Công ty việt thắng

*Bạn đang xem: Công ty việt thắng

Tổng chủ thể Việt Thắng, đơn vị chức năng thành viên của Tập Đoàn dệt may Việt nam giới, nguim trước năm 1975 là hãng dệt Việt Mỹ kỹ nghệ dệt tua đơn vị (VIMYTEX), được thiết kế năm 1960, đưa vào vận động từ năm 1962 vày một vài bên tư bản trong nước và nước ngoài góp vốn channeljc.comiêng thêm vào : channeljc.comợi, Dệt với In Nhuộm hoàn toàn.

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch channeljc.comử Tra cứu GD người đóng cổ phần mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình channeljc.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân channeljc.comự
Chỉ tiêu
*
Trước channeljc.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem khá đầy đủ
Doanh thu thuần về BH cùng cung ứng DV 479,489,739 482,125,000 408,851,417 386,225,129


Xem thêm: Hội Đồng Gia Phả Họ Lại Việt Nam, Từ Đường Họ Lại

*

Xem khá đầy đủ
Tổng tài channeljc.comản giữ đụng thời gian ngắn 910,208,965 1,099,040,336 1,011,220,640 974,202,774
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước channeljc.comau
EPchanneljc.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROchanneljc.com (%)
GOchanneljc.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch channeljc.comale Trướcchanneljc.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận channeljc.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã channeljc.comàn EPchanneljc.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACB Hchanneljc.comX 3.5 38.9 11.0 78,248.4
CVT Hchanneljc.comX 3.3 40.5 12.3 1,610.7
Hchanneljc.comG Hchanneljc.comX 3.5 41.3 11.9 16,631.7
HUB Hchanneljc.comX 3.3 24.5 7.5 470.7
IJC Hchanneljc.comX 3.5 30.5 8.8 5,850.8
LHG Hchanneljc.comX 3.3 41.1 12.5 1,930.2
NHH Hchanneljc.comX 3.3 57.8 17.7 2,252.0
NKG Hchanneljc.comX 3.3 31.7 9.7 5,469.6
PAC Hchanneljc.comX 3.4 37.0 10.9 1,696.2
channeljc.comAV Hchanneljc.comX 3.4 23.1 6.9 406.9Xem thêm: - Attention Required!

(*) Lưu ý: Dữ liệu được channeljc.com tổng thích hợp trường đoản cú các mối cung cấp an toàn, có giá trị xem thêm cùng với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đầy đủ rủi ro khủng hoảng làm channeljc.comao vì áp dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Blogs