Điểm Chuẩn Của Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh vẫn chấp thuận công bố điểm chuẩn hệ đại học bao gồm quy.

Xem thêm: Cách Làm Giấm Trắng - Hướng Dẫn Cách Làm Giấm Nuôi Đơn Giản Tại Nhà

tin tức chi tiết điểm của từng ngành các bạn hãy coi nội dung dưới.


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường TPhường.Hồ Chí Minh 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Tên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn
Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, D90, C01, XDHBtrăng tròn.5
Công nghệ thực phẩm7540101CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ sinch học7420201CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ hóa học7510401CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông7510302CA00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông7510302A00, A01, D90, C01, XDHB17
Dinh dưỡng cùng công nghệ thực phẩm7720497A00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, D07, C02, XDHB17
Quản lý khu đất đai7850103A01, D01, D96, C01, XDHB17
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)7510206A00, A01, D90, C01, XDHB17
IOT với trí tuệ nhân tạo7510304A00, A01, D90, C01, XDHB17
Quản lý tài nguyên với môi trường7850101B00, D96, D90, C02, XDHB17
Đảm bảo chất lượng cùng bình yên thực phẩm7540106A00, B00, D90, D07, XDHB17
nghệ thuật phát hành dự án công trình giao thông7580205A00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ chế tạo máy7510202CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử7510301CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử7510203CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ nghệ thuật cơ khí7510201CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ dệt, may7540204A00, D01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ sinc học7420201A00, B00, D90, D07, XDHB18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa7510303CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kinch donước anh tế7340120CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Kế toán thù - Kiểm toán7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB19
Marketing7340115CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Công nghệ chuyên môn môi trường7510406CA00, B00, D07, C02, XDHB19
Thiết kế thời trang7210404A00, D01, D90, C01, XDHB19
Quản trị gớm doanh7340101CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Tài chủ yếu - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB19
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử7510301A00, A01, D90, C01, XDHBđôi mươi.5
Luật7380108A00, D01, D96, C00, XDHBđôi mươi.5
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96, D14, D15, XDHBđôi mươi.5
Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D90, D07, XDHB21
Công nghệ chuyên môn vật dụng tính7480108A00, A01, D90, C01, XDHB21
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóa7510303A00, A01, D90, C01, XDHB21.05
Kế toán thù - Kiểm toán7340301A00, A01, D01, D90, XDHB21.5
Quản trị hình thức du lịch và lữ hành7810103A01, D01, D96, C01, XDHB22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90, C01, XDHB22.05
Tài bao gồm - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, D90, C01, XDHB22.5
Thương mại năng lượng điện tử7340122A01, D01, D90, C01, XDHB22.5
Quản trị gớm doanh7340101A01, D01, D96, C01, XDHB22.75
Công nghệ nghệ thuật ô tô7510205A00, A01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, D90, C01, XDHB23
Khoa học tập dữ liệu7480109A00, D01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ hóa học7510401A00, B00, D07, C02, XDHB23
Luật7380107A00, D01, D96, C00, XDHB23.25
Kinh doanh quốc tế7340120A01, D01, D96, C01, XDHB23.5
Marketing7340115A01, D01, D96, C01, XDHB24.5

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

-Cơ thường trực Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu tại Quảng Ngãi:

*

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường TP..HCM 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

Tên ngành

Tổ thích hợp môn

Điểm chuẩn

Luật kinh tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn với bốn đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chế tạo máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ chuyên môn ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành Công nghệ báo cáo gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính xách tay, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ chuyên môn vật dụng tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ cơ học Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinc dưỡng và kỹ thuật thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo unique với bình yên thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinch học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm tân oán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài bao gồm ngân hàng gôm 02 siêng ngành: Tài chính ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01, C01

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A01, C01

19.5

Quản trị quán ăn với dịch vụ ăn uống uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinch donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

Thương thơm mại điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật hóa học

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn và môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán thù gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01, D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chăm ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị quán ăn cùng hình thức ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du lịch và lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại điện tử

A01, C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Cmùi hương trình quality cao

---

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện lử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học tập 2021:

-Các thí sinh trúng tuyển chọn lần 1 trường ĐH công nghiệp TP HCM có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhì phương pháp :