To hate

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ channeljc.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.
Bạn đang xem: To hate

Trong tiếng Anh, có không ít phân tự quá khđọng với bây chừ của một từ có thể được sử dụng như các tính tự. Các ví dụ này có thể chỉ ra những tính từ sử dụng.


The assumption that we are better off by not hating nor by seeking revenge is basically true, but it has lớn be looked at cautiously.
So, too, hating something may enable me khổng lồ see something wrong with it which in turn leads to lớn a crucial objective moral principle.
While hating their opponents" central machine metaphor, each group at the same time loved their own technological analogy.
Hating to lớn see things wasted, then, we intend khổng lồ plant these seeds in the soil surrounding this farm - figuring that the resulting crops will grow best there.
They find it unpleasant to continue sharing each other"s lives, but they bởi not start hating their ex-partner.
We should not have had a police force there, because it would have sầu been defeated, bitter và hating.
There is one thing we cannot afford khổng lồ vị, and that is khổng lồ have one class of the workers hating another class of the worker.
On the one side we see men hating women because they are women, & on the other side women hating men because they are men.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên channeljc.com channeljc.com hoặc của channeljc.com University Press tốt của các bên trao giấy phép.


Xem thêm: Bảng Giá 1M3 Đất San Lấp Mặt Bằng Tại Tphcm, Xà Bần San Lấp

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn channeljc.com English channeljc.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Ngành Dịch Vụ Ăn Uống Ở Việt Nam, Hậu Covid, Thị Trường F&B Việt Nam Còn Hấp Dẫn!

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs