Viết Chương Trình Nhập Mảng Các Số Nguyên Và Xuất Các Phần Tử Lẻ Có Trong Mảng.

Trong bài viết này chúng ta sẽ triển khai lịch trình liệt kê những quý giá lẻ vào mảng những số nguim bằng C / C++. Đây là một trong bài bác tập thường xuyên gặp gỡ lúc bắt đầu với cùng 1 ngữ điệu làm sao đó

*


*

Mình vẫn triển khai hai chương trình với hai ngôn từ không giống nhau, bởi vậy các bạn cần có kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về nhị ngôn từ này đã nhé!!!

Liệt kê những quý giá lẻ trong mảng những số ngulặng bởi C

Trong ví dụ này mình đang triển khai chương trình liệt kê những quý giá lẻ trong mảng những số ngulặng bởi ngôn từ C.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.

Đầu tiên ta buộc phải viết các hàm để nhập, xuất cùng cách xử trí mảng.

Bài viết này được đăng trên


Hàm nhập những phần tử:

Trong hàm nhập ta áp dụng một vòng lặp vì chưng..while nhằm đòi hỏi người dùng nhập lệ số lượng các thành phần trong khoảng tự 0 -> MAX.

Xem thêm: Clip Ngoại Tình Từ Quay Videos Bị Tung Lên Mạng ' Search

Tiếp cho áp dụng vòng lặp for nhằm nhập quý hiếm mang đến từng phần tử của mảng


void nhap (int a<>, int &n){ //áp dụng vòng lặp do..while nhằm trải nghiệm người tiêu dùng nhập vào số phần tử của mảng vị printf(" Nhập lệ số bộ phận của mảng: "); scanf("%d", &n); if(n MAX) printf(" Số thành phần chưa hợp lệ, vui vẻ nhập lại !"); while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for để nhập quý giá cho từng phần tử của mảng for(int i = 0; i

void lietkele(int a<>, int n){ // áp dụng vòng lặp for để ưng chuẩn từng bộ phận trong mảng, thành phần nào phân tách đến 2 dư 1 thì in ra màn hình for(int i = 0; i
Sau lúc viết kết thúc những hàm bên trên thì ta chỉ việc Hotline chúng sinh sống hàm main() rồi triển khai chạy lịch trình.

Dưới đây tôi đã viết sẵn chương trình liệt kê những quý hiếm lẻ vào mảng các số ngulặng, các chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé !!!


#include#include#define MAX 100/* hàm nhập những bộ phận cho mảng */void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp vị..while nhằm đòi hỏi người dùng nhập vào số bộ phận của mảng bởi printf(" Nhập vào số bộ phận của mảng: "); scanf("%d", &n); if(n MAX) printf(" Số thành phần không hợp lệ, vui lòng nhập lại !"); while(n MAX); //thực hiện vòng lặp for để nhập giá trị đến từng phần tử của mảng for(int i = 0; i
Kết quả:

Liệt kê các quý hiếm lẻ trong mảng những số ngulặng bằng C++

Việc liệt kê những giá trị lẻ vào mảng các số nguyên bởi ngôn ngữ C++ cũng như như ngôn ngữ C. Vì về cơ bạn dạng thì hai ngôn từ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần sửa chữa thay thế printf() cùng scanf() vào ngôn từ C bằng cout() với cin() trong ngữ điệu C++. Nhớ khai báo thỏng viện để áp dụng cout() với cin() nhé.


#includeusing namespace std;#include#define MAX 100/* hàm nhập các phần tử trong mảng */void nhap (int a<>, int &n){ // sử dụng vòng lặp vị..while nhằm những hiểu biết người dùng nhtràn vào số bộ phận của mảng bởi cout>n; if(n MAX) cout MAX); //thực hiện vòng lặp for nhằm nhập từng thành phần đến mảng for(int i = 0; i >a; /* hàm xuất các thành phần trong mảng */void xuat(int a<>, int n){ // thực hiện vòng lặp for nhằm xuất các bộ phận vào mảng for(int i = 0; i
Kết quả:

bởi thế là họ vẫn triển khai dứt lịch trình liệt kê những cực hiếm lẻ trong mảng những số nguim bằng C / C++. Các bạn có thể xem thêm những bài bác tập không giống tại Tổng vừa lòng 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi hay gặp mặt liên quan: