Shifter là gì

*shifter * danh từ - bộ chuyển dịch, tay gạt *Chulặng ngành ghê tế -dụng cụ đổi chỗ -thiết bị đổi chỗ *Chuim ngành kỹ thuật -bộ dịch chuyển *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -cái gạt (đai truyền) -đòn bẩy quý phái số *Lĩnh vực: điện lạnh -dụng cụ dịch chuyển *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -peđan điều khiển *Lĩnh vực: ô tô -tay gạt số

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Shifter là gì

dielectric phase shifter //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -bộ chuyển pha điện môi


digital phase shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán và tin -bộ dịch trộn dạng số


diode phase shifter //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -bộ dịch pha đi-ốt


ferrite phase shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -bộ dịch pha ferit *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -bộ dịch pha ferit


hand-lever shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí và công trình -tay gạt lịch sự số


phase shifter //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật -bộ dịch chuyển trộn -bộ dịch pha -bộ đổi pha -bộ tạo pha -bộ cụ đổi pha *Lĩnh vực: xây dựng -bộ phận dịch (chuyển) trộn -máy điều pha *Lĩnh vực: điện -bộ tạo côxphi -bộ tạo góc pha


pin diode phase shifter //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -bộ dịch pha đi-ốt


Xem thêm: "Việt Nam" Cái Tên Nước Việt Nam Có Từ Bao Giờ ? Tên Gọi Việt Nam Có Từ Khi Nào

shifter collar //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí và công trình -vòng trượt (của khớp) ly hợp


trachồng shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -máy chuyển đường -máy nắn đường sắt *Lĩnh vực: giao thông & vận tải -máy nâng đường


transmission gear shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -tay gạt cố gắng đổi tốc độ


waveguide phase shifter //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -bộ dịch pha ống dẫn sóng


wavelength shifter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -bộ dịch chuyển bcầu sóng


electronic phase shifter (eps) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -bộ dịch pha điện tử *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -bộ dịch pha điện tử


non zero dispersion shifter filter (nzdsf) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -bộ lọc chuyển dịch tán sắc ko về 0


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuim Ngành Kinch Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary