MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giải pháp hoàn thiện phần văn bản của biểu mẫu thuyết minc đề bài nghiên cứu công nghệ (Nghiên cứu vãn ngôi trường thích hợp tại thức giấc Long An

Bạn đang xem: Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học

Giải pháp triển khai xong phần ngôn từ của biểu chủng loại ttiết minc đề tài nghiên cứu và phân tích kỹ thuật (Nghiên cứu vớt ngôi trường thích hợp trên thức giấc Long An 706 1
Giải pháp hoàn thành xong phần câu chữ của biểu chủng loại tngày tiết minch chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học (Nghiên cứu vớt trường đúng theo tại tỉnh Long An) : Luận văn ThS. Kinch doanh với quản lí lý: 60 34 72
Giải pháp hoàn thiện phần nội dung của biểu mẫu mã thuyết minh đề tài phân tích công nghệ (Nghiên cứu trường thích hợp tại tỉnh Long An) : Luận văn ThS. Kinc doanh và cai quản lý: 60 34 72 115 24 0
Giải pháp triển khai xong phần ngôn từ của biểu mẫu mã thuyết minc vấn đề nghiên cứu khoa học (nghiên cứu ngôi trường phù hợp trên thức giấc long an)
Giải pháp triển khai xong phần câu chữ của biểu chủng loại ttiết minh đề tài nghiên cứu khoa học (phân tích ngôi trường phù hợp trên thức giấc long an) 117 26 0

Xem thêm: Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch, Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

(Luận văn uống thạc sĩ) giải pháp hoàn thành xong phần nội dung của biểu chủng loại ttiết minc vấn đề phân tích công nghệ (phân tích trường hòa hợp tại tỉnh giấc long an)
(Luận văn uống thạc sĩ) chiến thuật hoàn thiện phần văn bản của biểu mẫu ttiết minh chủ đề phân tích công nghệ (nghiên cứu trường hòa hợp tại thức giấc long an) 115 22 1
Giải pháp triển khai xong phần ngôn từ của biểu chủng loại tmáu minch chủ đề nghiên cứu kỹ thuật nghiên cứu và phân tích ngôi trường hợp trên tỉnh giấc long an
Giải pháp hoàn thành phần câu chữ của biểu mẫu mã thuyết minc đề bài nghiên cứu và phân tích khoa học phân tích ngôi trường vừa lòng tại tỉnh long an 115 1 0
Tài liệu cung cấp cho chúng ta chủng loại Tngày tiết minc đề bài nghiên cứu và phân tích khoa học sinh viên, giúp chúng ta sinc viên tìm hiểu thêm vào quá trình triển khai lập bạn dạng tmáu minh vấn đề nghiên cứu công nghệ với bảng thắc mắc điều tra, Giao hàng công tác làm việc nghiên cứu kỹ thuật. Mẫu số 2­ NCKHSV BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Đà Lạt THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MàSỐ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬPhường ­ ­ ­ ­ Đối tượng nghiên cứu: Tác động của mê tín dị đoan đến học tập Khách thể nghiên cứu: Sinh viên Đại Học Đà Lạt Phạm vi nghiên cứu: Các tác động của mê tín dị đoan tới mơi trường học tập Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích các tác động của mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng xấu tới học tập 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên Xã hội nhân văn Công nghê thông tin Môi thuồn g Nông Lâm Kinh tế QTKD Du kế hoạch Luật Ngoại ngữ giáo dục và đào tạo           4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 mon Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa / Ban / Bộ mơn trực thuộc: Kinh tế ­ Quản Trị Kinh Doanh Bộ mơn: Quản Trị Kinh Doanh Họ và tên chủ nhiệm bộ mơn: GVC.NCS Trần Mạnh Q 1/10 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 6 mon 6. SINH VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên: Chu Văn