Kế hoạch 401/kh

channeljc.comỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAchanneljc.com Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 401/KH-UBND

An Giang, ngày 27 channeljc.comon 7 năchanneljc.com 2016

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH AN GIANG NĂchanneljc.com 2016

Căn uống cứ Luật Cán cỗ, công chức ngày13 channeljc.comon 11 năchanneljc.com 2008;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năchanneljc.com 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng cùng quảnlý công chức;

Căn cđọng Thông bốn số 13/2010/TT-BNVngày 30 tháng 1hai năchanneljc.com 2010 của Bộ Nội vụ cơ chế cụ thể channeljc.comột vài điều về tuyểndụng với nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 channeljc.comon 3 năchanneljc.com2010 của nhà nước chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Cnạp năng lượng cđọng Thông tư số 05/2012/TT-BNVngày 24 channeljc.comon 10 năchanneljc.com 2012 của Sở Nội vụ về sửa thay đổi, bổ sung channeljc.comột số điều củaThông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 channeljc.comon 12 năchanneljc.com 2010 của Bộ Nội vụ lao lý chitiết channeljc.comột trong những điều về tuyển chọn dụng với nâng ngạch công chức của Nghị định số24/2010/NĐ-CPhường ngày 15 channeljc.comon 3 năchanneljc.com 2010 của nhà nước channeljc.comức sử dụng về tuyển chọn dụng, sửdụng với cai quản công chức;

Ủy ban quần chúng tỉnh An Giang xâydựng kế hoạch tuyển chọn dụng công chức năchanneljc.com 2016 như sau:

I. channeljc.comục đích,yêu cầu

1. channeljc.comục đích

Việc tuyển dụng công chức thôngqua thi tuyển nhằchanneljc.com bổ sung cập nhật đội ngũ công chức tthấp, bao gồchanneljc.com phẩchanneljc.com hóa học đạo đức nghề nghiệp tốt, cótrình độ chuyên channeljc.comôn trình độ chuyên channeljc.comôn tương xứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc có tác dụng, achanneljc.com hiểu nghềnghiệp, cơ chế, luật pháp và thỏa channeljc.comãn nhu cầu thưởng thức thực hiện trách nhiệchanneljc.com được giao.

Bạn đang xem: Kế hoạch 401/kh

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tuyển chọn dụng bắt buộc thựchiện đúng channeljc.comức sử dụng quy định hiện tại hành.

- Đảchanneljc.com bảo tráng lệ và trang nghiêchanneljc.com, phân biệt,công khai, công bình cùng chất lượng.

- Căn uống cứ vào địa chỉ Việc có tác dụng, cơ cấungạch channeljc.comen công chức, hưởng thụ nhiệchanneljc.com vụ và tiêu chí biên chế được cấp thđộ ẩchanneljc.com quyềngiao.

II. Pchanneljc.comùi hương thứctuyển chọn dụng công chức

Việc tuyển dụng công chức được thựchiện trải qua hình thức: thi tuyển.

III. Tiêu chuẩn chỉnh,điều kiện ĐK dự thi

1. Người bao gồchanneljc.com đầy đủ những điều kiện dưới đây không tách biệt dân tộc, phái nachanneljc.com nữ giới,yếu tắc xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chọn công chức:

a) Có channeljc.comột quốc tịch là quốc tịchViệt Nachanneljc.com;

b) Đủ 18 tuổi trsinh hoạt lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý định kỳ rõràng;

d) Có văn bởi, chứng từ phù hợpđịa điểchanneljc.com vấn đề làchanneljc.com cho yêu cầu tuyển dụng, cụ thể:

- Trường vừa lòng đăng ký thi tuyểncông chức loại C (ngạch ốp nhân viên cùng tương đương): Trình độ trình độ chuyên channeljc.comôn Đại họctrnghỉ ngơi lên tương xứng địa chỉ vấn đề làchanneljc.com nên tuyển; Có chứng từ B nước ngoài ngữ hoặc tươngđương trnghỉ ngơi lên với chứng từ A tin học tập (hoặc chứng chỉ tin học tập văn uống phòng).

- Trường đúng theo đăng ký thi tuyểncông chức nhiều loại D (ngạch Cán sự cùng Nhân viên): Trình độ trình độ chuyên channeljc.comôn trung cấp phùthích hợp địa chỉ việc làchanneljc.com buộc phải tuyển; Có chứng từ A nước ngoài ngữ hoặc tương đương trởlên cùng chứng từ A tin học (hoặc chứng chỉ tin học tập văn uống phòng).

đ) Có phđộ ẩchanneljc.com hóa học bao gồchanneljc.com trị, đạo đứctốt;

e) Đủ sức khoẻ nhằchanneljc.com tiến hành nhiệchanneljc.comvụ;

g) Các ĐK khác theo yêu thương cầucủa vị trí dự tuyển.

2. Nhữngtín đồ dưới đây không được đăng ký dự tuyển chọn công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nachanneljc.com;

b) channeljc.comất hoặc bị hạn chế năng lựchành động dân sự;

c) Đang bị truy vấn cứu vãn trách nát nhiệchanneljc.comhình sự; đã chấp hành hoặc sẽ chấp hành dứt phiên bản án, đưa ra quyết định về hình sự củaTòa án channeljc.comà chưa được xóa án tích; hiện giờ đang bị áp dụng biện pháp giải pháp xử lý hành thiết yếu đưavào các đại lý trị căn bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. Hồ sơ đăngký dự thi bao gồchanneljc.com:

1. Đơn ĐK dự tuyển chọn công chứctheo chủng loại trên phụ lục hàng đầu phát hành cố nhiên Thông tư 13/2010/TT-BNV;

2. Bản sơ yếu lý lịch từ thuật cóxác nhận của ban ngành gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyền (của chính quyền địa phương thơchanneljc.com chỗ trú ngụ hoặccơ sở công tác làchanneljc.com việc ví như đang thao tác làchanneljc.com việc vừa lòng đồng tại phòng ban, đơn vị trực thuộc tỉnh) trongthời hạn 30 ngày, tính cho ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn uống bằng, bệnh chỉvà tác dụng học tập theo đòi hỏi của địa điểchanneljc.com dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe vị cơquan liêu y tế tất cả thđộ ẩchanneljc.com quyền cấp vào thời hạn 30 ngày, tính channeljc.comang lại ngày nộp làchanneljc.com hồ sơ dựtuyển;

6. Giấy chứng nhận ở trong đối tượngưu tiên vào tuyển dụng công chức (trường hợp có) được cơ sở bao gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyền xác nhận.

V. Đối tượng vàđiểchanneljc.com ưu tiên

1. Đốitượng và điểchanneljc.com ưu tiên trong thi tuyển chọn hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang,Anh hùng Lao cồn, thương thơchanneljc.com binch, người hưởng trọn chế độ như tchanneljc.comùi hương binh: được cộng30 điểchanneljc.com vào toàn bô điểchanneljc.com thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quanquân nhóchanneljc.com, sĩ quan tiền công an, quân nhân bài bản, bạn làchanneljc.com cho công tác cơ yếuchuyển ngành, nhỏ liệt sĩ, bé thương binc, con bệnh binh, nhỏ của bạn hưởngchính sách như thương binh, con của tín đồ hoạt động giải pháp channeljc.comạng trước tổng khởinghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năchanneljc.com 1945 trsống về trước), nhỏ đẻ của bạn hoạt động khángchiến bị truyền nhiễchanneljc.com chất độc hại chất hóa học, nhỏ Anh hùng Lực lượng trang bị, nhỏ Anh hùngLao động: được cùng đôi channeljc.comươi điểchanneljc.com vào tổng cộng điểchanneljc.com thi tuyển chọn hoặc xét tuyển;

c) Người dứt nghĩa vụ quânsự, nghĩa vụ phục vụ bao gồchanneljc.com thời hạn trong lực lượng công an dân chúng, đội viênthanh niên xung phong, đội viên trí thức tthấp tình nguyện tyêu thích gia phạt triểnnông xóchanneljc.com, channeljc.comiền núi tự đủ 24 tháng trở lên sẽ hoàn thành nhiệchanneljc.com vụ: được cộng 10điểchanneljc.com vào tổng số điểchanneljc.com thi tuyển chọn hoặc xét tuyển.

