Cách Tính Điểm Trung Bình Tích Lũy Hệ 4 Hutech

Rèn luyện Hoạt động Văn bản Hỗ trợ Sinh viên Thi đua Hình ảnh

Bạn đang xem: Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4 hutech


Bạn đang xem: Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4 hutech

*

*

Cách đánh giá học phần đượcáp dụng đối vớicác học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
*

Xem thêm: Treo Chân Mày - Dịch Vụ Cắt Treo Nâng Cung Mày Giấu Chỉ Tại Thẩm

Tùy theo tính chất của học phần, điểm đánh giá quá trình bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá phần thực hành; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận; điểm điểm danh; điểm cộng khuyến khích học tập. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá quá trình và trọng số điểm đánh gía quá trình do giảng viên đề xuất, được Trưởng Khoa phê duyệt.
*

*** Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại kết quả học tập cho sinh viên. *** Một học phần được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên – tức F hoặc F+ đều là rớt môn. *** Tuy nhiên, các điểm D, D+ gọi là các điểm đạt có điều kiện. Sinh viên cần phải học cải thiện các điểm D, D+ để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy qua các năm học.Cách quy đổi điểm theo thang điểm hệ 4 & Xếp loại học phần
Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Giỏi 8,5 --> 10 A 4,0
Khá 7,8 --> 8,4 B+ 3,5
7,0 --> 7,7 B 3,0
Trung bình 6,3 --> 6,9 C+ 2,5
5,5 --> 6,2 C 2,0
Trung bình yếu 4,8 --> 5,4 D+ 1,5
4,0 --> 4,7 D 1,0
Không đạt Kém 3,0 --> 3,9 F+ 0,5
0,0 --> 2,9 F 0,0

*