Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

*

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm ba bao al al2o3

*

Lớp 12
Hóa học tập 12 Sinch học tập 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Hóa học tập 11 Sinh học tập 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Hóa học 10 Sinh học 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 Công nghệ 10 GDCD 10 HĐ thử khám phá, hướng nghiệp 10

Xem thêm: 5+ Cách Download Phim Hd - Cách Download Phim Hd Nhanh Nhất

Lớp 9
Hóa học 9 Sinch học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng thẩm mỹ 9
Hóa học 8 Sinch học tập 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 Công nghệ 7 GDCD 7 Hợp Đồng từng trải, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
Lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ thử dùng, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6

Câu hỏi Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X có Ba, BaO, Al, Al2O3 vào nước dư nhận được 0,896 lít khí (đktc) cùng hỗn hợp Y. Hấp trúc trọn vẹn 1,2096 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y chiếm được 4,302 gam kết tủa . Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ cất một hóa học tung. Mặt không giống dẫn nhàn CO2 mang lại dư vào Y thì chiếm được 3,12 gam kết tủa . Giá trị của m là:

A  7,09 B 5,99 C 6,79 D 2,93

Pmùi hương pháp giải:

Bài tân oán CO2 + Dung dịch Kiềm

- TH1: CO2 dư (nCO2 > nOH)

=> Chỉ gồm bội phản ứng : CO2 + OH- → HCO3-

- TH2: OH- dư (nOH > 2nCO2)

=> Chỉ bao gồm làm phản ứng : CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

- TH3: Có 2 bội phản ứng (nCO2 OH CO2)

CO2 + OH- → HCO3-

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

=> nCO3 = nOH – nCO2

Và nHCO3 = nCO2 – nCO3

(*) Quy tất cả hổn hợp ban sơ về những nguyên ổn tố nhân tố (Ba, Al, O) + H2O → H2

Bảo toàn electron => số mol oxi => Tính được khối lượng của X


Lời giải đưa ra tiết:

- Phản ứng : Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

BaO + H2O → Ba(OH)2

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O

=> nH2 = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol

- TN1 : CO2 + Y → Kết tủa + Z(chỉ cất 1 hóa học tan) => Chất rã kia yêu cầu là : Ba(HCO3)2

- TN2 : Nếu dẫn CO2 dư vào Y thì chiếm được lượng kết tủa =3,12g chứng minh trong 4,302g gồm BaCO3 => Trong Y gồm Ba(OH)2 và phản bội ứng cùng với CO2 tạo hỗn hợp loài muỗi BaCO3 và Ba(HCO3)2.