STANCE LÀ GÌ

Anh-ViệtViệt-AnhNga-ViệtViệt-NgaLào-ViệtViệt-LàoTrung-ViệtViệt-TrungPháp-ViệtViệt-PhápHàn-ViệtNhật-ViệtItalia-ViệtSéc-ViệtTây Ban Nha-ViệtBồ Đào Nha-ViệtĐức-ViệtNa Uy-ViệtKhmer-ViệtViệt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Stance là gì

*
*
*

stance
*

stance /stæns/ danh từ (thể dục,thể thao) thể đứng (tiến công gôn, crickê) (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) cách biểu hiện, lập trường
Lĩnh vực: xây dựng
*
 tư thế

Tag: What Is Your Stance On Là Gì

*

*

*

Xem thêm: Bảng Giá 10 Loại Bao Cao Su Giá Rẻ Hấp, Mua Và Dùng Bao Cao Su Giá Rẻ Có Tốt Không

stance

Từ điển Collocation

stance noun

1 position in which sb stands

ADJ. correct, good | natural | rigid | relaxed | upright | defensive, fighting

VERB + STANCE adopt, take up The boxer took up a fighting stance. | change | keep, maintain

PREP. in a ~ He lounged in an armchair in a stance of deliberate contempt.

2 attitude

ADJ. positive | critical, negative sầu | impartial, neutral | aggressive sầu, hardline, rigid, tough, uncompromising | cautious | conservative | radical | ideological, moral, political | public Her public stance was much tougher than her private feelings on the subject.

VERB + STANCE adopt, take (up) | alter, change | maintain The wife of the accused has maintained an impartial stance throughout the trial.

PREP. ~ against The president has adopted a hardline stance against abortion. | ~ on/towards He has changed his stance on monetary union.

Từ điển WordNet


n.

standing posturea rationalized mental attitude; position, posture

English Synonym & Antonym Dictionary

stancessyn.: position posture

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Nếu bài viết bị lỗi. Cliông xã vào đây giúp xem nội dung bài viết gốc.

Top 16 What Is Your Stance On Là Gì


⋅⋅

© Gnurt 2021. All Rights Reserved.