Tham luận thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Tiêu điểm Tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên T.Ư Đoàn ra mắt Bản đồ các điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc Cách mạng Tháng Tám: Sức mạnh của lòng dân và tinh thần đoàn kết Chung sức, đồng lòng, nỗ lực kiểm soát thành công dịch Covid-19

Bạn đang xem: Tham luận thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

*

*

*

Thanh niên xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hoạt động Hội, Đội Web.ĐTN: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (sáng 12/12), đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã có tham luận về “Vai trò và giải pháp của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới”, trong đó xác định rõ thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm: Giá Trị Calo Các Món Hàng Ngày Của Vn (Chi Tiết), Calories Là Gì

Ban biên tập website channeljc.com xin giới thiệu bài tham luận của đại biểu Giàng Quốc Hưng tới bạn đọc:Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình cải tiến kinh tế văn hóa xã hội, kinh tế môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên. Đoàn viên, thanh niên với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương chính sách đó vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân. Vì vậy thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
*
Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai trình bày tham luận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sáng 12/12. Ảnh Đông Hà

Một câu hỏi đặt ra cho tổ chức Đoàn thanh niên phải làm gì và làm như thế nào để thu hút tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tạo thành lực lượng to lớn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, bám sát chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Lào Cai đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015” và tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020” với 6 nội dung then chốt là: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh và tich cực tham gia xây dựng đảng và chính quyền ở nông thôn.Trước hết để việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiệu quả và chất lượng thì các cấp bộ đoàn phải tăng cường xây dựng lực lượng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Vì tổ chức Đoàn có mạnh thì việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở mới có chiều sâu và hiệu quả. Từ nhận thức trên, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tỷ lệ tập hợp vào tổ chức; tập trung chỉ đạo cơ sở yếu kém, phát triển hội viên, đoàn viên, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Làm tốt công tác tạo nguồn nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đổi mới phương pháp công tác, nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đảm bảo lợi ích cho đoàn viên thanh niên.Để đưa phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới” đến với đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai đặc biệt chú trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tập trung tuyên truyền thông qua tổ chức hội thảo, diễn đàn, hội thi, tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn như Website “tinhdoan.laocai.gov.vn”; bản tin Tuổi trẻ Lào Cai và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Lào Cai, Trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn, cổng Thánh gióng… Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh – truyền hình xây dựng các phóng sự, chuyên đề hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn thanh niên trên toàn tỉnh; Chỉ đạo các cơ sở Đoàn biên tập các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới thành tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
*
Các đại biểu của Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh Đông Hà