Từ vựng tiếng tây ban nha

Trung chổ chính giữa tiếng Tây Ban Nha You Can tại TPHCM gửi các bạn học tập tiếng Tây Ban Nha list 100 từ bỏ giờ Tây Ban Nha thịnh hành tuyệt nhất. Các bạn có thể bước đầu học tập trung 20 từ trên đầu tiên; sau khi ghi lưu giữ đã thường xuyên học đôi mươi tự tiếp sau. Cđọng thường xuyên cho đến lúc hoàn tất bảng danh sách bên dưới nhé.

100 tự tiếng Tây Ban Nha thường dùng tuyệt nhất.

NoSpanish English
1quethat
2deof, from
3nono
4ato
5lathe (for singular feminine nouns)
6elthe (for masculine singular nouns)
7eshe is, she is, it is (for essential characteristics)
8yand
9enin, on, at
10loit, hyên (direct-object pronoun)
11una, an (for singular feminine nouns)
12porfor, by, through
13quéwhat / how (as in “how nice!”)
14meme, myself
15unaa, an (for singular feminine nouns)
16teyou (direct-object pronoun)
17losthe (for plural masculine nouns)
18sehimself, herself, itself
19conwith
20parafor, to
21mimy
22estáhe is, she is, it is (non-permanent characteristics)
23siif
24bienwell, good
25perobut
26yoI
27esothat
28lasthe (for plural feminine nouns)
29yes
30suhis, her, its
31tuyour
32aquíhere
33delof the, from the, in the
34allớn the
35comohow, as, like
36lehyên, her, formal you (indirect object pronoun)
37másmore
38estothis (for singular masculine nouns)
39yaalready
40todoeverything
41estathis one (for singular feminine nouns)
42vamoslet’s go, come on
43muyvery
44haythere is
45ahoranow
46algosomething
47estoyI am (non-permanent characteristics)
48tengoI have
49nosus
50you
51nadanothing
52cuandowhen
53hahe has, she has, it has (auxiliary)
54estethis one (for singular masculine nouns)
55I know
56estásyou are (non-permanent characteristics)
57asílike this
58puedoI can
59cómohow
60quieroI want
61sóloonly, just
62soyI am (for essential characteristics)
63tienehe has, she has, it has
64graciasthank you
65oor
66élhe
67buenogood
68fuehe was, she was, it was
69serto be (for permanent characteristics)
70hacerlớn vị, lớn make
71sonthey are (for permanent characteristics)
72todosall of us, all of them
73erahe was, she was, it was (permanent characteristics)
74eresyou are (permanent characteristics)
75veztime (as in “one time”)
76tienesyou have
77creoI believe
78ellashe
79heI have sầu (auxiliary)
80esethat one
81voyI go
82puedehe can, she can, it can
83sabesyou know
84holahello
85sushis, her (for plural nouns)
86porquebecause
87DiosGod
88quiénwho
89nuncanever
90dóndewhere
91quieresyou want
92casahouse
93favorfavor
94esathat one (for singular feminine nouns)
95dostwo
96tanso
97señormister
98tiempotime
99verdadtruth
100estabaI was (non-permanent characteristics)

Kết luận

Hy vọng 100 từ bỏ giờ Tây Ban Nha phổ cập nhất này để giúp các bạn vào học tập. Bên cạnh đó Trung vai trung phong giờ Tây Ban Nha You Can tại TPHồ Chí Minh ; knhì giảng những lớp giờ Tây Ban Nha 100% giáo viên fan Tây Ban Nha. Các lớp học tập giờ đồng hồ Tây Ban Nha tại Trung trung tâm đa dạng về lịch trình học và giờ đồng hồ giấc. 


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng tây ban nha

*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Impersonal Là Gì ? Nghĩa Của Từ Impersonal Trong Tiếng Việt

Elizabeth Ngo ( Ngô Thị Lnóng )Đồng tạo nên Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt. Ngoài phú trách nát Việc huấn luyện và đào tạo, cô Elizabeth Ngo còn là một chuyên gia support hướng nghiệp cho các bạn trẻ theo xua những ngành ngôn từ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha
Kchất hóa học đăng ký:Giao Tiếp - Cấp TốcTthấp Em - Thiếu NhiGia Sư Dạy KèmLuyện Thi Chứng ChỉKết Hôn - Định CưDu Học

Ngoại ngữ YOU CAN là trung trọng điểm đào tạo ngoại ngữ uy tín cùng unique bậc nhất trên TP.HCM. Gồm Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn...