hình thức dịch vụ tại làng đồng bằng rẻ hơn 32.000đồng/m2thì vận dụng giá đất nền 32 nghìn đồng/m2;

+ Trường hòa hợp giá đất nền tmùi hương mại các dịch vụ trên làng mạc miền núi tốt hơn đôi mươi.000 đồng/m2thì áp dụng giá đất đôi mươi.000 đồng/m2.

b) Giá khu đất cấp dưỡng, sale phi nông nghiệp: Giá đất cấp dưỡng, marketing phi nông nghiệp (không hẳn là đất tmùi hương mại dịch vụ) bao gồm thời hạn sử dụng 70 năm bởi 70% giá đất nền sinh sống cùng vị trí.

– Trường đúng theo giá đất nền tiếp tế, kinh doanh tại thành phố thấp rộng 240.000 đồng/m2thì vận dụng giá đất 240.000 đồng/m2.

– Đối cùng với đất thêm vào, sale tại nông thôn:

+ Trường hợp giá đất nền thêm vào, kinh doanh trên làng đồng bởi phải chăng rộng 24.000đồng/m2thì áp dụng tỷ giá của đất nền 24.000 đồng/m2;

+ Trường phù hợp giá đất nền thêm vào, kinh doanh trên buôn bản miền núi thấp hơn 15.000 đồng/m2thì vận dụng 1-1 giá bán 15.000 đồng/m2.”

2. Đính bao gồm tên một trong những tuyến đường tại Prúc lục 01 phát hành tất nhiên Quyết định số46/2016/QĐ-UBNDngày 20 thành 1hai năm 2016 của Ủy Ban Nhân Dân đô thị Thành Phố Đà Nẵng, nlỗi sau:

a) Đính bao gồm thương hiệu mặt đường “Hạ Hồi” thành “Hà Hồi” (STT: 584);

b) Đính bao gồm thương hiệu đường “Ngô Thời Nhậm” thành “Ngô Thì Nhậm” (STT: 1136);

c) Đính thiết yếu thương hiệu đường “Phong Bắc 3” thành “Phong Bắc 4” (STT: 1467).

3. Bổ sung một vài nội dung về giá đất sống tại Prúc lục 1A, Phú lục 2A, Phụ lục 3A cùng Prúc lục 1B ban hành đương nhiên Quyết định này.

Xem thêm: Game Nau An Dac Biet - Top Game Nấu Ăn Hay Nhất Trên Di Động

Điều 2.Ssinh sống Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường Chịu đựng trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai tiến hành, lí giải, kiểm tra cùng đôn đốc câu hỏi tiến hành Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Điều 4.Chánh Văn uống phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên ổn cùng Môi ngôi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng những ban ngành, đơn vị chức năng, cá thể tất cả liên quan chịu đựng trách nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Vnạp năng lượng phòng Chính phủ;– Các Bộ: TN&MT, TC, XD,TP;– TVTU,TT HĐND TP;– Đoàn ĐBQH TPĐN;– Cục Kiểm tra văn uống bản QPPL – Bộ Tư pháp;– Chủ tịch cùng những Phó Chủ tịch UBND TP;– Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy Ban Nhân Dân TP;– Các Phó Chánh Vnạp năng lượng chống UBND TP;– Ssống Tư pháp;– Cục Thuế TP;– Các Ssống, Ban, Ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;– Ủy Ban Nhân Dân các quận, huyện, làng phường;– Chi cục Quản lý khu đất đai;– Trung trung ương Phát triển quỹ đất TP;– Cổng thông tin năng lượng điện tử thành phố;– VPUBNDTP:KT;– Lưu: VT, STNMT(120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vnạp năng lượng Miên

PHỤ LỤC 1A: BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TỪ VỊ TRÍ 2 ĐẾN VỊ TRÍ 5

(Kèm theo Quyết định số: 22 /2017/QĐ-UBND ngày 28 / 6 / 2017 của UBND thành phố)

ĐVT:1.000 đồng/mét vuông.

TT

Tên mặt đường phố

Giá đất

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1An Hòa 10

2.550

2.100

1.650

1.200

2An Nrộng 3

2.125

1.750

1.375

1.000

3An Nhơn 9

2.125

1.750

1.375

1.000

4An Thượng 14

2.083

1.715

1.348

980

5An Thượng 21

– Đoạn 3,5m

2.083

1.715

1.348

980

6An Thượng 29

– Đoạn còn lại

3.400

2.800

2.200

1.600

7An Trung 1

2.550

2.100

1.650

1.200

8An Trung Đông 1

2.125

1.750

1.375

1.000

9Ấp Bắc

1.275

1.050

825

600

10Bàu Gia Thượng 1

1.955

1.610

1.265

920

11Bàu Mạc 12

1.224

1.008

792

576

12Bàu Mạc 14

1.224

1.008

792

576

13Bàu Mạc 15

1.224

1.008

792

576

14Bàu Mạc 9

1.224

1.008

792

576

15Bàu Trảng 1

2.550

2.100

1.650

1.200

16Bàu Trảng 5

2.550

2.100

1.650

1.200

17Bình Than

1.700

1.400

1.100

800

18Bùi Bỉnh Uyên

1.190

980

770

560

19Bùi Dương Lịch

1.700

1.400

1.100

800

20Bùi Thế Mỹ

1.445

1.190

935

680

21Ca Vnạp năng lượng Thỉnh

4.675

3.850

3.025

2.200

22Cđộ ẩm Bắc 11

1.955

1.610

1.265

920

23Cẩm Bắc 12

1.955

1.610

1.265

920

24Cẩm Bắc 9

1.955

1.610

1.265

920

25Cần Giuộc

2.720

2.240

1.760

1.280

26Chơn Tâm 2

1.275

1.050

825

600

27Chơn Tâm 8

1.275

1.050

825

600

28Đa Mặn 3

1.913

1.575

1.238

900

29Đa Mặn 4

1.913

1.575

1.238

900

30Đa Mặn 7

2.023

1.666

1.309

952

31Đá Mọc 1

1.275

1.050

825

600

32Đá Mọc 4

1.275

1.050

825

600

33Dã Tượng

1.700

1.400

1.100

800

34Đầm Rong 1

5.100

4.200

3.300

2.400

35Đặng Nhữ Lâm

1.530

1.260

990

720

36Đào Doãn Địch

2.125

1.750

1.375

1.000

37Đào Nghiễm

935

770

605

440

38Điện Biên Phủ

– Đoạn còn lại (chân cầu quá mang đến vấp ngã 3 Huế)

2.550

2.100

1.650

1.200

39Đinch Công Trứ

1.700

1.400

1.100

800

40Đinch Đạt

2.125

1.750

1.375

1.000

41Đinc Nhật Thận

1.530

1.260

990

720

42Đinc Thị Hòa

2.975

2.450

1.925

1.400

43Đỗ Nhuận

1.700

1.400

1.100

800

44Đông Lợi 3

2.016

1.660

1.304

949

45Đồng Trí 3

1.454

1.197

941

684

46Đức lợi 2

5.525

4.550

3.575

2.600

47Dương Thị Xuân Quý

2.975

2.450

1.925

1.400

48Đường trường đoản cú Nguyễn Công Trđọng mang lại Đông Kinc Nghĩa Thục(đường sắt cũ quận Sơn Tsoát, không đặt tên)