Kim su


Bạn đang xem: Kim su

*

*

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn - Soạn Văn Lớp 7 (Đầy Đủ Và Chi Tiết Cả Năm)

*
*
*
*

Tomatometer® Audience Score Title Credit Box Office Year
No Score Yet No Score Yet A Little Princess Gong-ju (Character) - 2019
67% 80% The Battleship Islvà Lee Sohui (Character) $1.1M 2017
94% 89% Train lớn Busan Soo-an (Character) $2.1M 2016
No Score Yet No Score Yet Journadanh sách Little girl (Character) - 2015
No Score Yet No Score Yet Late Spring Song (Character) - 2014
No Score Yet 63% Hide và Seek Sua (Character) - 2013

Tomatometer® Audience Score Title Credit Year
No Score Yet No Score Yet Reflection of You Ahn Lisa (Character) 2021

Join The Newsletter