Đang Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK40 MSSV 1610838 Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Qun Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711181 Họ và tên: Lê Trần Minh Tú Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711260 Họ và tên: Trần Thị Thùy Trang Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK41 MSSV 1711242 Họ và tên: Nguyễn Kim Bảo Kkhô nóng Giới tính:  Nam  Nữ Lớp: QTK39 MSSV 1510874 7­ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên: Ths. Nguyễn Thanh Hồng Ân 2/10 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Chu Văn Đang Nội dung nghiên cứu vớt cụ thể được giao ­ Lập kế hoạch, Đánh giá và tổng kết đề bài ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Nguyễn Thị Thảo Qun ­ Phân tích và so sách bằng bảng biểu cùng đồ thị Trần Thị Thùy Trang ­ Đề xuất các chủ đề, câu hỏi, thu thập dữ liệu ­ Tiến hành điều tra, thu thập dữ liệu Lê Trần Minh Tú ­ Tiến hành tổng hợp dữ liệu đã được xử lý ở bên trên, sửa đổi bổ sung ­ Đề xuất các phương pháp so sánh Nguyễn Kim Bảo Khanh ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Chữ cam kết 3/10 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI I. Giới thiệu: Dân gian ta vẫn có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Tín ngưỡng từ lâu đã trở thành một phần khơng thể thiếu được của đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Tín ngưỡng có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc. Tuy nhiên có nhiều người lại ỷ lại q những, thậm chí mê tín dị đoan vào thần thánh, vào thế lực siêu nhiên kỳ bí gây nhiều hậu quả khơng đáng có. Đặc biệt, tác động của mê tín dị đoan đối với việc học đã thơi thúc nhóm chúng em thực hiện nghiên cứu "Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học tập" II. Tổng quan nghiên cứu khoa học: Theo Nguyen Quoc Tuan (2013) Các tín đồ tơn giáo thường phân biệt niềm tin tơn giáo với mê tín dị đoan. Cả mê tín dị đoan và các tơn giáo cổ truyền đều phi duy trang bị, khơng nhìn thế giới tồn tại như chủ thể tn theo các quy tắc ngun nhân và kết trái, coi nlỗi đó là các lực lượng phi vật chất trong cuộc sống của chúng ta. Cả tơn giáo và mê tín dị đoan cố tìm ý nghĩa trong các sự kiện ngẫu nhiên và hỗn độn khác. Như cố gắng, đây là một thể liên tục giữa cái làm thành “mê tín dị đoan” và các ý niệm có trong hồn linh giáo” Theo Stuart A. Vyse (2013) Trước khi xem xét các yếu tố tâm lý chịu trách nhiệm cho sự phát triển và kiên định của hành vi mê tín dị đoan, tơi muốn đặt chủ thể này trong một bối cảnh rộng lớn rộng. Mặc dù các nhà tâm lý học bắt đầu nghiên cứu mê tín vào cố gắng kỷ 19, họ đã đạt được rất ít tiến bộ cho đến những năm 1950. Trước kia, các nhà nhân chủng học đã đấu tranh nhằm xác định nguồn gốc của sự mê tín ( Hay cái mà họ thường xuyên gọi là ma thuật) va mặt khác để phân biệt nó với tơn giáo, một mặt và khoa học, khoác dù các phương pháp dân tộc học và nhân học xã hội lại khá khác với tâm lý học thực nghiệm, những nỗ lực này thể hiện những bước đầu tiên hướng đến sự hiểu biết về tâm lý mê tín Tài liệu tham khảo: 1.Nguyễn Quốc Tuấn. (2013). Nghiên cứu tơn giáo. 2. Stuart A. Vyse. (2013). Believing in Magic. 