Cách Ghép Đồ Đtcl Mùa 3

Đã bao gồm vài ba sự thay đổi về sản phẩm Đấu Trường Chân Lý – Vô Hạn Thiên Hà II. Sẽ có một vài món lắp thêm bắt đầu với tín đồ chơi cũng nên nói lời từ giã với cùng 1 vài ba món đồ rất gần gũi vốn gắn sát từ bỏ mùa 1 cho tới giờ. quý khách hàng rất cần được nắm vững các thông số kỹ thuật mới của những sản phẩm công nghệ. Trang bị đã ảnh hưởng hơi bự cho phương pháp ra đời yêu cầu phần nhiều quy củ mạnh nhất DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà 2 này. Để biết hồ hết chuyển đổi về sản phẩm công nghệ vào DTCL mùa 3 này, bạn hãy coi nội dung bài viết bản thân sống sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách ghép đồ đtcl mùa 3

Công thức ghxay đồ gia dụng DTCL mùa 3

Công thức ghxay Kiếm B.F

*

• Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.• Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.• Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.• Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.• Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.• Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn gàng Thương thơm Shojin.• Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.• Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.• Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Công thức ghxay Gậy Quá Khổ

*

• Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.• Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Tdiệt Rabadon.• Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.• Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.• Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thỏng Morello.• Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.• Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.• Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.• Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghnghiền Cung Gỗ

*

• Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.• Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Tkhô nóng.• Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.• Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.• Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.• Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.• Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghxay Găng Đấu Tập

*

• Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.• Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.• Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.• Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.• Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.• Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.• Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Tdiệt Ngân.• Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tyên Hắc Tinh.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Anh Trong Bếp: Các Loại Bột Năng Tiếng Anh Là Gì

Công thức ghnghiền Đai Khổng Lồ

*

• Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.• Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.• Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.• Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.• Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.• Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.• Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.• Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần

*

• Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn gàng Thương thơm Shojin.• Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.• Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.• Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.• Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sđọng.• Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tyên Băng.• Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.• Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binc Tinch Tú.

Công thức ghxay Giáp Lưới

*

• Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.• Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.• Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.• Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.• Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.• Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.• Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.• Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghnghiền Áo Choàng Bạc

*

• Áo Choàng Bạc Bẽo + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.• Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.• Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.• Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tbỏ Ngân.• Áo Choàng Bội nghĩa + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.• Áo Choàng Bội nghĩa + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.• Áo Choàng Bạc Tình + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.• Áo Choàng Bạc Bẽo + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.• Áo Choàng Bội Bạc + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinch.

Công thức ghép Siêu Xẻng

*

• Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.• Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.• Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.• Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinc.• Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.• Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binch Tinc Tú.• Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.• Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinc.• Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinch Tồn.