TÀI KHOẢN ID APPLE LÀ GÌ

ID channeljc.com là tài khoản mà bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của channeljc.com như App Store, channeljc.com Music, iCloud, iMessage, FaceTime, v.v. Tài khoản của bạn bao gồm địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập, cũng như các chi tiết liên hệ, thanh toán và bảo mật mà bạn sử dụng trong các dịch vụ của channeljc.com. channeljc.com sử dụng các thực tiễn theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ an toàn cho ID channeljc.com của bạn.

Bạn đang xem: Tài khoản id apple là gì

*

Không bao giờ cung cấp mật khẩu, câu hỏi bảo mật, mã xác minh, khóa khôi phục hoặc bất kỳ chi tiết bảo mật tài khoản nào khác của bạn cho bất kỳ người nào. channeljc.com không bao giờ hỏi thông tin này của bạn.

Khi truy cập trang tài khoản ID channeljc.com của bạn trong Safari hoặc một trình duyệt web khác, hãy tìm biểu tượng khóa

*
trong trường địa chỉ để xác minh rằng phiên truy cập của bạn được mã hóa và bảo mật.

Khi sử dụng máy tính công cộng, luôn đăng xuất khi phiên của bạn kết thúc để ngăn người khác truy cập tài khoản của bạn.

Không sử dụng mật khẩu của bạn với các tài khoản trực tuyến khác.


Chọn một hoặc nhiều người mà bạn tin cậy là Liên hệ khôi phục tài khoản để giúp đặt lại mật khẩu ID channeljc.com của bạn và lấy lại quyền truy cập vào tài khoản nếu bạn đã quên mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa.

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Mật khẩu & Bảo mật > Khôi phục tài khoản, chạm vào Thêm liên hệ phôi phục, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Mật khẩu & Bảo mật, sau đó chạm vào “Tìm hiểu thêm” bên dưới Thêm liên hệ khôi phục.

Xem thêm: Phim Thợ Máy 2016 - Xem Phim Sát Thủ Thợ Máy: Sự Tái Xuất


Chương trình Di sản kỹ thuật số cho phép bạn chỉ định người khác là Liên hệ kế thừa sao cho họ có thể truy cập tài khoản ID channeljc.com của bạn trong trường hợp bạn qua đời (iOS 15.2 trở lên).

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Mật khẩu & Bảo mật > Liên hệ kế thừa, chạm vào Thêm liên hệ kế thừa, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Để tăng cường kiểm soát đối với bảo mật tài khoản của mình, bạn có tùy chọn tạo khóa khôi phục giúp bạn đặt lại mật khẩu tài khoản hoặc lấy lại quyền truy cập vào ID channeljc.com. Khóa khôi phục là một mã gồm 28 ký tự được tạo ngẫu nhiên mà bạn nên giữ ở một nơi an toàn. Bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản bằng cách nhập khóa khôi phục hoặc sử dụng một thiết bị khác đã được đăng nhập bằng ID channeljc.com của bạn. Để đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào tài khoản, bạn tự chịu trách nhiệm duy trì quyền truy cập vào khóa khôi phục và các thiết bị được tin cậy của mình.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của channeljc.com Cách tạo khóa khôi phục.


Để biết thêm thông tin về các thực tiễn tốt nhất, hãy xem bài viết Hỗ trợ của channeljc.com Bảo mật và ID channeljc.com của bạn.

Để thiết lập hoặc quản lý ID channeljc.com của bạn, hãy truy cập trang web ID channeljc.com.

Nếu bạn đã quên ID channeljc.com hoặc mật khẩu, hãy xem trang web Khôi phục ID channeljc.com của bạn.