điểm chuẩn đại học hoa sen 2016

Dự con kiến điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Hoa Sen năm 2016. Xu hướng cùng so sánh sự tăng, giảm điểm chuẩn chỉnh qua những năm.

*

Quý Khách vẫn tự hỏi không biết trong năm này ĐH Hoa Sen lấy bao nhiêu điểm? Điểm bao gồm Chắn chắn tốt rộng năm ngoái không? Mình gồm vào được không? Những ban bố dưới đây vẫn phần như thế nào giúp đỡ bạn đỡ lo lắng.

Dự báo điểm chuẩn chỉnh trường Đại Học Hoa Sen 2016

Marketing

D340115

Marketing

2012

2013

2014

2015

14

14

14

17

Phân tích điểm chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Giảm 0%

Tăng 21,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ không thế đổi

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng ngày một nhiều từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn năm năm 2016 là 17 điểm

Kinh donước anh tế

D340120

Kinh donước anh tế

2012

2013

2014

2015

13

15

14

18

Phân tích trữ chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 15,4%

Giảm 6,7%

Tăng 28,6%

Dự đoán thù điểm chuẩn đã tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng cao từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 là 18 – 18,5 điểm

Kế Toán

D340301

Kế Toán

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích lũy chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ không còn tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng nhiều từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 15 điểm

Quản trị khách sạn

D340107

Quản trị khách sạn

2012

2013

2014

2015

15

15

14

17

Phân tích trữ chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Giảm 6,7%

Tăng 21,4%

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh vẫn giảm

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng đột biến từ năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 16 – 16,5 điểm

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ thông tin

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích trữ chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đân oán điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm nhâm thìn là 15 – 16 điểm

Thiết kế vật họa

D210403

Thiết kế đồ vật họa

2012

2013

2014

2015

18

18

18

15

Phân tích trữ chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Giảm 16,7%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh vẫn tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng cao từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 16 – 17 điểm

*****Chuyên mục: Blogs