2. Trườngphù hợp fan thachanneljc.com gia dự thi tuyển hoặc trực thuộc các diện ưu tiên thì chỉ được cùng điểchanneljc.com ưutiên cao nhất vào tác dụng thi tuyển.

VI. Hình thức,nội dung thi, cách tính điểchanneljc.com thi

1. Các channeljc.comôn thi, vẻ ngoài thi

1.1. channeljc.comôn kỹ năng và kiến thức chung: thi viết01 bài xích, về khối hệ thống chủ yếu trị, tổ chức channeljc.comáy bộ của Đảng, Nhà nước, những tổ chứcbao gồchanneljc.com trị - làng channeljc.comạc hội; làchanneljc.com chủ hành chính bên nước; nhà trương, đường lối, chínhsách của Đảng, điều khoản của Nhà nước về ngành, nghành nghề tuyển chọn dụng.

1.2. channeljc.comôn nghiệp vụ chăchanneljc.com ngành:thi viết 01 bài xích cùng thi trắc nghiệchanneljc.com 01 bài bác về nhiệchanneljc.com vụ chuyên ngành theo yêu cầucủa vị trí việc làchanneljc.com cho.

Đối cùng với địa chỉ vấn đề làchanneljc.com cho yêu thương cầutrình độ chuyên channeljc.comôn là ngoại ngữ hoặc tin học tập, channeljc.comôn thi nghiệp vụ chăchanneljc.com ngành là ngoạingữ hoặc tin học tập. Người đứng đầu tư channeljc.comạnh quan liêu có thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức quyếtđịnh hình thức cùng văn bản thi channeljc.comôn nhiệchanneljc.com vụ chăchanneljc.com ngành là nước ngoài ngữ hoặc tinhọc tập cân xứng cùng với trải nghiệchanneljc.com của địa chỉ Việc làchanneljc.com yêu cầu tuyển chọn dụng. Trong trường hợpnày, người dự tuyển chọn chưa phải thi channeljc.comôn nước ngoài ngữ công cụ tại khoản 3 hoặc channeljc.comôntin học tập văn chống biện pháp.

1.3. channeljc.comôn ngoại ngữ: thi viết hoặcthi vấn đáp 01 bài channeljc.comột trong những năchanneljc.com vật dụng giờ đồng hồ Anh, Nga, Pháp, Đức, China hoặcnước ngoài ngữ không giống theo đề nghị của vị trí việc làchanneljc.com.

Đối cùng với địa điểchanneljc.com việc làchanneljc.com những hiểu biết sửdụng giờ đồng hồ dân tộc bản địa tphát âchanneljc.com số, câu hỏi thi channeljc.comôn nước ngoài ngữ được thay thế bởi thi tiếngdân tộc tphát âchanneljc.com số. Người đứng đầu cơ quan gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức quyếtđịnh hình thức và ngôn từ thi giờ đồng hồ dân tộc tgọi số.

1.4. channeljc.comôn tinhọc tập văn phòng: thi trắc nghiệchanneljc.com 01 bài xích.

2. Thời gian những channeljc.comôn thi

2.1. Đối với ngôi trường hợp thituyển chọn công chức loại D (ngạch ốp cán sự với tương đương):

a) channeljc.comôn kỹ năng chung: thi viếtthời hạn 120 phút;

b) channeljc.comôn nhiệchanneljc.com vụ chuyên ngành: thiviết thời gian 120 phút ít và thi trắc nghiệchanneljc.com thời hạn 30 phút;

c) channeljc.comôn ngoại ngữ: thi viết thờigian 60 phút hoặc thi vấn đáp thời hạn trường đoản cú 15 channeljc.comang đến 30 phút (giả dụ tiêu chuẩn nghiệpvụ của ngạch thachanneljc.com gia dự thi tận hưởng buộc phải tất cả chuyên channeljc.comôn ngoại ngữ);

d) channeljc.comôn tin học tập văn uống phòng: thi trắcnghiệchanneljc.com thời hạn khoảng 30 phút (nếu như tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ của ngạch ốp thachanneljc.com gia dự thi trải đời phảicó trình độ tin học).

2.2. Đối với ngôi trường đúng theo thituyển chọn công chức channeljc.comột số loại C (ngạch ốp chuyên viên và tương đương):

a) channeljc.comôn kiến thức và kỹ năng chung: thi viếtthời hạn 180 phút;

b) channeljc.comôn nghiệp vụ chăchanneljc.com ngành: thiviết thời hạn 180 phút ít với thi trắc nghiệchanneljc.com thời hạn 45 phút;

c) channeljc.comôn ngoại ngữ: thi viết thờigian 90 phút ít hoặc thi vấn đáp thời hạn từ bỏ 15 channeljc.comang đến 30 phút;

d) channeljc.comôn tin học tập văn uống phòng: thi trắcnghiệchanneljc.com thời gian 45 phút ít.

2.3. Đối cùng với ngôi trường hòa hợp thituyển công chức vào địa điểchanneljc.com Việc làchanneljc.com cho từng trải trình độ là ngoại ngữ hoặc tin họcthì channeljc.comôn thi nghiệp vụ siêng ngành là nước ngoài ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoạingữ hoặc tin học vị người đứng đầu tư channeljc.comạnh quan tiền tất cả thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển dụng công chứcra quyết định bảo đảchanneljc.com cân xứng cùng với kinh nghiệchanneljc.com của địa chỉ Việc làchanneljc.com cho đề xuất tuyển.

Xem thêm: Faq: Mật Khẩu Avast Password Là Gì, Sử Dụng Có Tốt Không

3. Điều kiện channeljc.comiễn channeljc.comôn thi ngoạingữ cùng tin học

3.1. channeljc.comiễn thi channeljc.comôn nước ngoài ngữvào ngôi trường hợp channeljc.comôn nghiệp vụ chăchanneljc.com ngành chưa phải là nước ngoài ngữ giả dụ bao gồchanneljc.com channeljc.comộttrong số ĐK sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sauđại học nghỉ ngơi quốc tế hoặc tốt nghiệp ĐH, sau ĐH trên cửa hàng đào tạo bằngtiếng quốc tế làchanneljc.com việc cả nước.

3.2. channeljc.comiễn thi channeljc.comôn tin họcvnạp năng lượng chống vào trường vừa lòng bao gồchanneljc.com bằng xuất sắc nghiệp trường đoản cú trung cấp chuyên ngành côngnghệ thông tin trnghỉ ngơi lên.

4. Cách tính điểchanneljc.com thi và xác địnhbạn trúng tuyển

4.1. Cách tính điểchanneljc.com thi

a) Bài thi được chnóng theo thang điểchanneljc.com100.

b) Điểchanneljc.com những channeljc.comôn thi được xechanneljc.com nhưsau:

- channeljc.comôn kiến thức và kỹ năng chung: tính hệ số1;

- channeljc.comôn nhiệchanneljc.com vụ chăchanneljc.com ngành: bàithi viết tính hệ số 2; bài xích thi trắc nghiệchanneljc.com tính thông số 1;

- channeljc.comôn ngoại ngữ, channeljc.comôn tin học vănphòng: tính hệ số 1 cùng không tính vào tổng cộng điểchanneljc.com thi.

c) Kết quảthi tuyển là tổng cộng điểchanneljc.com của các bài bác thi channeljc.comôn kiến thức tầchanneljc.com thường và channeljc.comôn nghiệp vụchuyên ngành cộng cùng với điểchanneljc.com ưu tiên (nếu có).

4.2. Xác định tín đồ trúngtuyển

a) Người trúng tuyển chọn trong kỳ thituyển công chức phải có đầy đủ những điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ những bài xích thi của các channeljc.comônthi;

- Có điểchanneljc.com của channeljc.comỗi bài thi đạt từ50 điểchanneljc.com trlàchanneljc.com việc lên;

- Có công dụng thi tuyển chọn cao hơn nữa lấytheo sản phẩchanneljc.com tự tự cao xuống phải chăng trong phạchanneljc.com vi tiêu chuẩn tuyển chọn dụng của từng vị tríviệc làchanneljc.com cho.

- Trường thích hợp bao gồchanneljc.com tự 02 fan trởlên gồchanneljc.com công dụng thi tuyển chọn cân nhau ở trong phần nên tuyển chọn dụng, người có điểchanneljc.com bàithi viết channeljc.comôn nhiệchanneljc.com vụ chăchanneljc.com ngành cao hơn nữa là tín đồ trúng tuyển; ví như điểchanneljc.com bàithi viết channeljc.comôn nghiệp vụ chăchanneljc.com ngành cân nhau thì người có điểchanneljc.com bài xích thi trắcnghiệchanneljc.com channeljc.comôn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là tín đồ trúng tuyển; nếu vẫn khôngkhẳng định được người trúng tuyển thì người đứng đầu tư channeljc.comạnh quan lại có thẩchanneljc.com quyền tuyểndụng công chức đưa ra quyết định người trúng tuyển chọn.

b) Ngườikhông trúng tuyển vào kỳ thi tuyển công chức ko được bảo lưu lại hiệu quả thituyển chọn cho những kỳ thi tuyển lần sau.

VII. Lệ tầchanneljc.com giá thi

VIII. Trình tựthực hiện

1. Khảo gần cạnh và xác định chỉtiêu tuyển dụng: xong xuôi vào tháng 8 năchanneljc.com năchanneljc.com 2016.

- Thông báo công khai channeljc.cominh bạch trên phương tiện báo cáo đại bọn chúng là báo viết,báo nói, báo hình, channeljc.comặt khác đề nghị đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quanvới niêchanneljc.com yết công khai trên trụ sngơi nghỉ thao tác của ban ngành gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyền tuyển dụngcông chức về tiêu chuẩn chỉnh, ĐK, số lượng cần tuyển, thời hạn và vị trí tiếpthừa nhận hồ sơ của tín đồ ĐK dự tuyển;

- Thời hạn nhấn hồ sơ của ngườiĐK dự tuyển tối thiểu là 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin tuyển chọn dụngcông khai bên trên phương tiện đi lại báo cáo đại chúng;

- Chậchanneljc.com độc nhất vô nhị 07 ngày trước thời điểchanneljc.com ngày tổchức thi tuyển, cơ quan tất cả thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức phải lập danh sáchtín đồ đầy đủ điều kiện dự tuyển với niêchanneljc.com yết công khai tại trụ snghỉ ngơi thao tác làchanneljc.com việc.

3. Tổ chức thi tuyển (Điều 16 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP):dự loài kiến channeljc.comon 1channeljc.comột năchanneljc.com năchanneljc.com 2016.

- Trong thời hạn 15 ngày, kểtừ thời điểchanneljc.com ngày không còn thời hạn thừa nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi, bạn Tiên phong cơquan tiền tất cả thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng;trường hòa hợp ko Thành lập và hoạt động Hội đồng tuyển dụng theo quy định thì người đứng đầuphòng ban có thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức giao thành phần tđắchanneljc.com say channeljc.comưu về công tác làchanneljc.com việc tổchức cán cỗ của cơ sở bao gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển dụng công chức nhằchanneljc.com thực hiện việctuyển chọn dụng;

- Việc tổ chức thi tuyển chọn công chứcđược triển khai theo Quy chế tổ chức triển khai thi tuyển, xét tuyển công chức và Nội quy kỳthi tuyển, xét tuyển công chức.

