Điểm chuẩn nông lâm 2015

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI NINH THUẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 GỒM 11 NGÀNH 1.CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 3.TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI 4.QUẢN TRỊ KINH DOANH 5.KẾ TOÁN 6.NÔNG HỌC 7.THÚ Y 8.NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 9. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 10. NGÔN NGỮ ANH 11. CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON

*


Trang tin Giới thiệu Thông báo Tuyển sinh Sinh viên Học viên Đoàn TNCSHCM Cán bộ, Giảng viên Kế hoạch - tài chính Thư viện
Số lần xem:
*
*

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340101N

Quản trị kinh doanh

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101N

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109N

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620301N

Nuôi trồng thủy sản

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101N

Thú y

A00

15.00

B00

15.00

6

D850101N

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103N

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

Lưu ý:

-Điểm chuấn trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 03, khu vực 3 (tức học sinh phổ thông không hưởng ưu tiên, thí sinh thuộc diện được hưởng ưu tiên theo khu vực và đối tượng khác được hưởng theo Quy chế tuyển sinh ĐH –CĐ hiện hành)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC