Mẫu biên bản đại hội

Chi bộ Đảng là hạt nhân cơ sở của mỗi tổ chức Đảng. Theo thường lệ, mỗi lần tổ chức đại hội chi bộ đều phải ghi lại biên bản để làm căn cứ thực hiện quyết định trong nhiệm kỳ tiếp theo. Dưới đây là mẫu biên bản đại hội chi bộ Đảng.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đại hội


1. Biểu mẫu biên bản đại hội chi bộ Đảng 2. Những lưu ý về đại hội chi bộ Đảng 2.1 Chi bộ Đảng là gì? 2.2 Nhiệm kỳ đại hội của chi bộ Đảng là bao lâu? 2.3 Quy định về việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ 2.4 Nội dung đại hội chi bộ
LẦN THỨ........... NHIỆM KỲ ...... …….., ngày... tháng... năm…BIÊN BẢNĐại hội chi bộ… nhiệm kỳ…
Đại hội chi bộ... nhiệm kỳ…………. diễn ra … giờ… ngày…tháng…năm 20…Đại hội có mặt……... Đảng viên/tổng số … Đảng viên được triệu tập. Đảng viên chính thức …. đồng chí.Đại biểu mời có …. đồng chí gồm: (họ và tên một số chức danh chủ yếu).1. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội
- Đoàn Chủ tịch gồm: ……Thư ký Đại hội: ……………2. Đại hội nghe báo cáo:- Tình hình Đảng viên dự Đại hội: Có …. Đảng viên/…. Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội, vắng … Đảng viên, lý do: ………..; có....... Đảng viên bị bác tư cách, lý do (nếu có) ...
- Tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, do đồng chí …..… trình bày- Báo cáo Chính trị của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ ……, do đồng chí ....... trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ…- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ……., do đồng chí ……trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ ...3. Đại hội nghe phát biểu chỉ đạo của Đảng cấp trên: ………………
4. Đại hội thảo luận- Thảo luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí …… trình bày.- Thảo luận về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí ……… trình bày.- Về kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: ……..- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: …………- Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: ……………5. Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ….

Xem thêm: Chuyên Gia Tư Vấn Tình Cảm Miễn Phí, Chuyên Gia Tâm Lý Tư Vấn Tình Yêu Và Gia Đình

Đại hội quyết định số lượng Cấp ủy viên khóa tới là …. đồng chí. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm …. đồng chí, gồm: …………- Tình hình bầu cử:+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.- Kết quả bầu cử công bố (họ và tên xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu):+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới (họ và tên theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập:+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)+ Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)Đại hội bầu Bí thư Chi bộ: Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí: …. với …/… phiếu (…%) - Tình hình bầu cử:+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.- Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí … trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.Đại hội bầu Phó Bí thư Chi bộ. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm 01 đồng chí ………. với …/… phiếu (…%) - Tình hình bầu cử:+ Số phiếu phát ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.+ Số phiếu hợp lệ: …. phiếu; Số phiếu không hợp lệ: …. phiếu.- Kết quả bầu cử công bố gồm: Đồng chí ……… chiếm …./…. phiếu (…. %)Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, đồng chí …… trúng cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.6. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội- Số Đảng viên tán thành: …. đồng chí, chiếm tỷ lệ ….. %- Số Đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến: KhôngĐại hội bế mạc hồi ........... giờ...........phút, ngày …. tháng …. Năm..../. THƯ KÝ T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Những lưu ý về đại hội chi bộ Đảng

*

Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhấtThời gian sinh hoạt chi bộ Đảng là bao lâu?Chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng thế nào?Mẫu Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng và cách ghi chi tiếtHướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề