October Tháng Mấy

Dù gồm giỏi giờ đồng hồ Anh mà lại nhiều lúc các bạn sẽ bị quên với chúng ta có thể không nhớ những tháng trong tiếng Anh không còn được, bạn tất cả biết mon 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vào giờ đồng hồ Anh hotline là gì không? Hay đọc ngược trở lại Jan, Feb, Mar, Aquảng bá, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao nhằm những chúng ta có thể từ mình lưu giữ nhanh được những tháng trong giờ đồng hồ Anh hãy theo dõi và quan sát bài viết này của channeljc.com nhé? Các thắc mắc về mon được đặt câu hỏi nhiều duy nhất từ admin Shop chúng tôi January là tháng mấy? February là tháng mấy? March là mon mấy? April là mon mấy? May là tháng mấy? June là mon mấy? July là tháng mấy? August là mon mấy? September là tháng mấy? October là mon mấy? November là mon mấy? December là tháng mấy?

*

Các mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong giờ đồng hồ Anh là gì? 

Danh sách 12 mon vào giờ Anh, cam kết từ viết tắt, cùng phiên âm từng mon
Tháng Tháng trong giờ Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan <‘dʒænjʊərɪ>
Tháng 2 February Feb <‘febrʊərɪ>
Tháng 3 March Mar
Tháng 4 April Apr <‘eɪprəl>
Tháng 5 May May
Tháng 6 June Jun
Tháng 7 July Jul
Tháng 8 August Aug <ɔː’gʌst>
Tháng 9 September Sep
Tháng 10 October Oct <ɒk’təʊbə>
Tháng 11 November Nov
Tháng 12 December Dec

Số ngày của các mon vào giờ Anh tương ứng 

*

Hồng Phong

Mình là Hồng Phong hiện tại đang là admin của nhiều website công nghệ, thủ pháp, hỏi đáp tại Việt Nam. Viết blog là một phần quá trình của chính mình tương tự như của SEOer, hiện thời trang web channeljc.com là một trong những trong những trang web mình đã prúc trách và bản thân sẽ luôn update các kiến thức và kỹ năng báo cáo bổ ích tốt nhất trên website của bản thân.