ĐỀ TOÁN LỚP 5 HỌC KỲ 1 CÓ ĐÁP ÁN

*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học tập, Cao đẳng

Sở Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)


Tải xuống 38 1.779 27

Tài liệu Sở đề thi Toán thù học 5 học kì một năm 2022 bao gồm 15 đề thi tổng hợp tự đề thi môn Tân oán học 5 của những trường tè học trên cả nước đã có được biên soạn giải đáp cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài xích thi học tập kì 1 Tân oán học lớp 5. Mời chúng ta cùng đón xem:

Sở Đề thi Toán lớp 5 Học kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 1

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề toán lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Đề thi Học kì 1 - môn: Tân oán lớp 5

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 291,725 có giá trị là:

A. 710 B. 7100

C. 71000 D. 7

b) Phxay tính 19,825 + 547,06 bao gồm tác dụng là:

A. 5,66885 B. 56,6885

C. 566,885 D. 5668,85

c) Phxay tính 94,613 – 77,524 gồm kết quả là:

A. 170,89 B. 17,089

C. 1708,9 D. 17089

d) Tỉ số Phần Trăm của 8 cùng 25 là :

A. 0,32% B. 32%

C. 320% D. 0,032%

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) Hỗn số 549100 viết dưới dạng số thập phân là:

54,9     ; 54,09     ;

549100     

b) Số 45,07 được viết thành láo lếu số gồm chứa phân số thập phân là :

45710     ; 457100     ;

4571000     ; 45710     

c) Bốn đơn vị sáu phần mười nghìn được viết là:

4610000     ; 4,0006     ;

461000     ; 4,006     

d)8  cm2  9  mm2 = ..... cm2

Số phù hợp viết vào ô trống là:

8,9 cm2     ; 8,09 cm2     

Câu 3: Đánh lốt x vào ô trống sau kết quả đúng: của 86 là:

a)  34,4   b)  34,4  

c)  344  

Câu 4: Viết số phù hợp vào địa điểm chnóng :

Số học viên hơi với tốt của Trường Tiểu học Trần Phú là 654 centimet chỉ chiếm 75 % số học sinh toàn trường. Vậy trường Tiểu học Trần Prúc tất cả học sinh.

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính với tính:

a)   78,27  +  39,18     ................................     ................................     ................................     ................................ b)   89,32  −  37,639     ................................     ................................     ................................     ................................

c)   34,07  ×  5,24     ................................     ................................     ................................     ................................ d)   99,3472  :  32,68     ................................     ................................     ................................     ................................

Câu 2: Một người gửi tiết kiệm chi phí 12000000 đồng cùng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau đó 1 tháng tín đồ kia rút ra được từng nào tiền? (tất cả chi phí gốc).

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 3: Tìm x biết :

a)  259,2  :  x = 4,2 + 39      ....................................      ....................................      .................................... b)  73,2  :  x = 0,6 × 5      ....................................      ....................................      ....................................

Câu 4:

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: (Dành mang đến học viên giỏi )

Tính nkhô giòn :

0,1  +  0,2  +0,3  +  0,4  +  ..... + 9,6  +  9,7  +  9,8  +  9,9  + 10

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

…………………………..

Bộ Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 2

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng :

a) Chữ số 7 trong các 945,007 có mức giá trị là:

A.7 B. 710

C. 7100 D.71000

b) Số 78,06 được viết thành láo lếu số gồm cất phân số thập phân là :

A. 78610 B. 786100

C. 786100 D. 7861000

c) Bốn đơn vị một trong những phần trăm được viết là :

A. 4,1 B. 4,10

C. 4,01 D. 4,001

d) 30% của 28 là :

A. 8,4 B. 8,04

C. 8,014 D. 8,041

Câu 2: Viết lếu láo số thích hợp vào khu vực chấm :

a)  4 dam2  43 m2  =  .....................dam2c)  79 m2  7 dm2  =  .................... m2

b)  64 dam2  87 m2  =  .................... dam2d)  9 m2  3 dm2  =  .................... mét vuông

