VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN ĐƯỢC NHẬP TỪ BÀN PHÍM CHO ĐẾN KHI NHẬP SỐ 0 THÌ DỪNG.

C - C Plus PlusKỹ thuật lập trìnhLập trình căn bảnCode C++: Các cách áp dụng vòng lặp FOR trong chuyên môn thiết kế C++
Trong các bài viết trước, chúng ta sẽ thực hành nhiều ví dụ tương quan tới cấu trúc vòng lặp for trong kỹ thuật lập trình sẵn. Trong bài bác này, tôi đã lí giải các bạn áp dụng vòng lặp for cơ bạn dạng qua 3 ví dụ. Với mỗi ví dụ, đều có trả lời, cài đặt chương trình và hiệu quả minch họa.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím cho đến khi nhập số 0 thì dừng.

lấy ví dụ 1:Sử dụng ngôn từ C++, viết lịch trình nhtràn vào 3 số nguyên ổn tự keyboard. Tính với in ra quý giá tổng của 3 số nguyên ổn kia.Hướng dẫn:- Knhì báo trở thành tong=0 nhằm lưu quý hiếm cùng dồn với từng quý hiếm nhtràn lên trường đoản cú keyboard, giá trị n được thực hiện để nhtràn lên.- Vòng lặp for đang chạy 3 lần, mỗi lần đã tận hưởng người tiêu dùng nhập 1 giá trị vào, tiếp nối quý hiếm nhập vào sẽ được cộng dồn cùng giữ lại biến tong.- Biến tong sau cuối chính là tổng của 3 giá trị được nhập vàoMã nguồn:#includeusing namespace std;int main() int tong=0, n; for(int i=1;i cout cin>>n; tong+=n; cout return 0; }Kết quả:
*
Hình 1. Sử dụng vòng for tính tổng 3 số nhập từ bỏ bàn phím

lấy ví dụ 2
:Sử dụng ngôn từ C++, viết công tác nhậpvào số ngulặng N. Tính tổng những cực hiếm lẻ tự 0 đến N;
Hướng dẫn:
- Knhị báo trở thành N đựng cực hiếm đề nghị tính, đổi mới tong=0 để cùng dồn những giá trị tổng
- Nhập trở nên N;
- Vòng lặp for chạy từ 1 mang lại N. Có thể chạy trường đoản cú 0, mà lại ko quan trọng, vị 0 là số chẵn và cùng vào tổng cũng ko chuyển đổi kết quả. Với từng quý hiếm i, ta thực hiện khám nghiệm tính chẵn lẻ bằng cách phân tách cực hiếm đến 2. Nếu i ko phân tách không còn mang lại 2 vậy nên cực hiếm lẻ. Cộng dồn những cực hiếm i lẻ lại nhằm nhấn hiệu quả như hưởng thụ bài bác toán.

Xem thêm: Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội, Trường Đại Học Lao Động


Mã nguồn:#includeusing namespace std;int main() int N, tong=0; cout cin>>N; for(int i=1;i if(i%2!=0) tong+=i; cout return 0; }Kết quả:
*
Hình 2. Tính tổng những số lẻ từ là một - n sử dụng for trong nghệ thuật lập trình

lấy ví dụ như 3
:Sử dụng ngôn từ C++, viết cmùi hương trìnhnhập vào 1 hàng số nguyên tự keyboard cho đến khi chạm mặt số 0 thì ngừng. In ra tổng các sốngulặng dương;
- Vòng lặp không tồn tại giá trị khởi đầu, chu kỳ lặp và bước nhảy. Số lần lặp dựa vào cực hiếm người dùng nhập lệ N.
+ Nếu N
+ Nếu N=0, thoát vòng lặp, in ra quý giá tổng
+ Nếu N>0, cùng dồn các cực hiếm vào biến tong.
Mã nguồn:#includeusing namespace std;/* Nhap vao 1 day so nguyen tu ban phlặng den khi gap so 0 thi dung.In ra tong cac so nguyen duong */int main() int N, tong=0; for(;;) cout cin>>N; if(N continue; if(N==0) break; tong+=N; cout return 0; Kết quả:
*
Hình 3. Tính tổng các số nguim cho đến lúc chạm mặt số 0