Jack Of All Trades Là Gì

"Jack of all trades" là một câu thành ngữ tiếng anh thường được sử dụng để ám chỉ đến những người "đa năng" hay có khả năng để làm nhiều việc và vế "master of none" có nghĩa là những người "đa năng" ấy thật sự không có một sự hiểu biết sâu sắc trong các lĩnh vực mà họ đặt chân...


*

Anh A: "Ê B, Mày chuyên về mảng nào của IT á gì?"

Anh B: "Đụng đến công nghệ là món tủ của tao. Tao biết từ A-Z, từ AR, VR đến trí tuệ nhân tạo, từ lập trình web đến lập trình game, từ làm phần cứng đến làm phần mềm..."

Anh A: "Ôi trời gì mà mày đa năng quá vậy! Ê vậy tao có cái app này cần nhận diện khuôn mặt. Mày hướng dẫn tao hướng làm được không?"

Anh B: "Ờ thí