MẪU BẢN CAM KẾT KHÔNG ĐỐT PHÁO TRONG DỊP TẾT

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu bản cam kết về việc không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ trong bài viết này. Mẫu cam kết không dùng pháo nổ dịp tết được học sinh lập và kí vào cuối năm.

Bạn đang xem: Mẫu bản cam kết không đốt pháo trong dịp tết

1. Bản cam kết không sử dụng pháo nổ số 1

*

PHÒNG GD&ĐT QUẬN……….

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày……. tháng …….năm ……..

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:

Tên em là: ………………………………………………… Học sinh lớp:……………..

I. Thực hiện không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ:

II. Thực hiện an toàn giao thông:

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết, em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và pháp luật.

TPT

GVCN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHHS

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản cam kết không sử dụng pháo nổ số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Về việc không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………………………………..

Xem thêm: Sinh Học 10 Bài 29 : Cấu Trúc Của Các Loại Virut, Lý Thuyết Sinh 10: Bài 29

Tên em là: ……………………………………………………………………..

Học sinh lớp: …………Trường ………………………………………………….

Để góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 406/TTg và Nghị định số 47/CP của chính phủ về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo. Đặc biệt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước – trong và sau tết………. tại địa phương. Em xin thực hiện tốt một số nội dung sau:

– Không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và đốt các loại pháo nổ, vật liệu nổ.

– Không chơi các đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

– Không vi phạm pháp luật

– Có tinh thần phát hiện, tố cáo những người vi phạm vận chuyển tàng trữ, mua, bán các loại pháo nổ.

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết em xin chịu trước lãnh đạo nhà trường và cơ quan pháp luật, sau khi đã bị xử lý sẽ bị hạ xuống xếp loại hạnh kiểm: Yếu.

……….., ngày … tháng … năm 20…

Học sinh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.