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 0,5% của 56,5 là : b) 30% của 1,5 là :

0,2825   28,25       4,5     0,45  

Câu 4: Viết tiếp vào địa điểm chnóng :

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1: Tính bằng nhị biện pháp :

a)  (10,54  +  18,46)  ×  16,5

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

b)  (24,6  −  16,2)  ×  23,4

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Câu 2: Tìm x biết :

a)  2  ×  x = 7,2       .............................      ............................. b)  x  ×  5 = 0,15       .............................      .............................

c)  16  ×  x = 86,4       .............................      ............................. d)  0,24  :  x = 8       .............................      .............................

Câu 3:

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 4: Năm 2010, gia đình chưng Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 gia đình chưng Tám thu hoạch được 8,5T thóc.

a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số thóc cơ mà gia đình bác Tám thu hoạch tăng lên bao nhiêu Tỷ Lệ ?

b) Nếu so với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên bấy nhiêu xác suất thì năm năm ngoái mái ấm gia đình chưng Tám thu hoạch được từng ấy tấn thóc ?

Bài giải

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 5: (Dành mang lại học sinh giỏi)

Tìm một số biết : 0,125 của số đó bởi 5,320.

Bài giải

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán thù lớp 5

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng :

e) Chữ số 7 trong những 945,007 có mức giá trị là:

*

f) Số 78,06 được viết thành lếu số gồm chứa phân số thập phân là :

*

g) Bốn đơn vị chức năng 1 phần trăm được viết là :

A. 4,1

B. 4,10

C. 4,01

D. 4,001

h) 30% của 28 là :

A. 8,4

B. 8,04

C. 8,014

D. 8,041

Câu 2 :Viết lếu số phù hợp vào địa điểm chấm :

a) 4dam243m2= ...............dam2

b) 64dam287m2= ...............dam2

a) 79m27dm2= ...............m2

a) 9m23dm2= ...............m2

Câu 3 :Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) 0,5% của 56,5 là :

*

b) 30% của một,5 là :

*

Câu 4 :Viết tiếp vào địa điểm chnóng :

Hình chữ nhật MNPQ tất cả diện tích 3600cm2. Vậy diện tích S hình tam giác KQP.. là …………….. cm2

*

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Tính bởi hai phương pháp :

a) (10,54 + 18,46) x 16,5

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

b) (24,6 - 16,2) x 32,4

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 2 :Tìm x biết :

a) 2 x x = 7,2

..............................

..............................

b) x x 5 = 0,15

..............................

..............................

c) 16 x x = 86,4

..............................

..............................

d) 0,24 : x = 8

..............................

..............................

Câu 3 :Cho hình chữ nhật ABCD tất cả kich thước như hình vẽ sau. Tính diện tích phần sơn đậm vào hình chữ nhật.

*

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 4 :Năm 2010, gia đình bác Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 mái ấm gia đình chưng Tám thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số ít thóc mà mái ấm gia đình bác Tám thu hoạch tăng lên bao nhiêu xác suất ?

b) Nếu đối với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên từng ấy phần trăm thì năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được từng ấy tấn thóc ?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành cho học viên giỏi)

Tìm một trong những biết : 0,125 của số kia bởi 5,320.

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...............................

Sở Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán thù lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong các 291,725 có giá trị là:

*

b) Phxay tính 19,825 + 547,06 tất cả tác dụng là:

A. 5,66885

B. 56,6885

C. 566,885

D. 5668,85

c) Phnghiền tính 94,613 – 77,524 bao gồm tác dụng là:

A. 170,89

B. 17,089

C. 1708,9

D. 17089

d) Tỉ số Phần Trăm của 8 cùng 25 là :

A. 0,32%

B. 32%

C. 320%

D. 0,032%

Câu 2 :Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) Hỗn số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

*

b) Số 45,07 được viết thành lếu số gồm chứa phân số thập phân là :

*

c) Bốn đơn vị sáu phần mười ngàn được viết là:

*

d) 8cm29mm2= ....cm2

Số phù hợp viết vào ô trống là:

*

Câu 3 :Đánh lốt x vào ô trống sau hiệu quả đúng: của 86 là:

*

Câu 4 :Viết số thích hợp vào nơi chấm :

Số học viên tương đối cùng giỏi của Trường Tiểu học Trần Phụ là 654 centimet chiếm 75 % số học viên toàn trường. Vậy trường Tiểu học tập Trần Prúc gồm học sinh.

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Đặt tính với tính:

a) 78,27 + 39,18

..............................

..............................

..............................

..............................

b) 89,32 - 37,639

..............................

..............................

..............................

..............................

Xem thêm: Giá Xe Super Cub C125 2022 Giá Bao Nhiêu Tiền? Có Mấy Màu Sắc Lựa Chọn?

c) 34,07 x 5,24

..............................

..............................

..............................

..............................

d) 99,3472 : 32,68

..............................

..............................

..............................

..............................

Câu 2 :Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách 12000000 đồng với lãi vay 0,8%. Hỏi sau một mon người đó đúc kết được bao nhiêu tiền? (của cả tiền gốc).

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 :Tìm x biết :

a) 259,2 : x = 4,2 + 39

..............................

..............................

..............................

b) 73,2 : x = 0,6 x 5

..............................

..............................

..............................

Câu 4 :

Cho hình chữ nhật IKLM có E là trung điểm IK và có kích cỡ nlỗi hình mẫu vẽ bên.

a) Hình vẽ mặt có mấy tam giác?

Ghi tên những tam giác kia.

b) Tính chu vi hình chữ nhật IKLM.

c) Tính diện tích S hình tam giác EMK.

*

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành cho học sinh tốt )

Tính nhanh hao :

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +.....+ 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................

Bộ Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Tân oán lớp 5

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :Viết số tương thích vào vị trí chấm :

a) Một vườn tất cả 500 cây, trong những số đó có 300 cây xoài cùng 200 cây nhãn.

Vậy tỉ số thân cây xoài và cây nhãn trong vườn là :.................

b) Tỉ số trên được viết bên dưới dạng số thập phân là :................

c) Tỉ số bên trên được viết bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm là :................

Câu 2 :Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng :

Trong các số 512,37 ; 439,25 ; 735,49 ; 627,54 tất cả chữ số 5 sinh hoạt mặt hàng Tỷ Lệ là :

A. 512,37

B. 439,25

C. 735,49

D. 627,54

Câu 3 :Đánh vệt x vào ô trống sau hiệu quả đúng :

112,06 ha = .............m2. Số phù hợp viết vào khu vực chấm là :

*

Câu 4 :Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Nước biển lớn đựng 2,5% muối nạp năng lượng, biết một llượng nước biển khối lượng 1,026 kg.

Vậy vào 100 lít nước biển gồm số gam muối hạt là :

*

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 :Tính:

a) (75,6 - 21,7) : 4 + 22,82 x 2

........................................................................................................................................................

b) (21,56) : (75,6 - 65,8) - 0,354 : 2

........................................................................................................................................................

Câu 2 :Tìm x biết: (x + 0,75) x (4 - 0,8) = 205,8

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 :

a) Tìm một số trong những biết: 70% của nó là 98.

b) Tính 34% của 54.

Bài giải

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

Câu 4 :Tổng độ nhiều năm lòng cùng độ cao của một hình tam giác là 26,8 m; Chiều cao ngắn lại hơn cạnh đáy 2,8 m. Tính diện tích hình tam giác đó.

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 :(Dành đến học viên giỏi)

Tìm một số biết rằng sút số kia 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 16,6 lần thì được công dụng là 47,31.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................