Churros là gì

a snaông chồng or breakfast food popular in Spain and Latin America, consisting of a long tube of dough (= a flour & water mixture) fried in hot fat, covered in sugar & often eaten with a hot chocolate sauce:


Bạn đang xem: Churros là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú channeljc.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Like pretzels, churros are often sold by street vendors, who will often fry them freshly on the street stand và sell them hot.
They are also sometimes eaten as a substitute for chocolate và churros (including as a late night snack).
Venancio và his wife turn the kitchen inkhổng lồ a small bakery making churros that are sold on the streets.
The surface of a churro is ridged due to having been piped from a churrera, a syringe with a star-shaped nozzle.
In the early 1900s, the federal government decided that other breeds would be better for reservation life and a program of out-breeding nearly caused the churro sheep to go extinct.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên channeljc.com channeljc.com hoặc của channeljc.com University Press xuất xắc của các công ty trao giấy phép.
*

*Xem thêm: Các Nguyên Tắc Làm Việc Nhóm Hiệu Quả, 8 Nguyên Tắc Vàng Để Làm Việc Nhóm

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập channeljc.com English channeljc.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Có Đáp Án Lớp 9 Năm 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs