ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TPHCM 2012

TPO- ĐH Ngoại thương thơm (cơ sở một Hà Nội) vừa chào làng điểm trúng tuyển chọn vào trường.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương tphcm 2012

Quý khách hàng sẽ xem: Điểm chuẩn ĐH ngoại thương tphcentimet 2012

Theo kia, ngành Kinh tế đối ngoại kăn năn A bao gồm điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26.

TPO- ĐH Ngoại thương (cơ sở 1 Hà Nội) vừa công bố điểm trúng tuyển vào ngôi trường. Theo kia, ngành Kinh tế đối nước ngoài kăn năn A có điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26.


*

Hình ảnh minc họa.

1. Điểm trúng tuyển chọn chăm ngành Kinch tế đối ngoại (mã số 401)

– khối A

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

26.0

25.5

25.0

24,5

Ưu tiên 2

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 1

24.0

23.5

23.0

22,5

– kăn năn A1,D1,

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21,5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

trăng tròn,5

– kân hận D2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

21,5

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

đôi mươi,5

Ưu tiên 1

21.5

21.0

đôi mươi,5

đôi mươi,0

2. Điểm trúng tuyển chọn chuyên ngành Tài chủ yếu nước ngoài (mã số 406)

– kân hận A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 2

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 1

23,0

22,5

22,0

21,5

– kân hận A1,D1

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

trăng tròn,0

3. Điểm trúng tuyển các chăm ngành: Thương mại nước ngoài (mã số 402), Quản trị tởm donước anh tế (mã số 403), Kế tân oán (mã số 404), Thương mại điện tử (mã số 405), Phân tích và đầu tư chi tiêu tài thiết yếu (mã số 407), Ngân sản phẩm (mã số 408), Kinc donước anh tế (mã số 409), Kinc tế thế giới (mã số 470), Luật tmùi hương mại nước ngoài (mã số 660):

Kân hận A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22.5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21.5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

trăng tròn,5

Khối A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

đôi mươi.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

4. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2),

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

30,0

29,5

29,0

28,5

Ưu tiên 2

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 1

28,0

27,5

27,0

26,5

5. Điểm trúng tuyển khối hận ngành nước ngoài ngữ thương mại, gồm: chăm ngành Tiếng Pháp tmùi hương mại (761) - D3 (môn nước ngoài ngữ tính thông số 2), Tiếng Trung tmùi hương mại (771) - D1&4 (môn ngoại ngữ hệ số 2), Tiếng Nhật tmùi hương mại (781) - D1&6 (môn ngoại ngữ hệ số 2):

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 2

28,0

27,5

27,0

26,5

Ưu tiên 1

27,0

26,5

26,0

25,5

6. Điểm trúng tuyển những chăm ngành học tập tại Quảng Ninh, gồm: chăm ngành Kế toán (504), chuyên ngành Quản trị phượt cùng hotel (506), siêng Kinch donước anh tế (509):

Khối hận A, A1, D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

17,0

16,5

16,0

15,5

Ưu tiên 2

16,0

15,5

15,0

14,5

Ưu tiên 1

15,0

14,5

14,0

13,5

7. Điểm trúng tuyển lịch trình rất chất lượng ngành Kinc tế (huấn luyện và đào tạo bởi Tiếng Việt), công tác rất tốt ngành Tài chính Ngân mặt hàng (huấn luyện và giảng dạy bằng Tiếng Việt), chương trình rất tốt ngành Quản trị kinh doanh (huấn luyện và đào tạo bởi Tiếng Việt):

Kân hận A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

trăng tròn,5

trăng tròn,0

19,5

19,0

– Kân hận A1, D1,2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21.0

đôi mươi.5

20.0

19,5

Ưu tiên 2

trăng tròn,0

19,5

19,0

18,5

Ưu tiên 1

19,0

18,5

18,0

17,5

Các siêng ngành còn tiêu chí rõ ràng như sau:

1. Thương mại quốc tế (ngành Kinc tế) (mã 402) : 10

2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ ' Brain Damage Là Gì ? Tổn Thương Não / Brain Injury

Kế toán thù (ngành Quản trị gớm doanh) (mã 404) : 35

3. Thương thơm mại điện tử (ngành Quản trị khiếp doanh) (mã 405) : 30

4. Phân tích với đầu tư chi tiêu tài thiết yếu (ngành Tài chủ yếu Ngân hàng) (mã 407) : 35

5. Kinc donước anh tế (ngành Kinc doanh quốc tế) (mã 409) : 50

6. Luật thương mại nước ngoài (ngành Luật) (mã 660) : 60

7. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 10

8. Tiếng Trung tmùi hương mại (ngành Ngôn ngữ Trung) (mã 771) : 5

9. Tiếng Nhật thương thơm mại (ngành Ngôn ngữ Nhật) (mã 781) : 5

10. Chương trình chất lượng cao ngành Kinc tế (huấn luyện và đào tạo bởi Tiếng Việt): 100

11. Chương trình rất chất lượng ngành Tài chính Ngân hàng (huấn luyện và đào tạo bằng Tiếng Việt): 100

12. Chương trình rất tốt ngành Quản trị sale (đào tạo và huấn luyện bởi Tiếng Việt): 100