4/10 10. THUYẾT MINH VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ­ Hiện ni, mê tín dị đoan đang là vấn đề được nhìu bạn trẻ quan tâm đặc biệt là các bạn học sinc trong vấn đề thi cử. theo em, học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan ngày càng tăng cao. Điều đó được thể hiện qua những hành động như trước hơm đi thi khơng ăn trứng mà nên ăn đậu để làm bài bác được điểm cao. ­ Những phân tích sẽ giúp các bạn sẽ có những cái nhìn đúng đắn về hiện tượng mê tín để có thể tất cả những hiểu biết cần bao gồm ­ Hầu không còn, những mê tín đó các bạn đều học được từ bạn về, người thân xung quanh hoặc bố chị em. ­ Phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai nghiên cứu được nhóm sử dụng để nghiên cứu cho đề tài. Nghiên cứu định lượng hầu hết sử dụng các phương pháp khác nhau nhà yếu là thơng kê để lượng hóa, đo lường và phản ánh và diễn giải mối quan hệ giữa các nhân tố ( các biến ) khác nhau. Nghiên cứu định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mơ tả và giải thích dựa vào các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi và thái độ. 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu thiết yếu ­ Phân tích tác động của việc mê tín dị đoan khi áp dụng vào mơi trường học tập 2. Mục tiêu cụ thể ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kiến thức ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến điểm số ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến thái độ học tập ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kỹ năng 5/10 12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.Dữ liệu nghiên cứu: Thu thập dữ từ bảng hỏi cho các bạn học sinch, sinh viên mà nhóm thiết kế bao gồm hai phần: ­ Các bạn học sinch, sinh viên có quan tâm đến tâm linch, mê tín dị đoan khơng? Trong mơi ngôi trường học tập, các bạn thường áp dụng ở mức độ như thế nào? ­ Các tác động của việc áp dụng những điều đó thể hiện ở các mặt kiến thức, điểm số, thái độ học tập, hay kỹ năng như thế nào? 2. Mơ hình nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, từ những số liệu từ phương pháp định lượng và các câu trả lời phỏng vấn từ bảng hỏi trong phương pháp định tính theo các ý dưới đây để đưa ra kết quả ­Anh/Chị có tin vào những phép lạ hay điềm báo hay khơng? Bạn thể hiện điều đó ở đâu? ­Anh/Chị nghĩ những điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến học tập? Tốt hay xấu ? ­Anh/Chị suy suy nghĩ như thế nào thần thánh hay ma quỷ hay khơng? ­Anh/Chị có suy nghĩ như thế nào về những vấn đề kiêng cử khi đi học hoặc đi thi (ăn đỗ, khơng ăn chuối, trứng…)? ­Anh/Chị có cầu may, lễ bái trước mỗi kỳ thi? ­Tính cách của anh chị như thế nào? ­Kết quả học tập, thi cử của anh/chi như thế nào? Hài long hay khơng? ­Kết quả học tập theo anh chị là do bản thân mình hay do điều gì khác? 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN STT Các nội dung, cơng câu hỏi thực hiện chủ yếu hèn ­ Lập kế hoạch, Đánh giá và tổng kết đề tài ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành ­ Phân tích và so sách bằng bảng biểu và đồ vật thị Sản phẩm yêu cầu đạt Thời gian (bắt đầu ­ kết thúc) Người thực hiện nay Chu Văn Đang Nguyễn Thị Thảo Quyên 6/10 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ­ Đề xuất các chủ đề, câu hỏi, thu thập dữ liệu ­ Tiến hành điều tra, thu thập dữ liệu Trần Thị Thùy Trang ­ Tiến hành tổng hợp dữ liệu đã được xử lý ở bên trên, sửa đổi bổ sung Lê Trần Minh Tú ­ Tổng kết phần so sánh và phân tích, viết báo cáo cụ thể về q trình tiến hành Nguyễn Kim Bảo Khanh khô 14. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU STT Tên sản phđộ ẩm Số lượng Yêu cầu khoa học tập Báo cáo chủ đề “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP” Đáp ứng đúng yêu cầu khách quan liêu, cụ thể, chính xác 7/10 15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 4.000.000 đồng Dự kiến dử dụng nguồn kinh phí theo các mục: ­ Thù lao Chủ nhiệm đề tài: 800,000 đồng ­ Cộng tác viên ( 6 người x 500,000): 3.000,000 đồng ­ Chi phí in ấn: 200,000 đồng Đà Lạt, ngày tháng năm 2019 Đà Lạt, ngày 17tháng 05 năm 2019 Ban chủ nhiệm Khoa / Ban (ký thương hiệu, đóng dấu) Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện đề tài (Họ và thương hiệu, ký) (Họ và thương hiệu, ký) Đà Lạt, tháng ngày năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 8/10 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP. Xin chào các bạn! Tơi là Chu Văn Đang – Sv khoa KT­QTKD trường đại học Đà Lạt, đại diện cho nhóm svinh viên nghiên cứu về đề tài “Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học tập” Để có thể đáp ứng u cầu của đề tài, chúng tơi tạo bảng câu hỏi khảo cạnh bên nhằm tìm hiểu về những ý kiến của các bạn. Những ý con kiến, câu trả lời của các bạn là những thơng tin cần thiết để chúng tơi hồn thành đề tài trên. Rất mong nhận được sự hợp tác từ bỏ các chúng ta. Tơi xin cam đoan những thơng tin của các bạn nhằm mục đích phục vụ cho việc học tập. Tơi xin chân thành cám ơn Vui chọn dấu (X) hoặc điền vào chỗ trống (nếu có): Câu 1: Anh/chị có tin vào thần thánh hay các phép kỳ lạ, điềm báo?  Có  Khơng Câu 2: Anh/chị đã bao giờ đi xem bói chưa?  Đã từng  Chưa từng Câu 3: Trước mỗi kỳ thi bạn thường?  Học bài thật kỹ  Cầu khấn, lễ bái  Cả 2 ý bên trên Ý kiến khác:………………… Câu 4: Anh/chị có tin vào việc ăn chuối sẽ dễ thi trượt (tạch vỏ chuối ) hay khơng?  Có  Khơng Câu 5: Anh/chị có tin vào việc ăn đậu đỏ sẽ dễ đậu hơn trong các kỳ thi?  Có  Khơng Câu 6: Bạn có tự tin trước đám đơng hay khơng  Có chứ­ tất nhiên rồi  Thực ra là hơi xấu hổ  Mình hơi nhát  Khơng tự tin chút làm sao Câu 7: Ở trên lớp bạn là người như thế nào? : Năng đụng, sơi nổi  Ít nói, suy tư Câu 8: Nếu kết quả thi của bạn chưa tốt, bạn thường suy nghĩ như thế nào?  Đen ttương đối, đỏ qn đi  Cố gắng học tập  Lần sau đi thi nhờ bạn chỉ  Cách khác Câu 9: Điểm của bạn đang ở mức nào ( Thang điểm 4)  Trên 3.2  Từ 2.5 tới 3.2  Từ 2.0 tới 2.5  Dưới 2.0 Câu 10: Điểm của bạn hiện tại trên trường như thế nào?  Hài lòng  Khơng hài lòng Câu 11: Nếu có cơ hội, bạn có muốn thay đổi bản thân mình khơng  Khơng  Có  Đang phân vân 9/10 Câu 12: Bạn muốn mình là người như thế nào sau khi ra trường? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… / Chân thành cám ơn sự hợp tác của các bạn! 10/10 ... ­ Hầu hết, những mê tín đó các bạn số đông học tập được từ bạn về, người thân xung quanh hoặc bố người mẹ. ­ Phương pháp phân tích định tính cùng phân tích định lượng là nhị nghiên cứu và phân tích được nhóm sử dụng để phân tích đến đề bài. Nghiên cứu vớt định lượng hầu hết sử dụng các phương pháp khác nhau chủ ... ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến thái độ học hành ­ Các tác động của mê tín dị đoan đến kỹ năng 5/10 12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.Dữ liệu nghiên cứu: Thu thập dữ từ bảng hỏi cho các các bạn học viên, sinh viên mà nhóm thiết kế bao gồm hai phần:... PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÊ TÍN DỊ ĐOAN ĐẾN HỌC TẬP Xin chào các bạn! Tơi là Chu Văn Đang – Sv khoa KT­QTKD trường đại học Đà Lạt, đại diện cho team svinc viên phân tích về đề bài “Phân tích tác động của mê tín dị đoan đến học