Đề thi hsg toán 9 có đáp án

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/ 291 /205326//DE _THI_ HOC_SINH_GIOI_%20_DAP_AN_TOAN _9.

Bạn đang xem: Đề thi hsg toán 9 có đáp án

doc) Quay trở về http://violet.vn ...
*

... Phòng giáo dục Đông hng Trờng THCS Đông Giang Đề khảo sát tìm nguồn học sinh giỏi Môn : Toán 9 (Thời gian làm bài 120 Phút) Bài 1 : ( 4 điểm ) 1. Chứng minh rằng nếu ... không ? Vì sao? Bài 4 : ( 4 điểm ). Chứng minh rằng nếu 20 09 =++ cba và 20 09 1111 =++ cba thì một trong ba số phải một số bằng 20 09. Bài 5: ( 6 điểm ) Cho hai đờng tròn (o 1 ) và (o 2 ) cắt ... : ( 6 điểm ) 1. Vì A; B (P) phơng trình y = x 2 nên A(-1;1); B(2;4) Phơng trình đờng thẳng AB dạng y= ax +b (*) 1 = - a+b Thay toạ độ của A; B vào (*) ta : 4 = 2a+b a = 1...

Xem thêm: .Rar Là Gì ? Mở Tập Tin Rar


*

*

*

... điểm)Theo giả thi t diện tích của hình vuông dạng ( )20,S abbb k k k= = > Z0,521000 99 99 33 99 k k , nên k chỉ gồm 2 chữ số: 10k xy x y= = +( )2 2 2100 20 3 9; 0 9k x xy y x ... THI CHỌN HỌC SINH NĂM HỌC 2007 – 2008HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN HỌC 9 Gợi ý đáp án ĐiểmBài 1a) 4x2- 49- 12xy+9y2=(4x2-12xy+9y2)- 49 =(2x-3y)2-72=(2x-3y+7)(2x-37-7)(1 đ)(1đ)Bài 1b)x2+7x+10 ... dương.Theo đề ra ta hệ: 32 24x y= (1) 9 ≤ x + y ≤ 15 (2)Từ (1) ta có: 3x – 4y = 0 => 43x y=Đặt y = 3t, t > 0 và t ∈ z, ta có: x = 4tTừ (2), ta có: 9 ≤ 3t + 4t ≤ 15 hay 9...
*

... GD-ĐT NINH HÒA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆNNĂM HỌC: 20 09- 2010Môn: TOÁNThời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (3đ) Chứng minh đẳng thức: 5 3 29 12 5− − −= cotg450Bài ... đường tròn (O). Chứng minh MK = MAĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁNKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 20 09- 2010Bài Nội dung – Yêu cầu Điểm15 3 29 12 5− − −( )25 3 2 5 3= − − ... xxQx x− − + − +−= ×− −* Nếu 1 2 ta có: 1 1 1 1 22 1x x xQx x− − + − + −= ×− −21Qx=−0,75đ0,75đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,5đ0,253Với...
... ĐỀ KIỂM TRA CHỌN HS BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG MÔN TOÁN 9 Thời gian : 90 ’ (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1 : ( 2 đ) a.Tìm 2 số x và...
... ĐỀ THI SINH GIỎI LỚP 9 Môn thi: TOÁNThời gian: 150 phút (không kể phát đề) ĐỀ BÀIBài 1 (3 điểm): Tìm n ∈ Z sao cho: 217n n+ − ... đ0,5 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ IĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TOÁNThời gian làm bài 150 phút Câu 1: (3 điểm) Rút gọn biểu thức sau:A = 9 17 9 17 2+ − − −Câu 2: (3 điểm)Tìm giá trị ... >>⇔ 26 3,302 38Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu