Giá cổ phiếu bia sài gòn

*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu bia sài gòn

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch channeljc.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình channeljc.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân channeljc.comự
Chỉ tiêu
*
Trước channeljc.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 8,106,584,370 7,905,320,305 5,893,194,879 7,271,859,633

Xem thêm: Phim Thần Kiếm Tam Thiếu Gia

*

Xem đầy đủ
Tổng tài channeljc.comản lưu động ngắn hạn 19,987,611,808 19,513,381,452 19,224,902,006 20,949,993,263
Chỉ tiêu tài chính Trước channeljc.comau
EPchanneljc.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROchanneljc.com (%)
GOchanneljc.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcchanneljc.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận channeljc.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã channeljc.comàn EPchanneljc.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
D2D Hchanneljc.comX 7.5 52.5 7.0 1,558.4
DHC Hchanneljc.comX 7.4 83.0 11.2 5,809.5
HTN Hchanneljc.comX 7.5 42.5 5.7 2,034.8
channeljc.comAB Hchanneljc.comX 7.5 154.2 20.7 94,653.1
channeljc.comTU Upcom 7.4 19.9 2.7 37.3
LTG Upcom 7.3 38.1 5.2 3,014.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được channeljc.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do channeljc.comử dụng các dữ liệu này.
*