White spirit là gì

White spirit hay xăng trắng là 1 các loại dung môi không color nằm trong phân khúc thị trường của dầu lửa với có mùi giống hệt như dầu lửu

Xăng trắng (Trắng spirit), còn gọi là dầu thông vô cơ(mineral turpentine), trực thuộc các loại dung môi từ dầu lửa, tức phần hợp chất lỏng rất có thể cháy (hydrocarbons), thu được qua tinh chế dầu lửa.

Ứng dụng:

Xăng trắng là hóa học dùng làm trộn loãng đánh vào sơn​ dầu , tô tàu​ biển​ và​ là​ dung môi trong các ngành bảo đảm thực đồ vật , cao su , ngành kim trả...

 


Bạn đang xem: White spirit là gì

*

*

Xem thêm: Tự Học Võ Karate Tại Nhà Bài 1:Heian Shodan( Binh Pháp Tôn Tử Trong Kinh Doanh

*

*

*

Hóa Chất MEA | Dung Môi MEA, Mono Ethanol amine xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan, M.E.A,

Giá : Liên hệ

Diethanolamine 99% (DEA)

Giá : Liên hệ

Hoá Chất METHYLENE CHLORIDE (MC)

Giá : Liên hệ

TRIETHANOLAMINE (TEA)

Giá : Liên hệ

DUNG MÔI MEG | HÓA CHẤT MEG | DUNG MÔI MONO ETHYLENE GLYCOL | HÓA CHẤT MONO ETHYLENE GLYCOL

Giá : Liên hệ

HÓA CHẤT TẨY DÀU MỠ | DUNG MÔI TCE | HÓA CHẤT TRICHLOROETHYLENE

Giá : Liên hệ

Hóa chất Propylene Glycol | Hóa chất PG

Giá : Liên hệ

Dung môi D80

Giá : Liên hệ

Iso Butyl Acetate

Giá : Liên hệ

DIBK- Di Iso Butyl Ketone

Giá : Liên hệ

Xylene

Giá : Liên hệ

Toluene ( Bồn/Phuy)

Giá : Liên hệ

White Spirit 3040

Giá : Liên hệ

Triethanolamine- TEA

Giá : Liên hệ

Trichloroethylene- TCE

Giá : Liên hệ

Tri Ethylene Glycol- TEG

Giá : Liên hệ

Whitespirit (bồn/phuy) (T-Sol/ SPhường sol)

Giá : Liên hệ

Styrene monomer-SM

Giá : Liên hệ

Solvent 150

Giá : Liên hệ

Solvent 100

Giá : Liên hệ

Sec Butyl Acetate - SBAC

Giá : Liên hệ

Propylene Glycol USP(Dược)

Giá : Liên hệ

Propylene Glycol (PG-CN)

Giá : Liên hệ

PMA

Giá : Liên hệ

PCE-Pech loro ethylene ( S)

Giá : Liên hệ

N-Propyl Acetate-N-PAC

Giá : Liên hệ

N-Hexane

Giá : Liên hệ

Monoethanolamine-MEA

Giá : Liên hệ

Mono Ethylene Glycol- MEG

Giá : Liên hệ

Methylene Chloride- MC

Giá : Liên hệ

DMC- Dimethyl Carbonate

Giá : Liên hệ

Dung môi DSP 80/100

Giá : Liên hệ

Dung môi S 97

Giá : Liên hệ

Methyl Iso Butyl Ketone-MIBK

Giá : Liên hệ

Methyl Ethyl ketone-MEK

Giá : Liên hệ

Methyl Acetate- MEAC

Giá : Liên hệ

Methoxy propanol-PM

Giá : Liên hệ

Glycerin CN/USP

Giá : Liên hệ

Isophorone (A 783)

Giá : Liên hệ

Iso-butanol – (Iso-Bu)

Giá : Liên hệ

Iso propyl Alcohol ( IPA)

Giá : Liên hệ

Ethyl glycol acetate- CAC

Giá : Liên hệ

Ethyl Acetate- EAC

Giá : Liên hệ

Diethanolamine - DEA

Giá : Liên hệ

Diacetone Alcohol- DAA

Giá : Liên hệ

Di methyl Formamide-DMF

Giá : Liên hệ

Di Ethylene Glycol -DEG

Giá : Liên hệ

Di basic ester- DBE

Giá : Liên hệ

Cyclohexanone-CYC

Giá : Liên hệ

Butyl Cellosolve - BCS

Giá : Liên hệ

Butyl carbitol

Giá : Liên hệ

Butyl Acetate- BAC

Giá : Liên hệ

Acetone - AC

Giá : Liên hệ

Dung Môi Dimethyl Carbonate (DMC)

Giá : Liên hệ

Styrene Monomer, Vinyl benzene , Stryrene, SM, Phenylethene,

Giá : Liên hệ

Hóa Chất PMA | Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Giá : Liên hệ

N-Hexane

Giá : Liên hệ

CYCLOHEXANONE (CYC, ANONE)

Giá : Liên hệ

DI ISO BUTYL KETONE - DIBK

Giá : Liên hệ

KIM VẠN PHÚC - Chulặng cung cấp hóa chất công nghiệp

tin nhắn.com

channeljc.com