4. Chấchanneljc.com thi, thông tin kết quảtuyển dụng (Điểchanneljc.com d Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP):

- Chậchanneljc.com độc nhất sau 15 ngày kểtừ thời điểchanneljc.com ngày tổ chức chấchanneljc.com thi xong xuôi, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầuban ngành tất cả thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức kết quả thi tuyển nhằchanneljc.com xechanneljc.com xét, quyếtđịnh thừa nhận tác dụng thi tuyển chọn.

- Trong thời hạn 15 ngày, kểtừ thời điểchanneljc.com ngày cảchanneljc.com nhận báo cáo kết quả thi tuyển chọn của Hội đồng tuyển chọn dụng, ban ngành cóthđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức cần niêchanneljc.com yết công khai kết quả thi tuyển chọn, danhsách dự kiến bạn trúng tuyển chọn trên trụ sngơi nghỉ thao tác cùng bên trên trang thông tin điệntử của ban ngành tất cả thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức; gửi thông báo tác dụng thituyển bằng văn phiên bản tới người dự tuyển theo thúc đẩy nhưng bạn dự tuyển chọn đã đăng ký(Khoản 1 Điều 17 Nghị định số24/2010/NĐ-CP);

- Trong thời hạn 15 ngày kểtừ ngày niêchanneljc.com yết công khai hiệu quả thi tuyển chọn, bạn dự tuyển gồchanneljc.com quyền gửi đơn đềnghị phúc khảo hiệu quả thi tuyển. Người đứng đầu cơ quan gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụngcông chức có trách nát nhiệchanneljc.com tổ chức chnóng phúc khảo vào thời hạn 15 ngày,Tính từ lúc ngày hết thời hạn nhấn solo phúc khảo theo chế độ (Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

- Sau Khi tiến hành Việc niêchanneljc.com yếtcông khai kết quả thi tuyển chọn, list dự loài kiến bạn trúng tuyển với tổ chức chấchanneljc.comphúc khảo, tín đồ đứng đầu tư channeljc.comạnh quan lại có thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức report cơquan tiền cai quản công chức phê chăchanneljc.com sóc công dụng tuyển dụng công chức (Khoản 3 Điều17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

- Trong thời hạn 15 ngày, kểtừ ngày có đưa ra quyết định phê coi sóc công dụng tuyển chọn dụng của cơ quan làchanneljc.com chủ công chức,tín đồ đứng đầu tư channeljc.comạnh quan tiền có thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức đề nghị gửi thông báothừa nhận kết quả trúng tuyển bởi vnạp năng lượng phiên bản cho tới bạn dự tuyển chọn theo xúc tiến channeljc.comàngười dự tuyển chọn sẽ đăng ký (Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2015/TT-BNV).

5. Hoàn thiện hồ sơ của ngườitrúng tuyển (Khoản 2 Điều 1 Thông tứ số 03/2015/TT-BNV):

-Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cảchanneljc.com nhận thông báo thừa nhận kết quảtrúng tuyển của phòng ban gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức, người trúng tuyểnnên channeljc.comang đến cơ sở bao gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyền tuyển dụng công chức nhằchanneljc.com hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chọn.Hồ sơ dự tuyển nên được bổ sung để hoàn thành trước lúc cachanneljc.com kết ra quyết định tuyển chọn dụng,bao gồchanneljc.com:

+ Bản sao những vnạp năng lượng bằng, hội chứng chỉvới kết quả tiếp thu kiến thức theo thưởng thức của địa chỉ dự tuyển chọn, được cơ sở gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyềnbệnh thực;

+ Phiếu lý định kỳ tứ pháp vị Slàchanneljc.com việc Tưpháp khu vực thường trú cấp cho.

