Đoàn Viên Có Mấy Quyền

Sơ đồ bài viết

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ và mấy quyền?Tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động đoàn viên

Ở bất cứ thời kỳ nào, Đoàn viên thanh niên được coi là trụ cột của quốc gia. Vậy vị trí, vai trò,nhiệm vụ cụ thể của người đoàn viênnhư thế nào? Đoàn viên có mấy nhiệm vụ và mấy quyền theo quy định mới nhất? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Bạn đang xem: Đoàn viên có mấy quyền

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ và mấy quyền?

Quyền của đoàn viên:

1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn .

3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến phát và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

*

Đoàn viên có bao nhiêu quyền bao nhiêu nhiệm vụ?

– Đối với Đảng:Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng; là đội dự bị tin cậy của Đảng; nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

– Đối với Nhà nước:Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước; các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục; đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

– Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

5 tiêu chí rèn luyện của Đoàn viên là gì?

– Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

– Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.

– Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.

– Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

10 tiêu chí hành động của Đoàn viên ra sao?

– Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.

– Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

– Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

– Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

– Thường xuyên chấp hành pháp luật.

– Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.

Xem thêm: Top 8 Tựa Game Nông Trại Hay Nhất Dành Cho Điện Thoại 2019 (Android Và Ios)

– Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

– Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

*

Tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động đoàn viên

Tiêu chí rèn luyện của Đoàn viên :

– Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

– Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.

– Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.

– Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

Tiêu chí hành động của Đoàn viên :

– Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước.

– Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

– Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

– Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

– Thường xuyên chấp hành pháp luật.

– Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.

– Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

– Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

Vai trò và vị trí của người đoàn viên

Người đoàn viên trong Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội, hoạt động và làm việc trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước dưới dự lãnh đạo của Đảng. Có vai trò và vị trí quan trọng cụ thể là:

Đối với Đảng: Đây là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ngoài ra Đoàn còn là nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.Đối với Nhà nước: Là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tham gia vào việc phối hợp cùng với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ và phát triển tầng lớp thanh thiếu niên.Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Nắm giữ vai trò là người phụ trách Đội có trách nhiệm xây dựng tổ chức, lựa chọn, đào tạo, và bồi dưỡng cán bộ tham gia vào việc thực hiện các công tác thiếu nhi, tạo điều kiện phát triển về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Đoàn viên có mấy nhiệm vụ và mấy quyền theo quy định mới nhất?″. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; dịch vụ đăng ký bảo hộ logo công ty, mã số thuế cá nhân, mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, tra cứu quy hoạch xây dựng của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Tiktok:https://www.tiktok.com/
Đoàn viên là gì?

Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản là thanh niên Việt Nam là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, có tinh thần yêu nước, có tính tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung trực, tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động cũng như trong các hoạt động xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có mối quan hệ mật thiết với thanh niên và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của Đoàn.


Độ tuổi để kết nạp Đoàn viên là bao nhiêu?

Đoàn viên từ 16 đến 30 tuổi đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.