Hỗ trợ học bổng du học úc

Úc là nước nhà nổi tiếng “hào phóng” về con số học tập bổng giành cho sinc viên thế giới.

Ngoài học bổng từ bỏ cơ quan chỉ đạo của chính phủ, con số học bổng du học tập Úc tới từ những trường công lập cũng tương đối đầy đủ từ 10% mang lại 100% cho Trung học tập, Dự bị, Cao đẳng và nối tiếp, cho đến Đại học và sau Đại học tập.


*

Danh sách xem thêm học tập bổng du học Úc

Dưới đây là một Một trong những học bổng du học Úc vị channeljc.com điều phối hận nhằm bạn tsay mê khảo!

Ngoài rất nhiều học bổng mang lại sinc viên quốc tế nói phổ biến, gồm có học bổng du học tập Úc giành riêng cho học sinh sinh viên nước ta.

Học bổng du học tập Úc bậc Trung học tập phổ thông (cấp 3), Cao đẳng với Dự bị đại học (AUD)


Australian Catholic University - International Student Scholarship (ISS) - 1/2 off full-time tuition feesAustralian Catholic University - Global Excellence Scholarships - 5,000 per year for entire course duration (2-4 years)Blue Mountains - Three Pillars Scholarship - Up lớn 30% tuition fee of course durationBlue Mountains và William Blue - Hotelier/Industry Scholarship - 15% discount on entire courseBlue Mountains & William Blue - Sibling Scholarship - 15% discount on entire courseCharles Darwin University - CDU Global Achiever - 15% for the first year and 10% for the rest Charles Sturt University - International student tư vấn scholarship - 20% tuition fee of course durationCQUniversity - International student scholarship - Up khổng lồ 25% tuition of course durationCQUniversity - International student scholarship - Regional - 25% tuition of course durationCurtin University - Starter Support Scholarship - Up khổng lồ $5,000 per semesterCurtin University - Subsidy - $6,580Curtin University - Curtin International Scholarships – Merit Scholarship - 25% of 1st year tuitionDeakin University - Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship - một nửa or 100% tuition feeDeakin University - Deakin International Scholarship - 25% tuition feeDeakin University - COVID bursary - 25% online learningDeakin University - Vietphái nam Partner Scholarship - 20% tuition feeDeakin University - Deakin STEM Scholarship - 20% tuition feeDeakin University - Warrnambool Campus International Bursary - 20% tuition feeEdith Cowan University - International Undergraduate Scholarship - 20% tuition fee of course durationEdith Cowan University - Australian Alumni Scholarship - 20% tuition fee of 1st yearEdith Cowan University - International Accommodation Bursary - 50% reduction in accommodation feesEdith Cowan University - Welcome to ECU Online Scholarship - 30% reduction in tuition fees each semester until travelFederation University - Global Excellence Scholarship - 25% tuition fee ( $11,000 - $32,500) Federation University - Global Innovator Scholarships - 20% tuition fee ( $9,000 - $26,000)Federation University - International Student Accommodation Support Scholarship - $4,000( $ 2,000/ semester)Flinders University - Vice-Chancellor International Scholarships - 1/2 of tuition feeFlinders University - Excellence Scholarships - 25% of tuition feeFlinders University - Global Scholarships - 20% of tuition fees Griffith University - Griffith Remarkable scholarship - một nửa tuition fees Griffith University - International Student Academic Excellence Scholarship - 25% tuition feesGriffith University - International Student Academic Merit Scholarship - 20% tuition fee Griffith University - Travel Grant - $2000ICHM - ICHM Scholarships 2022 - 10 - 15% tution fee of entire courseICMS - ICMS International Scholarship - Up to lớn $15,000ICMS - Online Bursary - $7,000 - 12,100ICMS - Fee EAP course - $4,500 - 9,000ICMS - Allianz worldwide partners scholarship - Up to lớn $10,000ICMS - Fee EAPhường course - $4,500 - 9,000La Trobe University - Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietphái nam - 100% tuition fees of course durationLa Trobe University - 1/2 Vietnamese Excellence Scholarship - 50% tuition fees of course durationLa Trobe University - La Trobe South East Asia Scholarship - 20 - 25 - 30% tuition fees of course durationLa Trobe University - Early Bird Acceptance Grant - 5% of the first-year tuition fees"La Trobe University - ELICOS - 5-10 weeksLa Trobe University - Regional Victoria Experience Bursary - $3,000La Trobe University - Offline Online Bursary - Up to lớn 35% reduction on course feesLa Trobe University - Pathway to Victoria Scholarship - $2,500Macquarie University - Macquarie University ASEAN Scholarship - $10,000/year for entire durationMacquarie University - ASEAN Partner Scholarship - $15,000/year for entire durationMacquarie University - Vice-Chancellor's International Scholarship - Up lớn $10,000Monash University - Monash International Merit Scholarship - $10,000 per annumMonash University - Monash International Leadership scholarship - 100% course feeMonash University - Engineering International Undergraduate Excellence Scholarships - $10,000/year for entire durationMonash University - International Student Grant - $10,000 one-offMonash University - Industry Based Learning Scholarship - $ 18,000Monash University - Pharmacy Scholarship - 25% - 1/2 scholarship of tuition feeQueensland University of Technology - International Merit Scholarship - 25% of your tuition fees for your first two semesters (one year) available from all faculties.An ongoing scholarship lớn cover 25% of your tuition fees per semester.RMIT - International Tuition Fee Bursary - 10% tuition fee Southern Cross University - International Regional Scholarship - $5,000/yearSouthern Cross University - Vice-Chancellor's Academic Excellence Scholarships - $8,000 AUD/year Southern Cross University - SCU International women in STEM, Scholarship - $8,000 AUD/yearSwinburne University of Technology - Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship - 10 - 75% tuition fee of entire courseSwinburne University of Technology - ELICOS+ (10 weeks English) Scholarship - $4,400 (10 weeks)The Australian National University - ANU Chancellor’s International Scholarship- 25 - 1/2 tuitionThe University of Melbourne - Melbourne International Undergraduate Scholarship(Various) - $10,000 or $đôi mươi,000 in the first year or 1/2 or 100% tuition fees for 3 yearsThe University of Melbourne - Bachelor of Commerce Global scholarhsip - 20% tuition fee of entire course The University of Melbourne - Commerce Undergraduate International Merit Scholarships - 50% tuition fee of entire course The University of Melbourne - AG Whitlam International Undergraduate Merit Scholarship - một nửa tuition fee of entire course The University of New South Wales - International Scientia Scholarship - Full tuition or $đôi mươi,000/yearThe University of New South Wales - nước Australia Global University Award - $5,000 or $10,000 one-offThe University of New South Wales - UNSW Global Academic Award - $5,000 or $10,000 one-offThe University of New South Wales - Law international award - $10,000 one-offThe University of New South Wales - Dr Vincent Lo Asia Undergraduate Scholarships - A$ 10,000 per annum for uplớn 5 years paid as a stipkết thúc for minimum duration of programThe University of New South Wales - UNSW Business School International Scholarship - A$ 5,000 per annum paid directly towards tuition fees for the minimum duration of programThe University of Newcastle - ASEAN Excellence Scholarship - $10,000/year for full durationThe University of Newcastle - Onshore Excellence Scholarship - $10,000/year for full durationThe University of Newcastle College of International Education - International Pathways Scholarship - 10% fee reductionThe University of Queensland - UQ International Excellence Scholarship - 25% tuition feeThe University of Queensl& - UQ International Onshore Merit Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into lớn two A$5,000 amounts và applied across the first two semesters of the program."The University of Queensland - UQ International High Achievers Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into lớn two A$5,000 amounts & applied across the first two semesters of the program."The University of Queenslvà - UQ Liveris Undergraduate Scholarship - A$10,000 per year up khổng lồ 5 years. The University of Queensl& - UQ Law Scholarships for International Students - Undergraduate - 25% or một nửa of the laws component of the student's degree programThe University of Sydney - International Student Award - 20% tuition The University of Sydney - Vice-Chancellor International Scholarships - $5,000 - $10,000 - $trăng tròn,000 for 1st yearThe University of Sydney - Business School's International Scholarship - $5,000 - $10,000 for 1st yearThe University of Sydney - Dr Abdul Kalam International Scholarship - 50% tuition feeTorrens University - Design Merit Scholarship - 20 - 25% Merit Scholarship for total course durationTorrens University - Offline Online Bursary - Up to lớn 30% tuition fee of course durationTorrens University - 20% Asia Scholarship for BUSINESS/ HEALTH programs - 20% tuition fee of course durationTorrens University - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of total course durationTorrens University - Automatic Brisbane Scholarship - 30% tuition fee of total course durationUniversity of Adelaide - Higher Education Scholarship - 25% tuition fee of entire courseUniversity of Adelaide - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of entire courseUniversity of Adelaide - Family Scholarship - 25% tuition fee of entire courseUniversity of Adelaide - Global Excellence Scholarship - 1/2 tuition fee of entire courseUniversity of Adelaide - Global Citizens Scholarship - 15% or 30% tuition fee of entire courseUniversity of Adelaide - Pathway scholarship - 10% or 25% tuition fee of entire courseUniversity of Canberra - International Course Merit Scholarship - 25% tuition fee of entire courseUniversity of Canberra - International High Achiever Scholarship - 20% tuition fee of entire courseUniversity of Canberra - Merit Scholarship - 10% tuition fee of entire courseUniversity of Canberra - Discount for online studying - 10% tuition fee University of New England - International Bursaries - 30% tuition fee University of New England - Accommodation Scholarship - 8,500 - 11,000 AUDUniversity of South Australia - Vice Chancellor's International Excellence Scholarship - 50% tuition fee for whole duration (up to lớn 4 years)"University of South nước Australia - International Merit Scholarship - 15% reduction of entire courseUniversity of Southern Queensland - Accommodation scholarships - The first semester on Toowoomtía Residential CollegeUniversity of Southern Queensl& - International Student Support Scholarship - 25 % of tuition fee exclude Bachelor of Nursing - 10% of tuition fee for Bachelor of Nursing"University of Tasmania - Family Alumni Bursary - 10% tuition fee of entire courseUniversity of Tasmania - Tasmania International Scholarship (TIS) - 25% tuition fee of entire courseUniversity of Tasmania - 2022 Commencing Offshore Student Scholarship - Up khổng lồ a 20% reduction in registered tuition fees for units studied online University of Technology Sydney - Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship (full tuition for standard course duration - 1University of Technology Sydney - Undergraduate Academic Excellence International Scholarship (25% tuition fees for standard course duration) - 0.25University of Western Australia - Global Excellence Scholarship - Up to lớn $12,000/yearUniversity of Western Australia - UWA Vietnam giới Bursary - up to lớn $đôi mươi,000 ($5,000 per year x course duration in the offer)University of Wollongong - University Excellence Scholarships - 30% tuition fee of entire courseUniversity of Wollongong - Country bursary - 10% tuition feeUniversity of Wollongong - Faculty of Business undergraduate country bursary - 20% tuition fee of entire courseUniversity of Wollongong - Commencing bursary Onshore - 20% tuition fee of each online semester (onshore)University of Wollongong - Commencing bursary Offshore - 10% tuition fee of each online semester (offshore)Victoria University - VU Global Leaders Scholarship - 20% tuition fee of entire courseWilliam Blue - Motivational Scholarship - 10%, 20% or 30% for full-time study