HOME PAGE

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được chào làng về tối 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 cùng xét học tập bạ trung học phổ thông tại các đại lý Hà Nội Thủ Đô với Nam Định bên dưới.


Bạn đang xem: Home page

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021-2022 đúng đắn nhất tức thì sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 17.25 Cơ sở Nam Định
2 7340101 Ngành Quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 17.75 Trung tâm Nam Định
3 7340121 Ngành Kinc doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16.75 Thương hiệu Nam Định
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.75 Trung tâm Nam Định
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 17.25 Thương hiệu Nam Định
6 7480102 Ngành Mạng laptop với TTDL A00; A01; C01; D01 17.25 Trung tâm Nam Định
7 7480108 Công nghệ chuyên môn thiết bị tính A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18.75 Trung tâm Nam Định
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 16.75 Cửa hàng Nam Định
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 17.75 Thương hiệu Nam Định
11 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh và auto hoá A00; A01; C01; D01 18.25 Thương hiệu Nam Định
14 7540202 Ngành Công nghệ gai, dệt A00; A01; C01; D01 17 Cửa hàng Nam Định
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 17 Thương hiệu Nam Định
17 7810103 Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00; A01; C00; D01 17.25 Cửa hàng Nam Định
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 19.25 Cơ sở Hà Nội
19 7340101 Ngành Quản trị ghê doanh A00; A01; C01; D01 21.5 Trung tâm Hà Nội
20 7340121 Ngành Kinch doanh thương mại A00; A01; C01; D01 20.75 Thương hiệu Hà Nội
21 7340201 Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Hà Nội
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
23 7480102 Ngành Mạng laptop cùng TTDL A00; A01; C01; D01 19.75 Thương hiệu Hà Nội
24 7480108 Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00; A01; C01; D01 19.75 Thương hiệu Hà Nội
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.5 Thương hiệu Hà Nội
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 19.75 Cửa hàng Hà Nội
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 20.5 Cửa hàng Hà Nội
28 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 đôi mươi.75 Thương hiệu Hà Nội
29 7510205 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 trăng tròn.5 Trung tâm Hà Nội
30 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
31 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hoá A00; A01; C01; D01 21.25 Thương hiệu Hà Nội
32 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Hà Nội
33 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 19.25 Trung tâm Hà Nội
34 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19 Cửa hàng Hà Nội
35 7810103 Ngành Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành A00; A01; C00; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
Học sinch xem xét, để gia công làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.5 Cửa hàng thủ đô - lần 1
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 23 Cơ sở TP Hà Nội - đợt 1
3 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 21.75 Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - lần 1
4 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 trăng tròn.75 Trung tâm Hà Nội - dịp 1
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Thành - lần 1
6 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL A00; A01; C01; D01 21.5 Cửa hàng TP Hà Nội - lần 1
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; C01; D01 21.5 Trung tâm Thành Phố Hà Nội - đợt 1
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.5 Trung tâm Hà Thành - đợt 1
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 21 Thương hiệu thủ đô - đợt 1
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cửa hàng thủ đô hà nội - dịp 1
11 7510301 Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cửa hàng TP.. hà Nội - lần 1
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở TP Hà Nội - lần 1
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh và tự động hoá A00; A01; C01; D01 22.5 Thương hiệu thủ đô - lần 1
14 7540202 Ngành Công nghệ gai, dệt A00; A01; C01; D01 19 Cơ sở Thành Phố Hà Nội - lần 1
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở TPhường. hà Nội - lần 1
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 20.5 Cơ sở TP Hà Nội - lần 1
17 7810103 Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành A00; A01; C00; D01 21.5 Thương hiệu thủ đô hà nội - lần 1
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 18 Thương hiệu Nam Định - đợt 1
19 7340101 Ngành Quản trị tởm doanh A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1
20 7340121 Ngành Kinh doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Nam Định - dịp 1
21 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Nam Định - dịp 1
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Nam Định - đợt 1
23 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay cùng TTDL A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Tỉnh Nam Định - đợt 1
24 7480108 Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 18 Thương hiệu Nam Định - lần 1
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 Thương hiệu Nam Định - lần 1
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1
27 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Nam Định - đợt 1
28 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Thương hiệu Tỉnh Nam Định - đợt 1
29 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1
30 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hoá A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Nam Định - lần 1
31 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Tỉnh Nam Định - đợt 1
32 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Nam Định - đợt 1
33 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 18 Trung tâm Tỉnh Nam Định - lần 1
34 7810103 Ngành Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Cơ sở Nam Định - lần 1
Học sinh chú ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2022 trên đây

Xem thêm: Riyo Mori Sau 10 Năm Đăng Quang Hoa Hậu Hoàn Vũ 2007 : Vẻ Đẹp Châu Á Lên Ngôi

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh ---
2 7340101 Ngành Quản trị ghê doanh ---
3 7340121 Ngành Kinc doanh tmùi hương mại ---
4 7340201 Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng ---
5 7340301 Ngành Kế toán ---
6 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL ---
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính ---
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin ---
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí ---
10 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử ---
11 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử ---
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông ---
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh với tự động hoá ---
14 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt ---
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may ---
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm ---
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
Học sinch lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinc coi mã ngành, thương hiệu ngành, kân hận xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh ---
2 7340101 Ngành Quản trị gớm doanh ---
3 7340121 Ngành Kinc doanh thương thơm mại ---
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng ---
5 7340301 Ngành Kế toán ---
6 7480102 Ngành Mạng máy tính với TTDL ---
7 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính ---
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin ---
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí ---
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử ---
11 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử ---
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông ---
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và auto hoá ---
14 7540202 Ngành Công nghệ gai, dệt ---
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may ---
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm ---
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
Học sinch chú ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinch coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHà Nội Điểm bốn duy ĐHBKHà Nội

Click nhằm tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update kết thúc dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021-2022 đúng mực nhất bên trên channeljc.com