TÍNH BÁN KÍNH BIỂU ĐỒ TRÒN

IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers &và !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vntruyền thông media.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP..aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP..htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var hack = number.length % 3;var output = (thủ thuật > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Tính cơ cấu tổ chức (%) cùng quy mô bán kính đường tròn (Địa lý)
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tính cơ cấu (%) với bài bản bán kính con đường tròn (Địa lý)

 

Tính tổ chức cơ cấu (%) và quy mô (Địa lý): của các đối tượng người dùng qua 2, 3 năm (địa điểm)…trngơi nghỉ lên, bảng số liệu ngơi nghỉ quý hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất, thực hiện nlỗi sau:+ Cách 1:  Tính tỉ lệ thành phần % của từng nguyên tố như sau:

*

+ Cách 2: Tính nửa đường kính hình trụ để biểu đạt tương quan về qui mô của đối tượng người dùng theo cách sau:– Call quý hiếm của năm thứ 1 ứng với hình tròn trụ bao gồm diện tích S1 cùng cung cấp kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)Ta tất cả phương pháp tính tương quan nửa đường kính của hình tròn qua các năm (địa điểm) nhỏng sau:

 

*

– call quý giá của năm thứ 2 ứng cùng với hình tròn trụ có diện tích S2 với phân phối kính R2– gọi quý giá của năm thứ 3 ứng với hình tròn trụ có diện tích S3 và buôn bán kính R3– Call quý hiếm của năm thứ ứng cùng với hình trụ tất cả diện tích Sn với phân phối kính Rn

*