Cách đọc tên gốc axit

1. Gốc axit là gì?

Axit là phân tử hóa học bọn chúng gồm cội axit và ngulặng tử Hydro. vì vậy, lúc tách bóc nguyên ổn tử Hydro thoát khỏi phân tử hóa học ta sẽ thu về nơi bắt đầu axit. Trên thực tiễn cội axit mãi mãi không ít khu vực, ngay cả trong thực phẩm hằng ngày nhỏng ckhô hanh, củ quả,… Thậm chí là nước nhưng bạn đang uống hàng ngày lúc không trải qua hệ thống lọc cũng đựng những nơi bắt đầu axit.

Bạn đang xem: Cách đọc tên gốc axit

*
Bảng tên gọi với gốc axit" width="692">

II. Các gốc axit thường xuyên gặp mặt cùng chỉ dẫn hiểu thương hiệu những nơi bắt đầu axit


STT

CTHH

Tên gọi

Kl (đvC)

CTHH

Tên gọi

Hóa trị

Kl (đvC)

1

HClAxit clohidric36.5-ClClorua

I

35.5

2

HBrAxit bromhidric81-BrBromua

I

80

3

HFAxit flohidric -FFlorua

I

 

4

HIAxit iothidric128-IIotdua

I

127

5

HNO3Axit nitric -NO3Nitrat

I

62

6

HNO2Axit nitrit -NO2Nitrit

I

46

7

H2CO3Axit cacbonic =CO3Cacbonat

II

60

8

H2SO4Axit sufuric =SO4Sunfat

II

96

9

H2SO3Axit sunfuro =SO3Sunfit

II

80

10

H3PO4Axit photphoric PO4Photphat

III

95

11

H3PO3Axit photphoro PO3Photphit

III

79

12

   =HPO4Hidro photphat

II

96

13

   -H2PO4Di hidro photphat

I

97

14

   -HSO4Hidro sunphat

I

97

15

   -HSO3Hidro sunphit

I

81

16

   -HCO3Hidro cacbonat

I

61

17

H2SAxit hidro sunfua =SSunfua

II

32

18

H2SiO3Axit silicric =SiO3Silicat

II

 

19

    =HPO3 Hidro photphit

II

 

20

   -H2PO3Di hidro photphit

I

 

III. Cách xác định gốc axit mạnh

a) So sánh định tính tính axit của những axit

- Ngulặng tắc chung: Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh mẽ.

- Đối với những axit bao gồm oxi của cùng một ngulặng tố: càng những O tính axit càng dũng mạnh.

HClO 2 3 4

- Đối với axit của những nguyên ổn tố trong cùng chu kì: ngulặng tố trung chổ chính giữa tất cả tính phi kyên ổn càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh khỏe (những nguim tố phần đông tại mức hóa trị cao nhất).

H3PO4 2SO4 4

- Đối cùng với axit của các nguyên tố trong thuộc một tổ A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng nhiều từ bên trên xuống dưới:

HF - tăng)

+ Axit gồm O: tính axit giảm dần dần từ bên trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (vày độ âm điện của X bớt dần)

- Với các axit cơ học RCOOH: (nguim tử H được nhìn nhận không có tác dụng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu cội R no (đẩy e) có tác dụng bớt tính axit. Gốc R no càng các nguim tử C thì kĩ năng đẩy e càng mạnh: 

HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

Xem thêm: Huỳnh Hiểu Minh Và Bạn Gái, Chuyện Tình Cảm Rắc Rối Của Huỳnh Hiểu Minh

+ Nếu nơi bắt đầu R hút ít e (không no, thơm hoặc gồm halogen...) sẽ có tác dụng tăng tính axit.

- Xét với nơi bắt đầu R bao gồm chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen có độ âm năng lượng điện càng béo thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R có chứa càng những nguyên ổn tử haloren thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Ngulặng tử halogene càng nằm gần team COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng mạnh khỏe thì bazơ phối hợp của nó càng yếu và ngược lại.

- Với một làm phản ứng: axit táo bạo đẩy được axit yếu ớt khỏi hỗn hợp muối (trường hòa hợp trừ một số đặc biệt).

b) So sánh định lượng tính axit của những axit

- Với axit HX trong nước gồm cân nặng bằng: HX H+ + X– ta gồm hằng số phân ly axit: KA

- KA chỉ dựa vào ánh sáng, bản chất của axit. Giá trị của KA càng béo tính axit của axit càng khỏe khoắn.