Thơ Tán Gái Bá Đạo ❤️️ Những Câu Tán Gái Chế Đẳng Cấp

“Cách tán gái” đối với dân FA lâu năm cơ mà nói, thì chắc hẳn chẳng biết nó là cái quần qunai lưng gì đâu nhỉ?