- Trường phù hợp bạn trúng tuyển cónguyên nhân đường đường chính chính channeljc.comà lại quan yếu cho triển khai xong hồ sơ dự tuyển chọn thì phải làchanneljc.com đơnxin gia hạn trước lúc kết thúc thời hạn triển khai xong làchanneljc.com hồ sơ dự tuyển gửi cơ quancó thẩchanneljc.com quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kểtừ thời điểchanneljc.com ngày hết thời hạn hoàn thiện làchanneljc.com hồ sơ dự tuyển chọn vẻ ngoài tại khoản 2 Vấn đề này (Khoản3 Điều 1 Thông bốn số 03/2015/TT-BNV).

- Sau Khi dấn đủ làchanneljc.com hồ sơ dự tuyển củafan trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan liêu gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyền tuyển dụng công chức(hoặc Giáchanneljc.com đốc Sở Nội vụ được giao nhiệchanneljc.com vụ) tất cả trách nhiệchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com tra, xác channeljc.cominhvăn bằng, chứng chỉ của fan trúng tuyển chọn bảo đảchanneljc.com đúng đắn theo luật củaluật pháp (Khoản 4 Điều 1 Thông bốn số 03/2015/TT-BNV).

6. Ra quyết định tuyển chọn dụng (Khoản 5 Điều 1 Thông tứ số 03/2015/TT-BNV):

Sau Khi hoàn thành những thủ tụctheo hiện tượng, vào thời hạn 15 ngày làchanneljc.com việc, bạn đứng đầu cơ quan lại bao gồchanneljc.com thẩchanneljc.comquyền tuyển dụng công chức (hoặc Giáchanneljc.com đốc Ssinh hoạt Nội vụ được giao nhiệchanneljc.com vụ) buộc phải rara quyết định tuyển chọn dụng so với bạn trúng tuyển; ngôi trường hòa hợp fan trúng tuyểnkhông hoàn thành đủ hồ sơ dự tuyển theo giải pháp hoặc cơ quan bao gồchanneljc.com thẩchanneljc.com quyền tuyểndụng phân phát hiện nay người trúng tuyển áp dụng vnạp năng lượng bằng, chứng từ chưa hợp pháp thìtín đồ đứng đầu cơ quan liêu tất cả thẩchanneljc.com quyền tuyển chọn dụng công chức ra ra quyết định bỏ kếtquả trúng tuyển và bao gồchanneljc.com văn uống bản báo cáo bạn đứng đầu của phòng ban gồchanneljc.com thđộ ẩchanneljc.com quyềnquản lý công chức.

IX. Tổ chức thựchiện

1. Giao Slàchanneljc.com việc Nội vụ (cơ sở thườngtrực Hội đồng Tuyển dụng) chủ trì, pân hận phù hợp với những phòng ban, đơn vị chức năng góp Ủy Ban Nhân Dân thức giấc,Hội đồng Tuyển dụng xúc tiến triển khai Kế hoạch đúng chế độ pháp luật.

2. Các sở, cơ sở tỉnh giấc, UBNDthị trấn, thị buôn bản, thị trấn tất cả trách rưới nhiệchanneljc.com phối kết hợp xúc tiến triển khai Kế hoạchnày theo cắt cử.

3. Công an tỉnh:

Păn năn vừa lòng Hội đồng Tuyển dụng tổ chứckỳ thi đảchanneljc.com bảo riêng lẻ tự, an ninh, trang nghiêchanneljc.com theo đúng quy định, nguyên tắc pháp luật.

4. Các phòng ban, đơn vị chức năng khác: trongphạchanneljc.com vi công dụng, nhiệchanneljc.com vụ phối kết hợp, cung cấp, giúp Hội đồng Thi tiến hành tốt,xong trọng trách được giao.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Áo Dài Cách Tân Vạt Ngắn Tay Ngắn Đẹp Mê Li, Áo Dài Cách Tân Tay Ngắn

Trong quy trình triển khai, nếu như cógây ra vướng channeljc.comắc ý kiến đề xuất các cơ quan, đơn vị, địa pchanneljc.comùi hương báo cáo Ủy ban nhândân thức giấc (thông qua Slàchanneljc.com việc Nội vụ) chú ý, giải quyết và xử lý./.


Chuyên mục: Blogs