ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8 HK2

Mời các bạn học viên thuộc xem thêm đề khám nghiệm 1 ngày tiết HK2 môn Tin học lớp 8 năm học tập 2018 - 2019 của trường THCS Phan Văn uống Trị, đề thi bao gồm 8 thắc mắc trắc nghiệm và 2 câu từ luận cùng với lời giải đây đầy đủ, chi tiết, cụ thể hy vọng để giúp đỡ những em tiếp thu kiến thức thật công dụng. Chúc các em học tập tốt, đạt tác dụng cao trong các kỳ thi chuẩn bị tới!


I. Trắc nghiệm

Câu 1: Pascal sử dụng câu lệnh như thế nào dưới đây nhằm lặp với số lần lặp biết trước ?:

A. if...then

B. if...then...else

C. for...do

D. while...do

Câu 2: Pascal áp dụng câu lệnh làm sao dưới đây nhằm lặp với chu kỳ lặp chưa biết trước ?:

A. if...then

B. if...then...else

C. for...do

D. while...do

Câu 3: Lệnh lặp như thế nào sau đấy là đúng :

A. For = to bởi vì ;

B. For := to lớn bởi vì ;

C. While = vày ;

D. While := do ;

Câu 4: Phát biểu làm sao sau đây đúng :

A. Phần mềm GeoGebra dùng làm vẽ hình hình học.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 hk2

B. Phần mềm Finger Break Out dùng làm quan lại gần kề thời gian trên trái khu đất.

C. Phần mềm Pascal dùng để làm luyện gõ phím nhanh

D. Phần mượt Sun Times dùng để thiết kế.

Câu 5: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) vị Writeln (3*5); đang :

A. In số 15 ra màn hình 3 lần.

B. In số 15 ra màn hình 5 lần.

C. Không thực hiện lệnh Writeln (3*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (3*5);

Câu 6: Giả x, i, j là tía biến hình trạng Integer. Xét đoạn lịch trình Pascal sau :

x:=1; For i:=1 lớn 3 bởi vì for j:=i to 3 bởi vì x := x + i*j; Writeln (x);

Đoạn chương trình bên trên đang in ra màn hình hiển thị giá trị là ?

Câu 7: Giả x, i là nhì biến hóa thứ hạng Integer. Xét đoạn lịch trình Pascal sau :

x := 1; For i:=1 to lớn 10 vì if i hack 2 = 0 then x := x * i else x := x + i; Writeln (x);

Đoạn chương trình bên trên vẫn in ra màn hình cực hiếm là ?

Câu 8: Xét lịch trình Pascal sau :

var n,i,j,nt : Integer;

begin

readln(n);

for i:=2 to n do

begin

j:=2;

while i mod j 0 vày j := j + 1;

if j = i then nt := i;

end;

writeln (nt);

readln;

over.

Xem thêm: Cách Khắc Chế Aatrox Mùa 11, Muôn Vạn Cách Khắc Chế Aatrox

Chương trình bên trên đã cho phép nhập quý giá n (n>1) rồi :

A, cho thấy n có phải là số nguyên ổn tố hay là không.

B, in ra màn hình hiển thị toàn bộ những số ngulặng tố nhỏ dại rộng hoặc bằng n.

C, in ra màn hình số nguyên tố bé dại hơn hoặc bằng n cùng ngay sát n duy nhất.

D, in ra màn hình hiển thị số ngulặng tố lớn hơn hoặc bởi n và gần n nhất.

II. Tự luận

Câu 1: Trong lập trình sẵn, cấu trúc lặp dùng để gia công gì ? Hãy nêu dạng bao quát và bí quyết tiến hành lệnh của câu lệnh lặp While... vị... vào ngôn từ lập trình Pascal ? (2 đ)

Câu 2: Viết chương trình tính tổng những số chia không còn mang đến 3 trong dãy số nguyên X1, X2, ..., Xn. Biết rằng n, X1, X2, ..., Xn là các số ngulặng nhập tự keyboard (n>0) ?(4đ)

ĐÁPhường ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ II NĂM 2018 - 2019

I. Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4A

5D

6. (cực hiếm là 26)

7 (quý giá là 16490)

8C

---(Để xe lời giải phần tự luận đề chất vấn 1 tiết môn Tin 8 vui mắt đăng nhập để xem online hoặc download về máy)---

Trên đó là phần trích dẫn nội dung đề với lời giải đềkiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 8năm học tập 2018 - 2019 của ngôi trường trung học cơ sở Phan Văn uống Trị, để xem văn bản khá đầy đủ, cụ thể vui tươi đăng nhtràn vào hệ thốngchanneljc.comchọn tính năng coi online hoặc mua về máy!

Hình như những em học sinh có thể test sức bản thân thông qua bề ngoài thi trắc nghiệm online trong tầm 45 phút trên đây: