Cách chiếu slide

Khi chúng ta đã thiết kế xong ngôn từ mang lại bài trình bày của chính mình, thì bước tiếp theo sau mà bạn cần có tác dụng chính là tiến hành trình chiếu câu chữ cho người khác coi.

Vâng, có lẽ rằng các bạn đã vượt thân quen với câu hỏi sau khi xây cất Slide kết thúc thì chỉ Việc dấn phím F5 với ban đầu chạy đề nghị ko như thế nào